REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak poprawiać błędy ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Paweł Muż

REKLAMA

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości korekt zatwierdzonego sprawozdania finansowego. W związku z tym wszelkie błędy ujawnione po tym terminie powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te uzyskano (art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości).


Kiedy sprawozdanie finansowe uważa się za zatwierdzone


Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie poźniej niż w 6 miesiecy od dnia bilansowego. A zatem w przypadku większości jednostek, dla których dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2006 r., zatwierdzenie powinno nastąpić do 30 czerwca 2007 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zatwierdzenie sprawozdania następuje w formie uchwały, decyzji, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - w formie adnotacji zatwierdzającej na sprawozdaniu.


Jakie rodzaje błędów mogą wystąpić po zatwierdzeniu sprawozdania


Z punktu widzenia rachunkowości po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego mogą wystąpić dwa rodzaje błędów, t.j.:


błąd podstawowy, tj. błąd, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za sporządzone zgodnie z zasadą rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego,


błąd nieistotny, tj. błąd, który nie wpływa znacząco na sprawozdanie finansowe poprzedniego lub poprzednich lat sprawozdawczych; innymi słowy, jest to błąd, którego nie można uznać za podstawowy.


Jaki błąd jest błędem podstawowym


Błąd podstawowy może być wywołany różnymi przyczynami sprowadzającymi się głównie do stwierdzenia błędnej wyceny aktywów lub niekompletnego wykazania pasywów. Błędy te są wynikiem różnych zdarzeń (np. pomyłek matematycznych, pomyłek w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości, błędnej interpretacji faktów, niedopatrzeń i oszustw itp.).


Zawsze jednak jest to błąd, który ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Ocena tej istotności należy jednak do kierownika jednostki. Powinien on ustalić poziom istotności jako pewną granicę, po której przekroczeniu użytkownicy sprawozdania finansowego mogą fałszywie je interpretować. Przy ustalaniu istotności można posiłkować się metodami stosowanymi przy badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Firmy rewizyjne często stosują ilościowe (ustalone procentowo) poziomy istotności oparte na wielkościach zysku brutto, zysku netto, przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej, sumy aktywów netto (np. 5% zysku brutto czy 1% przychodu ze sprzedaży). Aby uniknąć zbyt dużego subiektywizmu w ustalaniu poziomu istotności przez kierownika jednostki, sposób ustalania tej granicy powinien stanowić element dokumentacji stanowiącej zasady (politykę) rachunkowości jednostki.


Co nie jest błędem podstawowym


Do błędów podstawowych nie zalicza się błędów będących:


l
skutkami zdarzeń, które nie wpływały istotnie na sprawozdanie finansowe poprzedniego lub poprzednich lat sprawozdawczych,


l
skutkami zmian zasad (polityki) rachunkowości dokonywanych przez samą jednostkę lub też zmian spowodowanych zmianami ustawy o rachunkowości,


l
zmianami szacunków (np. stawek amortyzacyjnych, odpisów aktualizujących, rezerw, wartości godziwej itp.),


l
skutkami zdarzeń, które do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego - mimo dołożonej staranności - nie mogły być jednostce znane.


Jak ewidencjonować błąd podstawowy


Ustawa o rachunkowości wprost wskazuje, że jeśli stwierdzono popełnienie błędu podstawowego, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny jednostki, a więc na konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”, w analityce „Błąd podstawowy”.


W przypadku gdy konsekwencją błędu podstawowego z lat ubiegłych jest zwrócenie straty lub obniżenie zysku za te lata dekretacja będzie następująca:


Wn konto 820
„Rozliczenie wyniku finansowego”,


Ma różne konta
w zależności od istoty błędu, np. konta zespołu 2 (220 „Rozrachunki publicznoprawne”, 280 „Odpisy aktualizujące rozrachunki”), konta zespołu 5 i 6, konta zespołu 8 (np. 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”).


W przypadku gdy konsekwencją błędu podstawowego z lat ubiegłych jest zmniejszenie straty lub zwiększenie zysku za te lata, dekretacja będzie następująca:


Wn różne konta
w zależności od istoty błędu, np. konta zespołu 2 (220 „Rozrachunki publicznoprawne”, 280 „Odpisy aktualizujące rozrachunki)”, konta zespołu 5 i 6, konta zespołu 8 (np. 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”),


Ma konto 820
„Rozliczenie wyniku finansowego”.


Należy pamiętać, że popełniane błędy zazwyczaj mają wpływ na rozliczenia podatku dochodowego za lata podatkowe, w których błędnie ustalono wynik finansowy, a więc i podstawę opodatkowania. Jeśli na skutek błędu podstawa opodatkowania była zawyżona, to należy dokonać korekty zeznania za rok, w którym popełniono błąd, i zmniejszyć zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego:


Wn konto 220
„Rozrachunki publicznoprawne”,


Ma konto 820
„Rozliczenie wyniku finansowego”.


Jeżeli natomiast na skutek błędu podstawowego podstawa opodatkowania była zaniżona, wówczas należy również dokonać korekty zeznania za rok, w którym popełniono błąd i zwiększyć zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego (łącznie z odsetkami karnymi):


Wn konto 820
„Rozliczenie wyniku finansowego”,


Wn konto 220
„Rozrachunki publicznoprawne”.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Gdzie w sprawozdaniu finansowym wykazać błąd podstawowy


Błąd podstawowy należy zaprezentować w następujących częściach sprawozdania finansowego:


l
w pasywach bilansu - w pozycji A.VII. „Zysk (strata) z lat ubiegłych”,


l
w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w grupie piątej w punktach:

1. „Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego”,

4. „Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy”,


l
jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, wówczas jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, w którym również wykazuje informację o błędzie podstawowym:

I. „Kapitał (fundusz) własny na początek okresu - korekty błędów podstawowych”,

I. 7.1. „Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych” lub

I. 7.4. „Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych”.


Jaki błąd jest błędem nieistotnym


Jeżeli po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ujawniony błąd nie powoduje, że wypacza sprawozdanie za rok lub lata poprzednie, to mamy do czynienia z błędem nieistotnym. W przypadku błędów nieistotnych konieczne jest jednak łączne rozpatrywanie błędów, gdyż suma błędów nieistotnych może prowadzić do zniekształcenia sprawozdania finansowego, a tym samym do uznania go za sporządzone niewiarygodnie.

Firmy rewizyjne po ustaleniu ogólnego poziomu istotności (który nigdy nie może być przekroczony) ustalają, że wstępnie przyjęta istotność jest dzielona na kwoty dla poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (dzielona różnymi metodami). Tworzą się w ten sposób istotności cząstkowe, które określają granice dopuszczalnego błędu dla salda konta lub grupy jednorodnych operacji. Przekroczenie tak przyjętych poziomów istotności cząstkowych również traktowane jest jako błąd podstawowy i świadectwo, że wiarygodność sprawozdania jest podważona.


Błędy nieistotne powinny być ujmowane w księgach rachunkowych roku bieżącego i traktowane jako operacje bieżące.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Podstawa prawna

l art. 53-54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Paweł Muż

ekonomista, księgowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wskaźnik ściągalności zaległych podatków rośnie, ale wciąż jest wiele do poprawy. Egzekucja należności innego rodzaju jest bardzo dużym problemem

W ubiegłym urzędy skarbowe wyegzekwowały ponad 40 proc. zaległości podatkowych. Budżet państwa odzyskał dzięki temu 6,6 mld zł – informuje dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna". Egzekucja należności innego rodzaju jest jednak bardzo dużym problemem.

Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zatrudnianie i rozliczanie kierowców w branży produkcyjnej. Jak i dlaczego różni się od rozliczania pozostałych pracowników?

W firmach, w których transport jest jedynie narzędziem do wykonywania ich głównego biznesu, istnieje wiele różnic pomiędzy rozliczaniem kierowców a pracowników na innych stanowiskach. Ewidencja czasu pracy i naliczenie wynagrodzenia w branży produkcyjnej to ciekawy przypadek, często także problematyczny dla kadr. Na czym polegają te różnice?

Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty (art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej)

Kiedy występuje przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty, co wynika z przepisów zawartych w art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej? Co do zasady prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Ministerstwo Finansów: Coraz więcej spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Wystarczy internet i telefon

Klienci Krajowej Administracji Skarbowej coraz więcej spraw urzędowych mogą załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Jest to możliwe z dowolnego miejsca za pośrednictwem infolinii KAS lub za pośrednictwem usług e-Urzędu Skarbowego.

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Sprawdź, jakie są zasady

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu z VAT. Ale czy również przy odsprzedaży?

Składka zdrowotna - rozliczenie roczne za 2023 rok

20 maja jest ostatnim dniem, kiedy przedsiębiorca musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jest to również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

REKLAMA