Kategorie

Dostosowanie zakładowego planu kont do inwentarza żywego

Gyöngyvér Takáts
Inwentarz żywy może służyć jako hodowla lub stanowić podmiot wykonania działalności, np. jazdy konnej. Ewidencja księgowa inwentarza będzie zależeć od jego przeznaczenia.


Działalność gospodarcza w zakresie hodowli polega na nabywaniu inwentarza żywego w celu reprodukcji. Nowo narodzone zwierzęta hoduje się z przeznaczeniem do sprzedaży. Zwierzęta wykorzystane do reprodukcji wykazuje się w księgach rachunkowych zgodnie z definicją ustawy o rachunkowości jako środek trwały. Zwierzęta hodowlane stanowią produkt wytworzony we własnym zakresie. Produkty w księgach rachunkowych ujmuje się według kosztu wytworzenia, którego ustalenie wymaga szczegółowej analizy całego procesu hodowania. Tylko przy dokładnym jego rozumieniu możliwe jest ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia.


Proces hodowania można podzielić na następujące etapy:

-  przygotowywanie miejsca dla hodowli,

-  nabywanie zwierząt do reprodukcji,

-  utrzymanie inwentarza żywego do momentu reprodukcji,

-  utrzymanie inwentarza żywego po reprodukcji,

-  utrzymanie nowo narodzonych zwierząt do momentu ich sprzedaży.

Na każdym etapie produkcji można wyodrębnić koszty, które powinny obciążać miejsce ich powstania.


Przygotowywanie miejsca dla hodowli


Przygotowywanie się do przyjęcia zwierząt powinno stanowić pierwszą i bardzo ważną fazę zakładania hodowli. Efektywność hodowli w dużej mierze będzie zależała od tego, czy dokładnie rozpoznano i stosowano zasady hodowania danych zwierząt.

Koszty założenia miejsca (obory, stajni itp.) hodowania zwierząt są nakładami inwestycyjnymi, które ewidencjonuje się na koncie „Środki trwałe w budowie”. Jeżeli wielkość budowy jest znacząca i obejmuje budowę wielu obiektów, należy wyodrębnić dla każdego z nich oddzielne konto analityczne. Po zakończeniu budowy i oddaniu do użytku obiekty przeksięgowuje się na odpowiednie konta środków trwałych i określa stawki amortyzacyjne.


Tabela 1. Konta analityczne do konta „Środki trwałe w budowie”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nabywanie zwierząt do reprodukcji


Zwierzęta nabywane do reprodukcji ujmuje się w księgach w cenie nabycia na koncie „Środki trwałe”. Cena nabycia zwierząt obejmuje cenę zakupu wraz z kosztami bezpośrednio związanymi z ich zakupem.

Dla celów podatkowych inwentarz żywy nie podlega amortyzacji. Ustawa o rachunkowości kwalifikuje inwentarz żywy do środków trwałych i nie wyłącza go z amortyzacji. Dlatego należy stwierdzić, że dla celów bilansowych trzeba go amortyzować. Zakładając, że okres reprodukcji zwierząt jest krótszy niż ich żywotność, przy ustaleniu rocznego odpisu amortyzacyjnego należałoby uwzględnić nie tylko przewidywany okres wykorzystania zwierząt, ale również ich cenę sprzedaży netto, tj. wartość rezydualną. Zwierzęta reprodukcyjne powinno się wykazać pojedynczo na kontach analitycznych.


Przykład


Przedsiębiorstwo kupiło ogiera i trzy klacze. Cena nabycia ogiera wynosi 7500 zł, a klaczy - 6000 zł. Okres reprodukcyjny klaczy od momentu zakupu przewiduje się na 10 lat, przy żywotności 20 lat. Wartość klaczy po okresie reprodukcyjnym wyniesie 2500 zł.

Okres amortyzacji ustala się na 10 lat.

Wartość rezydualna wynosi 2500 zł.

Wartość do amortyzacji: 6000 zł - 2500 zł = 3500 zł.

3500 zł : 10 lat = 350 zł - roczny odpis amortyzacji.

Okres reprodukcji ogiera przewiduje się na cały okres żywotności, tj. 20 lat.

7500 zł : 10 lat = 750 zł - roczny odpis amortyzacji.


Utrzymanie inwentarza żywego do momentu reprodukcji


W fazie utrzymania inwentarza żywego do momentu reprodukcji pojawiają się koszty, które wymagają ustalenia, czy obciążają bieżący okres, czy też stanowią część kosztu wytworzenia produktów, tj. zwierząt hodowlanych.

Zgodnie z definicją ustawy o rachunkowości koszt wytworzenia obejmuje m.in. zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, która odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

W przypadku zwierząt do kosztów pośrednich przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych możemy zaliczać koszty karmy, odżywki itp. oraz wszystkie te koszty, które powinny być poniesione dla utrzymania zwierząt i dzięki którym będą one mogły spełniać oczekiwane plany reprodukcyjne.


Utrzymanie inwentarza żywego po reprodukcji


Z charakterystyki hodowli zwierząt wynika, iż w zasadzie wszystkie koszty związane z utrzymaniem zwierząt reprodukcyjnych należy traktować jak koszt pośredni produkcji. Dlatego koszty utrzymania zarówno przed reprodukcją, jak i po reprodukcji zalicza się do kosztów wytworzenia.

Trzeba jednak zauważyć, że reprodukcja wiąże się z pewną cyklicznością. Dla ustalenia kosztu danego stada hodowlanego powinno się określić dokładny cykl. Tylko koszty odpowiedniego cyklu reprodukcji będą zaliczane do kosztu produkcji tego stada.


Utrzymanie nowo narodzonych zwierząt do momentu ich sprzedaży


Koszty utrzymania nowo narodzonych zwierząt stanowią koszty bezpośrednie produkcji. Obejmują one wszystkie koszty poniesione w związku z wyhodowaniem zwierząt aż do momentu ich sprzedaży. Warto zauważyć, że ustalenie rzeczywistego kosztu produkcji staje się możliwe tylko wtedy, gdy do kont kosztów zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich prowadzi się bardzo szczegółową analitykę. Konta analityczne wyodrębnia się nie tylko dla poszczególnego stada według miejsc powstania kosztów, ale również dla danego cyklu reprodukcyjnego.


Tabela 2. Koszty bezpośrednie

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 3. Koszty pośrednie zaliczone do kosztu wytworzenia

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 4.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 5. Struktura przykładowego konta syntetycznego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jakie koszty możemy zaliczyć do kosztu wytworzenia


Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, która odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, z uwzględnieniem planowych remontów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.


Gyöngyvér Takáts

ekspert ds. rachunkowości, pracownik redakcji

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.