| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Jak wypełniać informację PIT-11 za 2009 r.

Jak wypełniać informację PIT-11 za 2009 r.

Jeżeli zakład pracy nie sporządził za pracownika rozliczenia rocznego PIT-40, pracownik otrzyma od pracodawcy informację PIT-11. Pracodawca na wystawienie PIT-11 ma czas do końca lutego. W 2010 r. 28 lutego to niedziela, dlatego zakład pracy ma czas na wystawienie informacji PIT-11 do 1 marca 2010 r.

 

Kto wystawia PIT-11

Od 1 stycznia 2009 r., jeżeli pracownik rozwiązał stosunek pracy w ciągu roku, zakład pracy wystawia informację PIT-11 na pisemny wniosek pracownika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jeżeli pracownik nie złożył wniosku, to PIT-11 były pracodawca wystawi do 1 marca 2010 r.

Informację PIT-11 otrzyma nie tylko pracownik, ale również zleceniobiorca, osoba otrzymująca świadczenie w ramach umowy o praktykę absolwencką, autor oraz twórca przenoszący prawa autorskie.

PIT-11 dla pracownika

Jeżeli pracownik uzyskał przychody pracownicze w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., to otrzyma od pracodawcy po zakończeniu 2009 r. informację PIT-11. Jeżeli pracownik nie otrzymał w 2009 r. żadnych przychodów, np. korzystał z urlopu wychowawczego albo gdy pracodawca nie wypłacił należnej pensji, pracodawca nie sporządza informacji PIT-11, bowiem nie powstał przychód w 2009 r.

Podobnie jest w sytuacji, gdy pracownik został zatrudniony np. 1 grudnia 2009 r., a wypłata wynagrodzenia nastąpiła 8 stycznia 2010 r. Wtedy pracodawca nie sporządza dla pracownika PIT-11 za 2009 r., ponieważ w 2009 r. pracownik nie uzyskał żadnych przychodów, a wynagrodzenie za grudzień 2009 r. wypłacone 8 stycznia 2010 r. jest przychodem stycznia 2010 r.

W PIT-11 nie wykazuje się dochodów opodatkowanych podatkiem ryczałtowym.

 

Zobacz aktywne druki PIT w Internetowym Serwisie Księgowego

 

PIT-11 to informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w rozbiciu na poszczególne źródła przychodów. Źródłem przychodu jest umowa o pracę (wiersz 1 PIT-11), działalność wykonywana osobiście, w tym umowy cywilnoprawne (wiersz 6 PIT-11), oraz przychody z praw autorskich (wiersz 8 PIT-11).

W PIT-11 zostaną wykazane składki na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik może odliczyć od dochodu i odpowiednio od podatku (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wy sokości 7,75% podstawy wymiaru składki).

Pracodawca uwzględni w PIT-11 również inne dochody pracownika w ramach wykonywania np. umowy cywilnoprawnej, tzn.: umowy zlecenia lub umowy o dzieło czy umowy o praktykę absolwencką. Jeżeli przychody z umów cywilnoprawnych dotyczyły przeniesienia praw autorskich, pracodawca uwzględni je w wierszu 8 PIT-11. Jeżeli koszty autorskie dotyczą przychodów ze stosunku pracy, zostaną wykazane w wieszu 1 PIT-11 (poz. 42) w dolnym prostokącie.

Wypełnianie PIT-11

Pracodawca wypełnia tylko jasne pola formularza. Płatnik wpisuje swój NIP oraz okres w 2009 r., za jaki jest wystawiany PIT-11. Daty, które należy wykazać w przypadku pracownika, to 1. dzień miesiąca, w którym została pobrana zaliczka na podatek i ostatni dzień miesiąca, kiedy płatnik pobrał zaliczkę na podatek od przychodów pracowniczych, np. od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Okres, za jaki została przygotowana informacja, powinien wskazywać na liczbę miesięcznych kosztów, które przysługują pracownikowi.

WAŻNE

Płatnik w PIT-11 nie wskazuje okresu zatrudnienia, np. 15.07.2009 - 15.10.2009, tylko pełne miesiące, w których została pobrana zaliczka od przychodów pracowniczych.

W przypadku umów cywilnoprawnych należy wykazać okres trwania umowy lub umów w 2009 r., np. pierwszy dzień pierwszej umowy, ostatni dzień ostatniej umowy - 12.03.2009 - 24.12.2009.

Miejsce i cel składania formularza

W PIT 11 (część D) płatnik podaje nazwę urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Jest to urząd skarbowy właściwy ze względu namiejsce zamieszkania podatnika, w dniu 31 grudnia 2009 r. Chodzi o miejsce przebywania z zamiarem pobytu, a nie adres zameldowania. W przypadku podatników niemających na terytorium RP miejsca zamieszkania, jest to urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnik, zaznaczając właściwy kwadrat, wskazuje cel złożenia formularza - pierwszorazowe albo korekta.

Koszty uzyskania przychodu

W PIT-11 (część D) płatnik zaznacza koszty uzyskania przychodu, które zostały uwzględnione przy obliczeniu podatku ze stosunku pracy.

Koszty uzyskania przychodów w 2009 r.:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

* jeżeli podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania decydujące znaczenie ma miejsce zamieszkania, czyli miejsce, gdzie pracownik faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu, a nie miejsce, gdzie posiada meldunek na pobyt stały albo czasowy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego).

Monika Cieślak

To jest część artykułu. Cały przeczytasz w Internetowym Serwisie Księgowego

 

Czytaj także

Autor:

Źródło:

isk.infor.pl

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »