Kategorie

Zwolnienie dotyczące stypendiów w 2011 r.

Od 1 stycznia 2011 r. zmienił się charakter limitu zwolnienia podatkowego stypendiów – z miesięcznego na roczny. Nie trzeba opodatkowywać tak uzyskanego przychodu, jeśli w skali roku kwota wypłaconego jednej osobie stypendium nie przekroczy 3800 zł.

Najnowsza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmodyfikowała katalog zwolnień przedmiotowych. Jedna ze zmian dotyczy zwolnienia nie tylko stypendiów dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, ale też stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wypłacanych na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Według przepisów obowiązujących do końca 2010 r. stypendia korzystały ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli ich kwota nie przekraczała miesięcznie 380 zł. Należy jednak podkreślić, że przekroczenie tego limitu zwolnienia nie miało miejsca, w przypadku gdy z powodu opóźnienia w przekazywaniu pieniędzy stypendysta otrzymał w jednym miesiącu „skumulowaną” wypłatę obejmującą zaległe kwoty, należne np. za kilka miesięcy. Istotne było jedynie określenie w umowie, że miesięczna kwota stypendium nie przekraczała 380 zł.

PRZYKŁAD

Stowarzyszenie ufundowało studentowi stypendium w kwocie 350 zł miesięcznie. Przez pierwsze dwa miesiące 2010 r. student otrzymywał je terminowo. Przez kolejne trzy miesiące wypłaty nie były realizowane. Student w kolejnym miesiącu otrzymał jednorazowo zaległą kwotę stypendium za ten okres. Wypłacona w taki sposób kwota stypendium w całości korzystała ze zwolnienia z opodatkowania. Miesięczna kwota stypendium nie przekracza bowiem miesięcznego limitu zwolnienia wynoszącego 380 zł.

Od 2011 r. dotychczasowy miesięczny limit stypendium został zastąpiony limitem rocznym, który wynosi 3800 zł. Jeśli więc kwota wypłaconego stypendium w skali roku nie przekroczy 3800 zł, to w całości będzie ona korzystać ze zwolnienia z opodatkowania - niezależnie od wysokości kwot przyznanych w poszczególnych miesiącach.

PRZYKŁAD

Fundacja wypłaca dwóm uczniom stypendia. W 2010 r. stypendium jednemu z uczniów wypłacane było w kwocie 350 zł miesięcznie przez osiem miesięcy. Kwota stypendium dla drugiego z nich wynosiła 580 zł, a wypłacano je przez sześć miesięcy. Ponieważ wysokość kwoty wypłacanej pierwszemu z uczniów nie przekraczała miesięcznie limitu zwolnienia, fundacja nie potrącała zaliczek na podatek. Natomiast opodatkowywała nadwyżkę ponad limit zwolnienia (tj. kwotę 200 zł) z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz drugiego ucznia. W 2011 r. pierwszemu z uczniów kwota stypendium będzie wypłacona jednorazowo, natomiast drugiemu będzie wypłacana co dwa miesiące. Obaj uczniowie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania całości wypłaconych im kwot stypendiów, ze względu na nieprzekroczenie kwoty rocznego limitu tego zwolnienia.

 

Taka konstrukcja zwolnienia pozwala na dokonywanie wypłat w znacznie bardziej elastyczny sposób. Organizacje będą mogły bowiem samodzielnie ustalać wysokość jednostkowych wypłat (np. w miarę posiadanych na ten cel środków). Nie będą musiały sprawdzać przy każdej wypłacie, czy został przekroczony limit zwolnienia, co dotychczas skutkowało obowiązkiem pobrania zaliczki na podatek dochodowy od nadwyżki. Obecnie trzeba będzie jedynie monitorować, czy suma kwot wypłaconych jednej osobie nie przekroczyła limitu rocznego.

PRZYKŁAD

Fundacja przyznała w 2011 r. stypendia kilku studentom. Roczna kwota stypendium dla jednej osoby wynosi 3700 zł. Niezależnie od sposobu wypłaty (jednorazowo czy w ratach) fundacja nie będzie musiała pobierać zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych kwot. Fundacja ufundowała też jednemu ze studentów roczne stypendium, które ma być wypłacane w kwocie 800 zł miesięcznie. W tym przypadku fundacja będzie musiała ustalić moment, w którym nastąpi przekroczenie rocznego limitu zwolnienia i po jego przekroczeniu od kolejnych wypłat pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Zamiana limitu miesięcznego na roczny w znowelizowanych przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) byłaby niekorzystna wtedy, gdyby stypendium w kwocie nieprzekraczającej obowiązującego do końca 2010 r. miesięcznego zwolnienia było wypłacane również za miesiące wakacyjne (czyli przez pełne 12 miesięcy). W takim przypadku „strata” wynosi 760 zł, bo o taką właśnie kwotę zmalał wprowadzony od 2011 r. roczny limit w stosunku do dotychczasowego limitu miesięcznego - po „przeliczeniu” go na rok.

PRZYKŁAD

Stowarzyszenie wypłaca uczniowi stypendium w kwocie 380 zł miesięcznie. W 2010 r. było ono wypłacane przez pełne 12 miesięcy. Ponieważ kwota stypendium nie przekraczała miesięcznego limitu zwolnienia, stowarzyszenie nie potrącało zaliczek na podatek od tych kwot. Na tych samych warunkach stypendium zostało przyznane również w 2011 r. Jednak kwota stypendium w „przeliczeniu” za 12 miesięcy przekroczy roczny limit zwolnienia o 760 zł. Stowarzyszenie będzie musiało więc monitorować wysokość wypłacanych kwot w celu ustalenia momentu przekroczenia limitu zwolnienia. Od nadwyżki będzie zobowiązane potrącić zaliczkę na podatek dochodowy.

Od 2011 r., wskutek nowelizacji, został również zniesiony warunek polegający na uzależnieniu zastosowania przez płatnika powyższego zwolnienia od złożenia przez stypendystę przed pierwszą wypłatą oświadczenia według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje on równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu (z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e updof). Przepis ten do końca 2010 r. dawał płatnikowi podstawę do opodatkowania w trakcie roku wypłacanego świadczenia tylko z powodu niedopełnienia przez stypendystę formalnego obowiązku złożenia oświadczenia określonej treści w wyznaczonym przepisami terminie. Pobrane przez płatnika zaliczki i tak najczęściej były zwracane stypendyście w formie nadpłaty. Miało to jednak miejsce dopiero po złożeniu zeznania rocznego. Zniesienie wymogu składania oświadczenia jest więc korzystne, gdyż zwalnia płatnika z konieczności zbierania tych dokumentów w celu zastosowania zwolnienia, a beneficjentowi pozwala otrzymać całą należną mu kwotę stypendium bez zagrożenia pomniejszaniem jej o zaliczki tylko z powodu niedopełnienia formalności wobec płatnika w określonym terminie.

Anna Welsyng

Podstawy prawne:

- ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478

- ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. Nr 226, poz. 1478

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.