reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych

Aktualizacja: 10.07.2007

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się z fiskusem na podstawie księgi przychodów powinna dodatkowo prowadzić ewidencję środków trwałych, o ile tylko wykorzystuje w działalności maszyny, urządzenia lub wartości niematerialne albo prawne dłużej niż przez rok. »

Jak wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska

Aktualizacja: 09.07.2007

Jak obliczyć opłatę środowiskową związaną z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska? Przykładowo: od samochodu do 3,5 tony, rok produkcji 1995, bez ulg, zakup miesięczny w litrach paliwa ON 330 litrów, oraz dwóch innych podobnych samochodów. Łącznie firma na miesiąc zakupuje i zużywa 950 litrów ON. »

Jak wykazywać rozrachunki z pracownikami

Aktualizacja: 06.07.2007

Zakładowy plan kont powinien zawierać między innymi pozycje dotyczące rozrachunków z pracownikami. Główne konto, które służy do tego celu, dokumentuje rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. »

Jak rozliczać czynności nieodpłatne dokonywane na rzecz kontrahenta

Aktualizacja: 05.07.2007

Czynności nieodpłatne dokonywane na rzecz naszych kontrahentów mogą podlegać opodatkowaniu VAT. Uzależnione to jest przede wszystkim od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. »

Poprawianie błędów w dowodach kasowych

Aktualizacja: 06.07.2007

Wszelkie błędy stwierdzone w dowodach źródłowych zewnętrznych własnych i obcych poprawione mogą być wyłączenie poprzez dostarczenie kontrahentowi stosownego dokumentu (korekty) zawierającego właściwe sprostowanie wraz z odpowiednim uzasadnieniem, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. »

Ewidencja wkładu obcego w finansowanie aktywów trwałych

Aktualizacja: 04.07.2007

Wkład obcy w postaci środków pieniężnych, ma najczęściej charakter bezzwrotny. Tym samym należy go traktować jak darowiznę. Wkład obcy w postaci środków rzeczowych może mieć postać tak rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych. Wkłady obce zwrotne to kredyty lub pożyczki. »

Jak ujmować w księgach wartości niematerialne i prawne

Aktualizacja: 03.07.2007

Wartość praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie rozlicza się za pomocą konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Kwota równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych powinna stopniowo zwiększać pozostałe przychody operacyjne. »

Jak uniknąć podatku od zysków kapitałowych z lokat bankowych

Aktualizacja: 02.07.2007

Zyski kapitałowe są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem Belki). Podatek ten jest naliczany m.in. od odsetek z rachunków bankowych i lokat, od zysków z funduszy inwestycyjnych, akcji oraz innych papierów wartościowych. Jest jednak legalny sposób (chociaż nieco pracochłonny), aby tego podatku nie zapłacić. »

Kasy fiskalne w centrach fitness, saunach i solariach - nowe rozporządzenie w sprawie kas

Aktualizacja: 02.07.2007

1 października 2007 r. w centrach fitness, solariach, saunach, łaźniach oraz w innych placówkach zajmujących się poprawą kondycji fizycznej podatnicy będą obowiązani zainstalować kasy fiskalne. Obowiązek ten powstanie, pod warunkiem że obroty tych podatników z tytułu działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekraczają 40 000 zł. Minister Finansów nie przedłużył również zwolnień od obowiązku stosowania kas w innych przypadkach, które wymieniono poniżej. »

Jak rozliczyć wycieczkę dla pracownika

Aktualizacja: 29.06.2007

Wycieczka dla pracownia będzie przychodem, od którego trzeba zapłacić podatek, gdy firma kupi ją w biurze podróży. Jeśli sama zorganizuje wyjazd, przychód powstanie, tylko jeśli wartość wycieczki będzie można przypisać każdemu pracownikowi. »

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości

Aktualizacja: 29.06.2007

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym także z tytułu nadzoru, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. »

E-faktura - jak to działa

Aktualizacja: 27.06.2007

Od 4 sierpnia 2005 r. - na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r.1 - istnieje możliwość przesyłania i przyjmowania faktur drogą elektroniczną, czyli tzw. e-faktur. »

Jaki ryczałt od najmu nieruchomości

Aktualizacja: 27.06.2007

Osoba, która wynajmuje nieruchomość prywatną, opłaca od przychodu uzyskanego z najmu podatek ryczałtowy z podziałem na dwie stawki. Przychód do kwoty 4 tys. euro jest opodatkowany stawką 8,5 proc., a powyżej tej kwoty 20-proc. podatkiem. »

Jak wyliczyć 183 dni przebywania i pracy za granicą

Aktualizacja: 25.06.2007

Wyliczenie 183 dni przebywania za granicą jest jednym z warunków wyłączenia z opodatkowania za granicą dochodów osiąganych przez Polaka (rezydenta polskiego). Poniżej wskazujemy sposoby liczenia tych 183 dni, zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną. »

Jak opodatkować VAT usługi kateringowe

Aktualizacja: 22.06.2007

Usługi kateringowe do końca 2007 roku podlegają opodatkowaniu obniżoną, 7-proc., stawką podatku od towarów i usług. Natomiast towary sprzedawane w stanie nieprzetworzonym opodatkowane są stawką właściwą dla danego towaru. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama