Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ewidencja wkładu obcego w finansowanie aktywów trwałych

Weronika Gackowska
Wkład obcy w postaci środków pieniężnych, ma najczęściej charakter bezzwrotny. Tym samym należy go traktować jak darowiznę. Wkład obcy w postaci środków rzeczowych może mieć postać tak rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych. Wkłady obce zwrotne to kredyty lub pożyczki.

Środki pieniężne
 

Wkład obcy w postaci środków pieniężnych wycenia się w wartości nominalnej i ujmuje w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu bankowego.
Środki pieniężne określane mianem wkładu obcego księguje się pod datą ich wpływu na rachunek jednostki zapisem: konto zespołu 1. Wn „Rachunek bieżący” oraz konto zespołu 8. Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, w tym odpowiednie konto analityczne ze wskazaniem na szczegółową treść ekonomiczną.

UWAGA!

Wkład obcy bezzwrotny, pomimo iż ma charakter darowizny, nie jest przychodem w momencie wpływu na rachunek bankowy.

Podobnie jak złote polskie księgowane będą dewizowe wkłady obce, tj. środki uzyskane od partnerów i sponsorów współfinansujących przedsięwzięcie. Należy pamiętać, iż w przypadku dewiz występuje problem różnic kursowych: ich naliczania, rozliczania i kwalifikowania do odpowiednich kosztów.
 

RADZIMY!

Pomimo że bezpośrednio nie mamy wpływu na treści zawarte w dowodach wpłaty, należy zabiegać u wnoszącego wkład, żeby na dokumentach bankowych dokładnie określono tytuł wpłaty. Informacje z dowodu bankowego mają bowiem wpływ na prawidłowe przypisanie wkładu do odpowiedniego aktywu sfinansowanego środkami obcymi.

Przedstawione powyżej zagadnienia związane z udziałem wkładu obcego w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego mają wpływ na kwalifikowanie w ciężar kosztów amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych częściowo lub całkowicie obcymi bezzwrotnymi środkami.

Środki rzeczowe

Wkład obcy w postaci środków rzeczowych może mieć postać tak rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych, chociaż z racji charakteru działalności jednostek non profit aktywa obrotowe mogą mieć wartość znikomą. Po prostu, na ogół fundacje i stowarzyszenia nie prowadzą działalności gospodarczej: nie wytwarzają wyrobów gotowych oraz nie świadczą usług wymagających angażowania i przetwarzania materiałów i surowców. Dla udokumentowania przekazania aktywów rzeczowych właściwym dokumentem może być faktura pro forma wystawiona przez osobę stawiającą do dyspozycji beneficjenta wkłady. Za fakturą pro forma przemawiają przepisy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług. Niemniej forma może być dowolna: pismo o przekazaniu praw własności do aktywu, nota, porozumienie, faktura, rachunek lub inny dokument (np. umowa darowizny), z którego wynika wartość wkładu bezzwrotnego oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Jeżeli w którymś z tych dowodów wykazano wartość wkładu w walutach obcych, wartość ta musi być przeliczona na złote polskie. Tak wycenione aktywa podlegają ujawnieniu w księgach rachunkowych w PLN zapisem: Wn konto zespołu 0. „Środki trwałe w budowie” oraz konto zespołu 8. Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, analitycznie odpowiednie konto ze wskazaniem na szczegółową treść ekonomiczną. Rzeczowe aktywa otrzymane nieodpłatnie w ramach wkładu obcego w realizowane przedsięwzięcie podlegają ujawnieniu w księgach rachunkowych w ujęciu wartościowym oraz ilościowym. Wartość wkładu - jeżeli nie był wyceniony - ustala się na dzień otrzymania w cenie rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Przy określaniu wartości wkładów obcych, podobnie jak darowizn, stosuje się ceny rynkowe, tj. stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca wniesienia rzeczy.

Ewidencja księgowa

Ewidencja środków trwałych sfinansowanych bezzwrotnymi wkładami obcymi musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie w każdym okresie sprawozdawczym wszystkich informacji dla każdego obiektu inwentarzowego. Księgowe i pozaksięgowe zapisy muszą umożliwiać ustalenie naliczonej amortyzacji w części, w jakiej jest udział procentowy bezzwrotnych środków obcych. Oprócz ewidencji analitycznych (kartotek księgi pomocniczej) prowadzonych dla amortyzacji i umorzenia należy prowadzić ewidencję na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Podstawą ujęcia zmniejszeń na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” jest dowód PK dotyczący naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych bezzwrotnymi wkładami obcymi bez względu na ich pochodzenie.
Naliczona według zasad ogólnych amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych księgowana jest zapisem: Wn „Amortyzacja” Ma „Umorzenie środków trwałych” lub „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. Równolegle księguje się amortyzację naliczoną od wartości aktywu w części pokrytej obcymi bezzwrotnymi środkami pieniężnymi zapisem: Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

UWAGA!

W interpretacjach można spotkać inne stanowisko, a mianowicie, że kwotę amortyzacji naliczonej od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w części sfinansowanej zwróconymi środkami księguje się na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”. Decyzja dotycząca odpowiednich zapisów księgowych należy do kierownika jednostki.

W myśl zapisów w ustawie o podatku dochodowym kwota amortyzacji odnoszona na konto kosztów rodzajowych w proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej dotacji (dopłaty, sfinansowania bezzwrotnego), nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o pdop).
Do czasu wpływu środków z tytułu bezzwrotnego wkładu obcego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia danego aktywu trwałego naliczona od tych obiektów amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodów. Korekty naliczonej amortyzacji wprowadza się do ksiąg rachunkowych na podstawie wyliczeń statystycznych w miesiącu otrzymania dotacji. W tym też miesiącu należy wyksięgować amortyzację (w części dotyczącej obcego finansowania) z kosztów uzyskania przychodów w ciężar kosztów niestanowiących przychodu z działalności gospodarczej.
Kwota amortyzacji w części naliczonej od wartości środka trwałego sfinansowanego bezzwrotnymi środkami, księgowana jako przychód operacyjny, korzysta ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 21 upop.).

Wkłady obce zwrotne

Wkłady obce zwrotne mają charakter kredytów lub pożyczek i podlegają spłacie na warunkach określonych w umowie o finansowaniu przedsięwzięcia. Wpływ środków z tego tytułu ujmuje się na koncie w zespole 1. Wn „Rachunek bieżący” oraz koncie w zespole 1. Ma „Kredyty bankowe” lub konto w zespole 2. „Pozostałe rozrachunki”. Do tego odpowiednie konto analityczne, np. „Pożyczki”.

Reasumując:

- Bez względu na rodzaj partnerów sposób ujęcia wkładu obcego w księgach rachunkowych będzie taki sam.
- Wkład obcy bezzwrotny jest darowizną, bezpłatnym, nieekwiwalentnym świadczeniem darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Uzyskane tym samym wkłady obce nie zobowiązują beneficjenta do wyjątkowego traktowania tych wkładów w księgach rachunkowych.
- Finansowanie kredytem bankowym przedsięwzięć, na które zagwarantowano udokumentowany bezzwrotny wkład obcy, traktowane jest do czasu jego uzyskania jak wkład własny.
 

DR WERONIKA GACKOWSKA

PODSTAWY PRAWNE:
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540
- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.