reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Reprezentacja czy reklama

Aktualizacja: 30.05.2007

Od 1 stycznia 2007 r. wydatki na reprezentację przestały być kosztem uzyskania przychodów. Wcześniej często pojęcia reprezentacja i reklama w znaczeniu podatkowym były używane łącznie. Obecnie należy je rozróżnić i rozdzielić. »

Jak rozliczyć świadczenia związane z bhp

Aktualizacja: 29.05.2007

Pracownicy otrzymujący przewidziane prawem świadczenia związane z BHP lub odpowiednie ekwiwalenty nie muszą płacić z tego tytułu podatku. Z kolei firmy ponoszące wydatki dotyczące BHP mogą zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. »

Jak bronić się przed egzekucją zaległości podatkowej

Aktualizacja: 28.05.2007

Nieuiszczenie podatku w terminie grozi wszczęciem egzekucji administracyjnej i przymusowym uregulowaniem należności. Podatnik ma jednak kilka możliwości obrony przed egzekucją. »

Kto powinien zapłacić podatek VAT od remanentu likwidacyjnego

Aktualizacja: 25.05.2007

Podatnicy powinni sporządzić spis z natury w ciągu 14 dni od zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych. Muszą też zawiadomić o spisie, ustalonej wartości i kwocie podatku należnego urząd skarbowy w terminie siedmiu dni, licząc od zakończenia tego spisu. »

Moment zaliczenia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Aktualizacja: 24.05.2007

Od początku 2007 r. obowiązuje nowa definicja kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca określił zasady, które pozwalają ustalić moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. »

Kiedy nieodpłatne użyczenie lokalu będzie przychodem

Aktualizacja: 23.05.2007

Nieodpłatne użyczenie lokalu stanowi źródło przychodów. Jeśli jednak lokal jest używany przez właściciela na potrzeby członków rodziny, przychód nie powstanie. Nie będzie wtedy jednak możliwości zaliczenia do kosztów wydatków dotyczących lokalu. »

Jak poprawić błędnie wyliczoną kwotę obrotu

Aktualizacja: 22.05.2007

Placówka oświatowa świadczy usługi szkoleniowe dla szkół. W lutym wystawiła fakturę korygującą do faktury sprzedaży ze stycznia, zwiększającą kwotę sprzedaży. Przyczyną wystawienia faktury korygującej było nieujęcie kształcenia 2 uczniów na źródłowej fakturze. Usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT. Czy należy korygować deklarację za styczeń, czy też wystarczy ująć fakturę korygującą w deklaracji za luty? »

Rezerwy oraz zobowiązania warunkowe w rachunkowości organizacji non profit

Aktualizacja: 21.05.2007

Wzór bilansu określony rozporządzeniem Ministra Finansów regulującym szczególne zasady rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej przewiduje w pasywach w pozycji B.III ujawnienie rezerw na zobowiązania. Zasadne jest więc omówienie tej problematyki w aspekcie rachunkowości organizacji non profit. »

Jak poprawiać błędy ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Aktualizacja: 18.05.2007

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości korekt zatwierdzonego sprawozdania finansowego. W związku z tym wszelkie błędy ujawnione po tym terminie powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te uzyskano (art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości). »

Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Aktualizacja: 17.05.2007

Zniesienie obowiązku sporządzenia miesięcznej deklaracji podatkowej (CIT-2) nie zwalnia z obowiązku ustalania zaliczki na podatek dochodowy na koniec każdego miesiąca. Dlatego warto przypomnieć sobie zasady ich wyliczenia i ewidencji. »

Jak rozliczyć usługi pośrednictwa, gdy jedną stroną transakcji jest podmiot zagraniczny

Aktualizacja: 16.05.2007

W niniejszym opracowaniu omówimy zasady rozliczania importu usług pośrednictwa oraz usług pośrednictwa niemających miejsce świadczenia w Polsce. »

Jakie korzyści wynikają z aktualizacji należności

Aktualizacja: 15.05.2007

Bieżąca aktualizacja należności może przynieść firmie pewne korzyści. Mimo że stanowi koszt i przedsiębiorstwa postrzegają ją zazwyczaj negatywnie, pozwala m.in. zabezpieczyć się przed wystąpieniem niespodziewanych strat oraz kontrolować ryzyko kredytowe. »

Jak zaksięgować remont środka trwałego

Aktualizacja: 14.05.2007

Jeżeli wydatki poniesione na remont środka trwałego są znaczne, zamiast jednorazowego odniesienia ich w koszty operacyjne, można rozliczyć je w czasie za pomocą konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. »

Ewidencja wkładu własnego w finansowanie aktywów trwałych

Aktualizacja: 11.05.2007

Co do zasady sformułowanie „wkład własny” jest określeniem potocznym. W rachunkowości oraz zarządzaniu finansowym używa się takiego określenia przy finansowaniu przedsięwzięć, które wymagają zaangażowania oprócz własnych środków pieniężnych także środków obcych. »

Jak wykazać eksport w ewidencji księgowej

Aktualizacja: 10.05.2007

Eksport pośredni ma miejsce w przypadku wywozu towarów przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Natomiast eksport bezpośredni ma miejsce wówczas, jeśli wywóz towarów dokonany jest przez dostawcę lub na jego rzecz. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama