REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynik kontroli w księgach rachunkowych

Aneta Mazur

REKLAMA

Jak ująć w księgach rachunkowych skutki kontroli podatkowej, jeśli dotyczyła roku bieżącego? Jak ująć w księgach skutki kontroli podatkowej, która dotyczyła lat wcześniejszych? Czy skutki te należy rozpatrywać w kategoriach błędu podstawowego?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. f ustawy o rachunkowości kary i grzywny, w tym i te wynikające z nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, związanych pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.
Jeśli jednostka musi skorygować błąd wynikający na przykład z nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym (w wyniku kontroli urzędu skarbowego), wykrytym w zatwierdzonym już sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, powinna najpierw rozpoznać, czy wykryty błąd jest błędem podstawowym, ponieważ od tego uzależnione jest jego ujęcie w księgach rachunkowych.
Jeśli błąd zostanie uznany jako podstawowy, wówczas należy kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnieść na kapitał własny i wykazać jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.
Jeśli jednak okaże się, że błąd nie jest błędem podstawowym, to kwotę korekty jednostka powinna wykazać w rachunku zysków i strat w bieżącym sprawozdaniu finansowym, czyli w sprawozdaniu finansowym za okres, w którym błąd został wykryty.
W następstwie błędu podstawowego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
Poniżej charakteryzujemy ujęcie w księgach rachunkowych skutków kontroli podatkowej w podziale na VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Błędy w rozliczeniu VAT ujawnione w wyniku kontroli

W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji VAT-7 wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zaniżenia tego zobowiązania.
Oto, jak ująć w księgach rachunkowych wynik kontroli w VAT, w zależności od tego, czy błąd w rozliczeniu został uznany za podstawowy czy też nie.

Przypadek 1: błąd w rozliczeniu VAT został zakwalifikowany przez kierownictwo jednostki jako błąd podstawowy, kontrola dotyczyła lat poprzednich (sprawozdanie finansowe już zostało zatwierdzone).
Tab. 1. Ewidencja wyników kontroli
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przypadek 2: błąd w rozliczeniu VAT nie jest błędem podstawowym bądź też kontrola podatkowa dotyczyła bieżącego roku.
Tab. 2. Ewidencja wyniku kontroli
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD
W firmie KORA została przeprowadzona kontrola urzędu kontroli skarbowej. Kontrola dotyczyła rozliczenia VAT za luty bieżącego roku. Stwierdzone nieprawidłowości w rozliczeniu podatku skutkowały zapłatą: podatku od towarów i usług w wysokości 4500 zł, sankcją w kwocie 1350 zł i odsetkami w wysokości 2000 zł. W księgach rachunkowych firma KORA ujęła to zdarzenie w następujący sposób:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Błędy stwierdzone w podatku dochodowym od osób prawnych

W przypadku gdy popełniono błędy w rozliczeniu podatkowym za rok, za który sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone, wówczas obowiązuje wspomniana już zasada, że jeśli jednostka po zatwierdzeniu już sprawozdania finansowego otrzymała informacje o zdarzeniach dotyczących lat poprzednich, to należy je ująć w księgach rachunkowych roku, w którym te informacje otrzymała.
A zatem jeśli chcemy skorygować podatek dochodowy dotyczący np. 2003 roku, to korektę tę należy ująć w księgach roku bieżącego, czyli 2007, ponieważ sprawozdanie finansowe za rok 2003 zostało już zatwierdzone. Zapis księgowy tego zdarzenia - przy założeniu, że nie mamy do czynienia z błędem podstawowym - podany jest w poniższej tabeli.
Tab. 3. Ewidencja rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Odsetki od zaległości

Chociaż przy okazji omawiania korekt podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT pojawiły się już księgowania odsetek od zaległości budżetowych, warto jeszcze nieco uwagi poświęcić zagadnieniu odsetek od zaległości budżetowych. Odsetki za zwłokę obliczane są i opłacane na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.). Odsetki te naliczane są począwszy od najbliższego dnia po upływie terminu płatności.
Minister Finansów w drodze obwieszczenia ogłasza w Monitorze Polskim stawki odsetek za zwłokę. Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 11 proc. i zostały ogłoszone w Monitorze Polskim z 2006 r. Nr 19, poz. 207. Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się poniższy wzór (rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach - Dz.U. Nr 165, poz. 1373):
(Kz x L x O) : 365 = On= Opz
gdzie:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.
Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych, tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Odsetki za zwłokę zaliczane są w księgach rachunkowych do kosztów finansowych. Na koncie 751 „Koszty finansowe” ujmowane są odsetki niezależnie od tego, czy zostały już zapłacone, czy jeszcze nie. Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych obejmuje ich zarachowanie, a następnie zapłatę:
Tab. 4. Ewidencja odsetek od zaległości budżetowych
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD
W spółce KORAL kontrola UKS stwierdziła, że nieprawidłowo naliczana była amortyzacja na skutek zastosowania błędnej stawki amortyzacyjnej, co w konsekwencji spowodowało zawyżenie kwoty amortyzacji. W rezultacie popełnionego błędu zawyżone zostały koszty podatkowe i zaniżona podstawa do opodatkowania oraz podatek dochodowy. Kontrola dotyczyła roku 2004, za który sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone. Zgodnie z protokołem pokontrolnym dodatkowe zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 4000 zł, a odsetki 1000 zł. Błąd w naliczeniu amortyzacji w poprzednich latach nie uznany został za błąd podstawowy, ponieważ wartość korekty amortyzacji i umorzenia nie jest istotna dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za poszczególne okresy sprawozdawcze.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki KORAL wyników kontroli jest więc następujące:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W sytuacji gdyby jednak ujęcie w księgach rachunkowych roku 2007 zarówno odsetek, jak i podatku dochodowego miało wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy, wówczas mamy do czynienia z błędem podstawowym. Ujęcie w księgach rachunkowych tej sytuacji przedstawiono w tabeli na str. 79.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.),
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373),
- obwieszczenie Ministra Finansów z 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 19, poz. 207).

dr Aneta Mazur

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czy Polska powinna przyjąć euro? Znamienny sondaż. Stanowcze słowa ministra finansów

W opinii 49 proc. badanych Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro. Tak wynika z sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej przeprowadzonego w dniach 20 do 23 maja 2024 roku. Według 13 proc. ankietowanych Polska powinna przyjąć euro w ciągu kolejnych 3 lat, w ocenie 22 proc. - w ciągu kolejnych 10 lat, a według 10 proc. - jeszcze później.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w 2024 roku. Do kiedy wniosek? Niedopłata już z odsetkami

ZUS informuje, że 3 czerwca 2024 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym  czasie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku.

Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

REKLAMA