reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rachunkowość non-profit

Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Aktualizacja: 10.01.2008

Między dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego w jednostce non profit następują różne zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na realność danych w nim ujętych. Takie zdarzenia określa się mianem zdarzeń po dacie bilansu, zdarzeń po dniu bilansowym albo zdarzeń późniejszych. Na pytanie, jak należy postępować ze zdarzeniami po dacie bilansu, odpowiada art. 54 ustawy o rachunkowości oraz MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”. »

Zbiórka darów i żywności w ewidencji księgowej organizacji charytatywnej

Aktualizacja: 18.12.2007

Okres przedświąteczny w wielu organizacjach pozarządowych to okres zbiórek darów rzeczowych, przekazywanych później w formie paczek świątecznych najbardziej potrzebującym. Przedmiotem zbiórki mogą być też pieniądze. Zebraną kwotę wpłaca się do kasy lub na rachunek bankowy fundacji (stowarzyszenia). Następnie środki te przeznacza się na zakup paczek świątecznych. »

Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego w organizacjach non profit

Aktualizacja: 12.12.2007

Ustalenie i odpowiednie rozliczenie wyniku finansowego budzi wiele wątpliwości, w szczególności w jednostkach non profit prowadzących działalność gospodarczą. »

Zanim powierzysz kasę, podpisz umowę - odpowiedzialność kasjera, ewidencja niedoborów i nadwyżek kasowych

Aktualizacja: 04.12.2007

Za prawidłowe zabezpieczenie mienia jednostki, a więc i za prawidłową organizację gospodarki kasowej, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Zatem to kierownik jednostki decyduje o tym, komu zostanie powierzone prowadzenie kasy. »

Otrzymane darowizny to przychody

Aktualizacja: 19.11.2007

Fundacja prowadząca dom opieki społecznej otrzymuje darowizny artykułów żywnościowych. Jak należy ująć w księgach rachunkowych takie darowizny? »

Z funduszu statutowego nie pokrywa się straty

Aktualizacja: 15.11.2007

Niewielkie nadwyżki przychodów nad kosztami w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej były księgowane na zwiększenie funduszu statutowego. Jeżeli np. w kolejnym roku wystąpi strata - czy można jej pokrycie sfinansować, zmniejszając fundusz statutowy, zamiast księgować ją w koszty następnego roku? »

Zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo

Aktualizacja: 07.11.2007

Według jakich zasad należy amortyzować zbiory biblioteczne w organizacji pozarządowej? Czy to, że gromadzimy różnego rodzaju wydawnictwa, po to, by mogli się z nimi zapoznać nasi członkowie, powoduje, że jest to zbiór biblioteczny? »

Rachunkowość partii politycznych

Aktualizacja: 29.10.2007

W związku z tym, że ustawa o partiach politycznych przewiduje ograniczenia w finansowaniu partii politycznych, a także wprowadza kontrolę prowadzoną przez PKW, zasady prowadzenia rachunkowości partii politycznych wykazują pewne odmienności. »

Bilans jednostek trzeciego sektora nieprowadzących działalności gospodarczej

Aktualizacja: 16.10.2007

Najważniejszą częścią sprawozdania finansowego jednostki non profit jest bilans1. Jest to sprawozdanie o największej pojemności informacyjnej. Prezentuje bowiem nie tylko będące w jej dyspozycji składniki majątku rzeczowego, ale także źródła ich finansowania i wypracowany na koniec okresu obrachunkowego rezultat działalności, którym jest wynik finansowy netto (wielkość dodatnia - zysk lub ujemna - strata). »

Ewidencja księgowa inwestycji krótko- i długoterminowych

Aktualizacja: 10.10.2007

Dla organizacji non profit inwestycje mogą stanowić znaczący element zarządzania płynnością. Wpływy środków pieniężnych w większości przypadków nie są związane z wydatkami. Dlatego w przypadku ewentualnych dużych nadwyżek środków pieniężnych warto się zastanowić nad ich krótko- lub długookresowym zainwestowaniem. »

Przygotowanie jednostek non profit do zamknięcia bieżącego roku obrotowego - prace przygotowawcze

Aktualizacja: 04.10.2007

Sporządzenie sprawozdania finansowego poprzedzają prace przygotowawcze. Zalicza się do nich w szczególności: przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji, dokonanie analizy kompletności i zgodności zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych z obowiązującymi zasadami prowadzenia rachunkowości oraz poprawienie zapisów błędnych, zapewnienie poprawności wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, dokonanie zamknięcia kont na koniec roku obrotowego. »

Refakturowanie dokumentowane fakturą VAT

Aktualizacja: 20.09.2007

Fundacja dzierżawi lokal. W porozumieniu i za zgodą wynajmującego część lokalu będziemy wynajmować spółce. W jaki sposób powinniśmy obciążać spółkę kosztami najmu? »

Ewidencja refundacji oraz dotacji związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych

Aktualizacja: 17.09.2007

Refundacje oraz dotacje, jakie można uzyskać w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, to przede wszystkim: refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych, zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. »

Zakup żywności nie musi być wydatkiem na reprezentację

Aktualizacja: 03.09.2007

Czy zakup artykułów spożywczych na walne zebranie członków stowarzyszenia mieści się w pojęciu „reprezentacja”, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych? »

Rozliczenie wyniku finansowego - fundacja to nie spółka

Aktualizacja: 30.07.2007

Fundacja na koniec roku wykazała stratę. Jak należy tę stratę pokryć: z funduszu statutowego czy np. z jakiegoś innego funduszu specjalnego, który tworzymy? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Łapacz

Radca Prawny, ekspert z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama