REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć wydatki na integrację pracowników

Marta Wysocka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Czy można odliczyć VAT z faktur za usługi cateringowe, dojazd i alkohol zakupione w związku z imprezą integracyjną dla pracowników?

 

 

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi VAT skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Podatnik VAT może odliczyć VAT naliczony wyłącznie z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika ponadto, że podatnik może odliczyć VAT tylko od wydatków, które mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów nie wpływa na prawo do odliczenia VAT naliczonego tylko w przypadku takich kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, oraz kosztów wymienionych w art. 88 ust. 3 ustawy o VAT.

Ze względu na przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT należy przede wszystkim rozważyć, czy analizowane wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podejmując decyzje dotyczące odliczenia VAT należy pamiętać, że stanowiska organów podatkowych i sądów nie są zgodne. Organy podatkowe uznają bowiem, że spełnienie warunków z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jest jednym z podstawowych warunków odliczenia VAT. Tymczasem w orzecznictwie sądów przepis ten jest kwestionowany jako sprzeczny z prawem wspólnotowym (wyrok WSA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 148/07, i wyrok WSA w Warszawie z 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 173/08). Należy o tym pamiętać, decydując się na odliczenie VAT naliczonego od wydatków, które nie są kosztem uzyskania przychodów. Sporu z urzędem można uniknąć tylko w przypadku wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Wydatki na imprezę integracyjną w kosztach uzyskania przychodu

Podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów tylko wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu (art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof). Takiemu celowi służy organizacja imprez integracyjnych dla pracowników. Spotkania te są bowiem organizowane w celu poprawienia relacji pomiędzy pracownikami oraz zwiększenia efektywności pracy. Wydatki na nie mogą być w związku z tym zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem jest jednak, aby wydatki te:

- były finansowane ze środków obrotowych,

- nie stanowiły działalności socjalnej.

Wydatki na spotkania integracyjne nie zostały również wymienione w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (w art. 23 updof i odpowiednio w art. 16 updop).

Jeśli zatem poniesiony na spotkanie integracyjne wydatek:

- został sfinansowany ze środków obrotowych,

- nie mieści się w zakresie działalności socjalnej oraz

- spełnia warunki ogólne dotyczące zaliczania wydatków w koszty (art. 22 ust. 1 updof i odpowiednio art. 15 ust. 1 updop)

- to wydatek taki stanowi koszt uzyskania przychodu.

Takie stanowisko jest prezentowane przez organy podatkowe m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: z 14 kwietnia 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IP-PB3-423-133/08-2/DG; z 5 marca 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB3/423-1/08-2/MC; z 29 lutego 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB3/423-255/07-4/MC; z 21 lutego 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB3/423-14/08/AW; z 11 października 2007 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IP-PB3-423-119/07-1/GJ.

Należy podkreślić, że wydatki na imprezę integracyjną mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wyłącznie gdy służą celom pracodawcy, czyli integrują pracowników i zwiększają efektywność ich pracy (interpretacja z 3 marca 2008 r. Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPP2/443-335/07/Rasz/KAN-2588/12/07, i wyrok WSA w Warszawie z 17 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Dwa 1287/07). Ich celem nie może być wyłącznie zapewnienie rozrywki i wypoczynku pracownikom. Takie wydatki zostałyby bowiem uznane za wydatki socjalne, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 42 updof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 45 updop).

PRZYKŁAD

Spółka X organizuje spotkania/imprezy dla swoich pracowników. Biorą w nich udział wszyscy pracownicy. Uczestnicy spotykają się w wynajętych przez spółkę namiotach, w których podawane są gorące posiłki oraz napoje. Jednym z elementów spotkania jest także program artystyczny. Uczestnicy biorą również udział w różnego rodzaju zawodach sportowo-zręcznościowych. Po zakończeniu części artystycznej i sportowej organizowany jest bankiet. Wydatki na organizację spotkania - wynajem namiotu, usługi gastronomiczne, opieka medyczna, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wynagrodzenie dla artystów, dekoracje, transport pracowników, nagrody pieniężne dla pracowników, nagrody rzeczowe oraz pozostałe koszty - finansowane są ze środków obrotowych spółki.

Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników ma na celu zabezpieczenie źródeł przychodu poprzez przekonanie możliwie największej liczby osób do kontynuowania pracy w spółce X, a ponadto osób trzecich do ewentualnego podjęcia decyzji o zatrudnieniu w spółce.

Organizacja imprezy służy celom pracodawcy oraz wykonywanej przez niego działalności opodatkowanej VAT. Spotkanie nie służy celom socjalnym, a zatem pracodawca może zaliczyć wydatki na nie do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć VAT od wydatków poniesionych na organizację spotkania.

Odliczenie VAT od usług cateringowych

Z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wynika, że nie można odliczyć VAT od nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

- przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

- nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

 

 

Organy skarbowe powszechnie uznają, że podatnicy mogą odliczać VAT naliczony od usług cateringowych.

W omawianym przypadku chodzi jednak o możliwość odliczenia VAT nie od „usług gastronomicznych”, ale „usług cateringowych”. Podatnicy mają często wątpliwości, czy przy nabyciu usług cateringowych przysługuje im prawo do odliczenia VAT. Organy skarbowe powszechnie uznają, że tak. Obydwie usługi są do siebie bardzo podobne, ale skutki podatkowe ich nabycia są zdecydowanie różne. Usługi gastronomiczne i cateringowe są klasyfikowane oddzielnie według PKWiU - usługi gastronomiczne pod symbolem 55.3, a usługi cateringowe pod symbolem 55.5, jako „usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych”. Ograniczenie odliczenia VAT dotyczy wyłącznie usług gastronomicznych. Skoro zgodnie z klasyfikacją statystyczną usługi cateringowe nie są usługami gastronomicznymi (są odrębnie klasyfikowane), to nie dotyczy ich ograniczenie odliczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Pisma organów podatkowych potwierdzające wyrażone stanowisko zostały wymienione w tabeli poniżej.


Odliczanie VAT od usług cateringowych - wykaz interpretacji

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Należy pamiętać, że samo określenie usługi na fakturze jako „usługa cateringowa”, a nie „usługa gastronomiczna”, nie może przesądzać o tym, że podatnik automatycznie ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiej faktury. Urząd skarbowy w razie kontroli może bowiem badać, jaki charakter miała w rzeczywistości usługa, która została nabyta przez podatnika.

Podatnik powinien więc odróżniać usługi cateringowe od usług gastronomicznych. W praktyce prawidłowa klasyfikacja tych usług może być trudna do przeprowadzenia. Trudności powoduje podobieństwo usług cateringowych do usług gastronomicznych. W wyjaśnieniach do PKWiU ustawodawca definiuje usługi cateringowe jako usługi dostarczania posiłków do odbiorców zewnętrznych. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN catering to usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć (sjp.pwn.pl). Można zatem uznać, że usługi cateringowe różnią się od usług gastronomicznych praktycznie tylko miejscem spożycia posiłków przygotowanych przez usługodawcę.

Usługa gastronomiczna polega więc na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany (np. restauracja). Catering natomiast obejmuje dodatkowo dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego (np. siedziba firmy) - poniżej potwierdzone przez organy podatkowe przykłady usług cateringowych, których nabycie daje prawo do odliczenia VAT.


Przykłady zdarzeń, które organy skarbowe uznawały za dające prawo do odliczenia VAT

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podsumowując, można uznać, że np. zaproszenie pracowników na obiad do restauracji będzie stanowiło zakup usługi gastronomicznej, niedającej prawa do odliczenia VAT. Natomiast zamówienie tego samego posiłku do siedziby firmy będzie stanowiło usługę cateringową dającą prawo do odliczenia VAT.

Odliczenie VAT od usług transportowych

Warunkiem odliczenia VAT przy zakupie usług transportowych (dowozu pracowników na imprezę integracyjną) jest wyłącznie związek wydatku z działalnością opodatkowaną podatnika. Skoro spotkanie integracyjne służy przedsiębiorstwu wykonującemu działalność opodatkowaną VAT, to istnieje związek poniesionego wydatku z działalnością opodatkowaną VAT. W konsekwencji podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników podlega odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Odliczenie VAT od zakupu alkoholu

Prawo do zaliczenia wydatków na zakup alkoholu do kosztów uzyskania przychodów oraz prawo do odliczenia VAT od zakupu alkoholu jest często kwestionowane zarówno przez organy podatkowe, jak i przez sądy. Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa sądów administracyjnych wydatki podmiotów gospodarczych na zakup napojów alkoholowych należy oceniać negatywnie. Efektem tego jest wyłączenie takich wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Przykładowo NSA w wyroku z 21 listopada 1997 r., sygn. akt I SA/Gd 359/96, stwierdził, że o negatywnym charakterze tego rodzaju wydatków przesądza treść ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.). Również przepisy prawa pracy, co do zasady, nie akceptują spożywania alkoholu. Do takiego samego wniosku doszedł Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji prawa podatkowego z 13 marca 2007 r., nr 1471/DPR2/423-198/06/AB/2. W piśmie tym stwierdził, że „Brak jest podstaw do uznania, że wydatki na zakup napojów alkoholowych przeznaczonych na imprezy integracyjne dla pracowników mają związek z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami. Jednoznacznie negatywna ocena wydatków na alkohol przesądza o tym, iż nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Podobnie trudno uzasadnić związek wydatku na alkohol z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną VAT. Z uwagi na praktykę organów skarbowych i orzecznictwo wydatki poniesione na zakup alkoholu na imprezę integracyjną są często wyłączane z kosztów uzyskania przychodu. Może również zostać zakwestionowane prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu alkoholu.

Warto dodać, że organy podatkowe nie przestrzegają rygorystycznie omówionej zasady. Zdarza się, że uznają wydatki poniesione na alkohol za koszt uzyskania przychodu. Dotyczy to jednak symbolicznych ilości alkoholu podawanego na imprezach integracyjnych i okolicznościowych (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 17 stycznia 2007 r., wydane przez Małopolski Urząd Skarbowy, nr PO1/423-2/07/2280).

Trzeba pamiętać, że to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania przed organem podatkowym celowości poniesionego wydatku i jego związku z uzyskiwanym przychodem. Podatnik powinien się również liczyć z tym, że organ podatkowy będzie żądał wykazania, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne, jaki był program spotkania oraz ile osób w nim uczestniczyło i czy byli to tylko pracownicy. Na tej podstawie będzie mógł ocenić, czy faktycznie zakup był związany ze spotkaniem integracyjnym i czy serwowany na spotkaniu alkohol miał istotnie symboliczny charakter. Te okoliczności mogą mieć znaczący wpływ na możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Reasumując, jeżeli pracodawca wykonuje działalność opodatkowaną VAT, to może odliczyć VAT naliczony z faktur zakupu związanych z organizacją imprezy integracyjnej. Problemem mogą być wyłącznie wydatki na alkohol.


Marta WysockaPodstawa prawna:

- art. 86 i art. 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

- art. 15, art. 16, art. 22 i art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA