reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Oko w oko z księgowymi – o misji, pracy i patrzeniu w przyszłość. Dzień Księgowego 2020

Aktualizacja: 10.06.2020

Epidemia pokazała, że księgowi to zawód szczególny »

Jak ewidencjonować lokaty krótkoterminowe

Aktualizacja: 30.07.2007

Zakwalifikowanie lokaty do inwestycji krótkoterminowych będzie możliwe, gdy termin jej wymagalności jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Jeśli jednostka posiada lokaty terminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy, zaliczy je do innych środków pieniężnych. »

Jak zaksięgować utratę wartości aktywów

Aktualizacja: 27.07.2007

Jeżeli wcześniej na mocy odrębnych przepisów wartość danego środka trwałego została zaktualizowana, odpis aktualizujący odnosi się na konto „Kapitał z aktualizacji wyceny” - jednak tylko do wysokości tego kapitału. »

Jak rozliczamy ubytki i niedobory w akcyzie

Aktualizacja: 26.07.2007

W ustawie o podatku akcyzowym ustawodawca określił katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu akcyzą. Należą do nich m. in.: ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu. Opodatkowaniu podlegają jednak tylko w takim przypadku, gdy podczas wymienionych czynności zostaną przekroczone ustalone dopuszczalne normy. »

Jakie są zasady zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE

Aktualizacja: 25.07.2007

Sprzedawca, który dokonuje dostawy dla podróżnych spoza UE, może zwracać im VAT lub dokonywać tego za pośrednictwem innego podmiotu. Wymaga to jednak spełnienia przez niego licznych warunków. »

Kredyt w księgach rachunkowych stowarzyszeń i fundacji

Aktualizacja: 23.07.2007

Banki komercyjne posiadają bardzo szeroką gamę ofert różnego rodzaju kredytów: inwestycyjnych, konsumpcyjnych itp. Jednostki - w tym pozarządowe, prowadzące działalność gospodarczą - często też korzystają z możliwości tzw. kredytu na rachunku bieżącym. »

Kiedy poniesione wydatki są inwestycją w obcych środkach trwałych

Aktualizacja: 23.07.2007

Spółka dzierżawi bocznicę kolejową. Żeby dostosować ją do obecnych wymogów kolejowych, musi przeprowadzić remont torów. Czy wydatki związane z remontem (zakup materiałów, wynajem sprzętu, faktury firmy przeprowadzającej remont) są inwestycją w obcym środku trwałym, czy też kosztem spółki w chwili poniesienia wydatku? »

Czy korygować VAT od wniesionego do spółki aportu

Aktualizacja: 19.07.2007

Rozliczenie zakupu towarów lub materiałów w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT zazwyczaj nie budzi wątpliwości podatników. Problem pojawia się natomiast, gdy zakupione składniki majątku chcą wnieść aportem do spółki. »

Jak rozliczać napiwki

Aktualizacja: 18.07.2007

Napiwki otrzymane przez pracowników, np. restauracji, kawiarni, hoteli, są przychodem podlegającym podatkowi dochodowemu. Są dwa możliwe warianty jego opodatkowania: jako przychodu ze stosunku pracy (art. 12 updof) lub jako przychodu z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Jeżeli napiwki są dla otrzymującego napiwek świadczeniem należnym, podlegają opodatkowaniu VAT (np. gdy figurują jako element ceny w menu restauracji). »

Przychód z umowy o dzieło a składki ZUS

Aktualizacja: 18.07.2007

Pracodawcy - dążąc do ograniczenia kosztów w postaci składek na ubezpieczenia pracowników - coraz chętniej korzystają z form zatrudnienia, które pozwalają na ich ograniczenie bądź wyeliminowanie. Do takich form zatrudnienia należą umowy cywilnoprawne: umowa-zlecenie, umowa o świadczenie usług czy umowa o dzieło. »

Jak wybrać najkorzystniejszy sposób amortyzacji

Aktualizacja: 17.07.2007

Przepisy pozwalają podatnikowi w wielu przypadkach na podjęcie decyzji o tym, jak amortyzować posiadane środki trwałe. Do wyboru ma on metodę liniową lub degresywną. Może też zastosować stawki indywidualne albo zaliczyć odpis amortyzacyjny do kosztów jednorazowo. »

Kiedy i jak zmienić okres lub stawki amortyzacyjne

Aktualizacja: 16.07.2007

Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek okresowej weryfikacji stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych. Wybór konkretnej metody w stosunku do danego składnika aktywów jest uzależniony od oczekiwanego trybu uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Wybraną metodę stosuje się konsekwentnie w kolejnych okresach, chyba że wystąpiła zmiana w oczekiwanym trybie uzyskiwania korzyści ekonomicznych z tego składnika aktywów. »

Obowiązki podatnika po utracie prawa do ryczałtu

Aktualizacja: 12.07.2007

Przedsiębiorca, który w trakcie roku podatkowego korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, by następnie stracić prawo do tej formy podatku, powinien z fiskusem rozliczać się dalej na podstawie księgi przychodów i rozchodów. »

Gdzie opodatkować pośrednictwo w świetle przepisów unijnych

Aktualizacja: 12.07.2007

Przepisy unijne określają, że miejsce świadczenia usług przez pośrednika znajduje się w miejscu transakcji podstawowej. Istnieje jednak kilka wyjątków od tak określonego miejsca świadczenia usług pośrednika. »

Samochód od darczyńcy

Aktualizacja: 11.07.2007

Zakup samochodu to nie jedyny sposób na jego posiadanie. Wiele organizacji korzysta z samochodów otrzymanych w formie darowizny. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama