Kategorie

Czy korygować VAT od wniesionego do spółki aportu

Barbara Pyzel
Rozliczenie zakupu towarów lub materiałów w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT zazwyczaj nie budzi wątpliwości podatników. Problem pojawia się natomiast, gdy zakupione składniki majątku chcą wnieść aportem do spółki.

Kwestia korygowania VAT od wniesionego aportu od dawna budziła wątpliwości podatników. Nawet organy podatkowe miały jeszcze niedawno różne zdanie na ten temat. W celu ujednolicenia stosowania prawa podatkowego minister finansów w interpretacji z 27 marca 2007 r. (nr PT5- 033-13/EK/2006/AP-7828/7789) stwierdził, iż podatnik ma obowiązek dokonać korekty odliczonego VAT z faktury zakupu, ponieważ ostateczne przeznaczenie (aport) składnika majątku jest zwolnione z VAT.

W praktyce zdarza się zazwyczaj tak, że podatnik dokonuje zakupu środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej, wyposażenia, towarów lub materiałów w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Po pewnym czasie decyduje, że składniki majątku wniesie jako wkład niepieniężny do innej spółki. Stosownie do wytycznych ministra finansów podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego w przypadku wniesienia:

l towarów - zawsze,

l wyposażenia - nigdy,

l środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 15 tys. zł - nigdy,

l środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 15 tys. zł - tylko jeśli wnosi je między pierwszym a piątym rokiem użytkowania,

l nieruchomości - tylko jeśli wnosi je między pierwszym a dziesiątym rokiem użytkowania.


Powołana interpretacja ministra finansów została opublikowana po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21 lutego 2007 r. (sygn. akt I SA Łd 1948/06), który opowiedział się za obowiązkiem korekty podatku naliczonego w przypadku aportu.

Jednak podatnicy oraz doradcy podatkowi starają się polemizować ze stanowiskiem ministra finansów, powołując się na regulacje Dyrektywy 2006/112/WE (zwanej VI Dyrektywą o VAT), orzecznictwo ETS, np. wyrok C-37/95 i wyrok C-97/90 oraz orzecznictwo krajowe, np. wyrok NSA z 7 czerwca 2004 r. (sygn. akt FSK 87/04).


Liczy się moment zakupu


Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie C-97/90 prawo do odliczenia powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku podlegającego odliczeniu. W konsekwencji, jedynie rola, w jakiej osoba działa w danym momencie, może determinować istnienie prawa do odliczania. Ograniczenie tej zasady powinno być traktowane jako wyjątek i nie może podlegać wykładni rozszerzającej. A zatem, jeśli podatnik mógł w chwili nabycia składnika majątku odliczyć VAT, to późniejsze wniesienie składnika jako aportu nie pozbawia go prawa odliczenia.

Również z wyroku ETS C-37/95 oraz wyroku NSA (sygn. akt FSK 87/04) wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego należy badać w momencie dokonania zakupu, a późniejsze zdarzenia nie powinny tego zmieniać.

Organy podatkowe, polemizując z argumentami wskazanymi w przytoczonych orzeczeniach, wskazują, że są to tylko orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach, a wyrok NSA został wydany, gdy obowiązywały przepisy dawnej ustawy od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993 r.


Czynności opodatkowane


Moim zdaniem szczególnie interesujące w sprawie VAT od aportu jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wyrażone w wyroku z 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt I SA/Ol 528/06). Sąd nie zgodził się z koniecznością dokonywania korekty podatku naliczonego przez podatnika, który wykorzystuje zakupiony składnik majątku (dla potrzeb dalszej części opracowania przez składnik majątku należy rozumieć środek trwały lub wartość niematerialną i prawną o wartości początkowej powyżej 15 tys. zł) tylko do czynności opodatkowanych, a następnie wnosi go jako wkład niepieniężny. Warto przy tym zwrócić uwagę, że uzasadnienie stanowiska sądu opiera się tylko na przepisach obecnie obowiązującej ustawy o VAT.

W przytoczonym wyroku sąd wskazał, że przepisy art. 91 ust. 2-6 ustawy o VAT zobowiązują do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu sprzedaży zwolnionej od VAT tylko wtedy, jeśli składnik majątku był używany w działalności gospodarczej podatnika do czynności opodatkowanych VAT oraz czynności pozostałych.

Podkreślił przy tym, że art. 91 ust. 7 ustawy o VAT nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów art. 91 ust. 1-5, ale nie art. 91 ust. 6 tej ustawy. Oznacza to, że art. 91 ust. 7 mający zastosowanie w sytuacji, w której podatnik miał prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od wykorzystywanego składnika majątku i dokonał takiego obniżenia, a następnie się to prawo zmieniło - dotyczy sytuacji, w której podatnik, prowadząc działalność opodatkowaną i zwolnioną (lub nieopodatkowaną), zakupione składniki majątku początkowo wykorzystywał wyłącznie do działalności opodatkowanej, następnie zaczął wykorzystywać do działalności zwolnionej (lub nieopodatkowanej). Z art. 91 ust. 6 i 7 ustawy o VAT wynika, iż sprzedaży składnika majątku, a w szczególności wniesienia go tytułem aportu do spółki handlowej lub cywilnej, która to czynność jest zwolniona od podatku, nie można uznać za rozpoczęcie wykorzystania tego składnika w działalności podatnika do sprzedaży opodatkowanej. Artykuł 91 ust. 7 bez powiązania z art. 91 ust. 6 ustawy o VAT dotyczy używania środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), a nie jego sprzedaży (darowizny, wniesienia jako aport itp.).

Z kolei art. 91 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż składnika majątku, uważa się, że jest on nadal używany na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Z powyższego jednoznacznie wynika, że sprzedaż składników majątku, które były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, nie rodzi obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu, niezależnie od tego, czy ta sprzedaż jest opodatkowana czy też zwolniona od podatku. Ponadto należy podkreślić, że sprzedaż środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej nie wpływa na strukturę sprzedaży, o czym mówi art. 90 ust. 5 ustawy o VAT.

Reasumując: z wyroku WSA w Olsztynie wynika, że ustawodawca wyróżnił dwie grupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wniesienie aportem nie jest związane z korektą podatku naliczonego:

l te, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, oraz

l te, które przez cały okres użytkowania były związane tylko z działalnością opodatkowaną podatnika.


PRZYKŁAD KIEDY SPÓŁKA NIE DOKONA KOREKTY NALICZONEGO VAT


Spółka A zakupiła w lipcu 2005 r. maszynę za kwotę 61 tys. zł (brutto). Cała działalność spółki jest opodatkowana VAT, wobec tego w deklaracji VAT-7 za lipiec 2005 r. odliczono podatek naliczony VAT w pełnej wysokości 11 tys. zł. W czerwcu 2007 r. maszyna została wniesiona aportem w zamian za udziały spółki B. Czynność jest zwolniona od VAT. Spółka A nie dokonuje korekty podatku naliczonego.


PRZYKŁAD KIEDY KONIECZNA JEST KOREKTA VAT


Spółka A zakupiła w lipcu 2005 r. maszynę za kwotę 61 tys. zł (brutto). Proporcja działalności opodatkowanej wynosiła 100 proc., 100 proc., 90 proc. odpowiednio w latach 2004-2006. Wobec tego w deklaracji VAT-7 za lipiec 2005 r. odliczono podatek naliczony VAT w pełnej wysokości 11 tys. zł. W deklaracji za styczeń 2007 r. dokonano korekty pomniejszającej podatek naliczony w wysokości 220 zł = 1/5 x [11 tys. zł x (100 proc. - 90 proc.)]. W czerwcu 2007 r. maszyna została wniesiona aportem w zamian za udziały spółki B. Czynność jest zwolniona od VAT. Spółka A dokonuje korekty podatku naliczonego w poz. 48 deklaracji VAT-7 za czerwiec 2007 r. w wysokości 6,6 tys. zł = 3/5 x [11 tys. zł x (100 proc. - 0 proc.)].


Barbara Pyzel

gp@infor.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.