REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prawidłowa likwidacja zestawu komputerowego bez drukarki

Hanna Barańska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy jednostką państwową. Komisja powołana do oceny przydatności składników majątkowych zaliczyła pewien zestaw komputerowy do likwidacji, ale z wyłączeniem drukarki, która należała do tego zestawu. Problem w tym, że cały zestaw był wprowadzony na konto 011 w jednej wartości. Na podstawie jakiego dokumentu dokonać likwidacji? Jaką wartość należy zdjąć z konta 011, skoro drukarka będzie wykorzystywana dalej? Czy drukarka ma zostać na koncie 011, czy może należy ją przenieść na konto 013 albo na ilościówkę? Nadmieniam, że sprzęt ten jest w 100% umorzony.

Opinia sporządzona przez komisję powołaną do oceny przydatności składników majątkowych nie jest dokumentem stanowiącym podstawę dokonywania jakichkolwiek zmian w ewidencji składników majątkowych jednostki. W przypadku gdy komisja stwierdziła, że w jednostce występują składniki majątkowe zużyte w toku normalnego ich funkcjonowania - może wnioskować w formie pisemnej do kierownika jednostki o ich likwidację. Decyzję podejmuje kierownik. Ponadto z decyzji tej powinien wynikać sposób przeprowadzenia likwidacji zbędnych środków trwałych (siłami własnymi lub obcymi). Ponieważ postawienie środka trwałego w stan likwidacji jest następstwem decyzji podjętej przez kierownika jednostki, powinna ona zostać odpowiednio udokumentowana.

REKLAMA

Autopromocja

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) nie definiuje szczegółowych rodzajów dowodów księgowych, dlatego kierownik w opracowanych i przyjętych zasadach obiegu dokumentów księgowych powinien ustalić poszczególne kategorie dowodów oraz ich powiązanie z określonymi zdarzeniami gospodarczymi, które dowody te mają dokumentować.

Zapamiętaj!

Najczęściej do udokumentowania likwidacji składnika majątku, na podstawie stosownej decyzji kierownika, służy dowód księgowy LT - likwidacja środka trwałego.

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji oznacza jego wycofanie z użytkowania i stanowi podstawę wyksięgowania jego wartości początkowej oraz dotychczas naliczonego umorzenia z ewidencji bilansowej środków trwałych. Po dokonaniu tych zapisów księgowych środek trwały zostaje zlikwidowany jedynie w ewidencji księgowej. Fizycznie często jeszcze istnieje. Może się zdarzyć tak, że środek trwały nie jest już użytkowany, ale jego likwidacja z różnych przyczyn nastąpi w terminie późniejszym. Dlatego do momentu fizycznej likwidacji środek trwały utrzymuje się w ewidencji pozabilansowej (dla celów kontrolnych).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zapamiętaj!

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta pozabilansowego powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych postawionych w stan likwidacji.

Fizyczną likwidację środka trwałego potwierdza się dokumentem (np. protokołem, dowodem złomowania). Dokument ten powinien spełniać wymogi przewidziane dla dowodów księgowych. Na podstawie tak sporządzonego dokumentu zlikwidowany środek trwały podlega wyksięgowaniu z ewidencji pozabilansowej w wartości początkowej. Możliwe jest jednak odzyskanie niektórych elementów likwidowanego składnika majątkowego, w postaci materiałów czy urządzeń technicznych, które mogą następnie podlegać sprzedaży lub wykorzystaniu przez jednostkę.

Z opisu zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych wynika, że na stronie Wn kont 011 „Środki trwałe” i 013 „Pozostałe środki trwałe” ujmuje się zwłaszcza środki trwałe wymienione w tabeli.

Tabela. Ewidencja na stronie Wn kont 011 „Środki trwałe” i 013 „Pozostałe środki trwałe”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

REKLAMA

W opisanym w pytaniu przypadku fizycznej likwidacji poprzez złomowanie (w miejscu do tego wyznaczonym) poddane zostaną 2 części składowe środka trwałego, tj. jednostka centralna i monitor. Drukarka - stanowiąca również element składowy składnika majątkowego - będzie dalej wykorzystywana.

W takiej sytuacji do podziału środka trwałego należy stosować zasady dotyczące odłączenia od środka trwałego części składowych lub peryferyjnych, przy czym w pierwszej kolejności trzeba ustalić wartość wszystkich części powstałych po podziale (np. z dowodu zakupu) oraz przypadających na te części wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Po ustaleniu tych danych na podstawie dowodu LT należy wycofać z ewidencji bilansowej monitor i jednostkę centralną, wprowadzając (do czasu fizycznego zniszczenia ww. części składowych środka trwałego) równoległy zapis tego zdarzenia do ewidencji pozabilansowej (dla celów kontrolnych).

Sposób kwalifikacji przez jednostkę pozostałej po likwidacji części składowych zestawu drukarki uzależniony będzie od konkretnych okoliczności faktycznych. Można przyjąć, że zarówno zaliczenie jej jako odrębnego składnika majątku do środków trwałych jednostki, jak i uznanie drukarki za część peryferyjną komputera (część składowa następnego zestawu komputerowego), może być właściwe. Stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 marca 2000 r. (sygn. akt I SA/Łd 528/98) uznając, że kwalifikacja drukarki zależy od konkretnych okoliczności faktycznych.

 

Inaczej kształtuje się sytuacja, gdy okazuje się, że w danym stanie faktycznym istnieje możliwość współpracy drukarki z różnymi zestawami komputerowymi lub gdy wykorzystywana jest ona jako jednostka odbiorcza współpracująca z zespołami komputerowymi działającymi w sieci, a inaczej gdy współpracuje ona z jednym komputerem. A zatem, jeżeli w konkretnych okolicznościach okaże się, że drukarka może współpracować z różnymi komputerami w danej jednostce, to należy uznać, że jest ona obiektem kompletnym i zdatnym do użytku niezależnie od podłączenia do konkretnego komputera, nie stanowi więc urządzenia peryferyjnego żadnego z nich. Może więc stanowić odrębny środek trwały.

Bez względu jednak na sposób kwalifikacji drukarki po likwidacji dwóch pozostałych części składowych zespołu komputerowego oraz na ustaloną przez jednostkę jej wartość początkową (np. 200 zł) powinna ona pozostać w ewidencji środków trwałych ewidencjonowanych przez jednostkę na koncie 011 „Środki trwałe”.

Należy pamiętać, że jednym z elementów polityki rachunkowości jest wybór zasad klasyfikacji środków trwałych i metod ich amortyzacji. Jednocześnie przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne (art. 5 ust. 1 uor). Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (art. 20 ust. 2 uor), a środek trwały wprowadzony do ewidencji bilansowej składników majątkowych pozostaje w niej do momentu przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru (art. 32 ust. 1 uor). Jednostka nie może zatem w ramach porządkowania ewidencji dokonywać wyksięgowań, które nie odzwierciedlają operacji gospodarczych - w opisywanym przypadku zwiększenie na stronie Wn konta 013 oznaczałoby przyjęcie środka trwałego do używania z zakupu lub inwestycji.

Zapamiętaj!

Wykreślenie z ewidencji może nastąpić tylko w wyniku likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru środków trwałych. Do czasu zaistnienia jednej z tych operacji jednostka ma obowiązek stosować przyjęte zasady rachunkowości w sposób ciągły.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór. Protokół postawienia w stan likwidacji środka trwałego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA