REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga podatkowa na remont dachu (wymiana pokrycia, rynien, okien dachowych, docieplenie). Ile można odliczyć od dochodu? Jakie są warunki odliczenia?

remont dachu, blachodachówka, dom jednorodzinny
Ulga podatkowa na remont dachu (wymiana pokrycia, rynien, okien dachowych, docieplenie). Ile można odliczyć od dochodu? Jakie są warunki odliczenia?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Remont starego dachu polegający m.in. na wykonaniu nowego pokrycia dachowego, dociepleniu dachu wełną mineralną, zastosowanie membrany paroprzepuszczalnej, wymianie starych okien dachowych na nowe, założeniu nowych rynien, doszczelnieniu i ociepleniu kominów wentylacyjnych - uprawnia właścicieli domu do skorzystania z ulgi podatkowej w podatku dochodowym w PIT na termomodernizację. Potwierdza to regularnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach podatkowych.
rozwiń >

Remont dachu (wymiana pokrycia) a ulga podatkowa w PIT – przykład nr 1

Małżeństwo, będące współwłaścicielami domu jednorodzinnego w 2023 roku przeprowadzili remont starego, przeciekającego dachu. Remont ten polegał na:
- wykonaniu nowego pokrycia dachowego z blachodachówki na istniejącym pokryciu z papy (w tym nowe łaty i kontrłaty do montażu blachodachówki),
- wymianie starych okien dachowych na nowe,
- wymianie rynien wraz z rurami spustowymi, 
- doszczelnieniu i ociepleniu wełną mineralną kominów wentylacyjnych.

Zakup materiałów użytych do tego remontu i usługi budowlane zostały potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na małżonków.

Małżonkowie są zatrudnieni na umowy o pracę i oboje są podatnikami płacący podatek dochodowy według skali podatkowej PIT.

Poniesione na remont dachu wydatki małżonkowie pokryli w całości samodzielnie. Wydatki nie zostały sfinansowane ani dofinansowane z zewnętrznych środków.

Między małżonkami istnieje małżeńska wspólność majątkowa, a remont dachu sfinansowano ze środków pieniężnych wchodzących w skład majątku wspólnego. Łączna kwota odliczenia poniesionych nakładów przekracza 53 000 zł i wynosi 84 550,09 zł.

Małżonkowie uważali że wyżej wskazane wydatki na remont dachu mogą w całości odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) w ramach ulgi termomodernicacyjnej. Bowiem każdy z małżonków ma odrębny limit odliczenia w wysokości 53 000 zł na jedną osobę (w sumie 106 000 zł).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2024 r. potwierdził, że małżonkowie mają prawo odliczyć w całości ww. wydatki na remont dachu na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Jest to tzw. ulga termomodernizacyjna.

Autopromocja

Organ podatkowy podkreślił, że do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma prawo właściciel lub współwłaściciel istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna. 

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień, w którym wystawiono fakturę. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Jak wskazał Dyrektor KIS: limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Co istotne, podatnik może skorzystać z tego odliczenia wtedy, gdy w wyniku realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i efekt ten zostanie uzyskany za pomocą materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Remont dachu a ulga termomodernizacyjna (blachodachówka zamiast eternitu) – przykład nr 2

Remont dachu w kontekście ulgi termomodernizacyjnej w PIT był również przedmiotem innej interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS 11 marca 2024 r. 

Pewna podatniczka otrzymała w drodze darowizny w 2023 roku stary dom jednorodzinny, którego dach pokryty był płytami azbestowo-cementowymi, tzn. eternitem, który pod wpływem zużycia zaczął pękać i przeciekać. Dlatego właścicielka wymieniła to pokrycie na blachodachówkę. Remont tego dachu polegał na:
- demontażu starego pokrycia dachowego (eternitu),
- termoizolacji dachu za pomocą foli oraz membrany dachowej, których zadaniem jest minimalizacja ubytków ciepła,
- wymianie zużytych elementów drewnianych dachu (łaty, kontrłaty),
- ułożeniu nowego pokrycia z blachodachówki,
- wzmocnieniu osłabionej konstrukcji,
- kotwieniu elementów drewnianych do budynku,
- wymianie elementów więźby nienadających się do dalszej eksploatacji,
- wymianie całego orynnowania budynku.

Wszystkie wydatki zostały pokryte ze środków własnych właścicieli domu, przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Koszt usługi wymiany pokrycia dachowego udokumentowany fakturą nie obejmuje utylizacji zdemontowanych elementów dachu, tj. eternitu.

W wyniku remontu dachu doszło do wymiany pokrycia dachowego, a w związku z tym zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku mieszkalnego.

Poniesione koszty wymiany dachu nie były finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 lat.

Kwota odliczenia z której podatniczka zamierza skorzystać nie przekroczy 53 000 zł.

Wydatki na remont dachu:
- nie zostały ani nie zostaną zwrócone podatniczce w jakiejkolwiek formie, 
- nie zostały ani nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- nie zostały ani nie zostaną  odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Faktury za materiały i usługi budowlane związane z remontem dachu zostały wystawione na właścicielkę budynku.

Właścicielka jest podatniczką PIT, płacącą ten podatek wg skali podatkowej.

Wcześniej podatniczka nie dokonywała odliczeń w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził zdanie podatniczki, że ma ona prawo do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem (w rozliczeniu za 2023 rok) ww. wydatków na remont dachu.

Remont dachu i docieplenie pomieszczeń poddasza użytkowego a ulga podatkowa w PIT – przykład nr 3

Inny przypadek remontu dachu dotyczył domu jednorodzinnego, który w momencie jego wybudowania (lata 90-te XX wieku) został pokryty blachą ocynkowaną, bez wykonania wstępnego krycia folią paroziolacyjną, skosy pomieszczeń znajdujących się w poddaszu nie posiadały dostatecznego docieplenia a ściany szczytowe budynku wykonane były z konstrukcji drewnianej jako wyłącznie deskowane.

Małżonkowie (współwłaściciele tego domu) przeprowadzili remont dachu. Aby uzyskać efekt termomodernizacyjny, konieczne były:
- wymiana całego pokrycia dachowego, 
- położenie membrany dachowej o odpowiednich parametrach paroprzepuszczalności, 
- docieplenie wełną mineralną i zabezpieczenie przed zawilgoceniem skosów pomieszczeń mieszkalnych (poddasza)oraz 
- docieplenie styropianem i zabezpieczenie przed zawilgoceniem betonowej płyty nad pomieszczeniami mieszkalnymi wbudowanymi w konstrukcję dachu. 

Prace te zaplanowano na okres trzech lat, rozpoczęły się w październiku 2022 r. od zmiany pokrycia dachowego z blachy na dachówkę ceramiczną. 

W związku ze zmianą pokrycia konieczna stała się wymiana pasów nadrynnowych oraz podrynnowych. Jako pas poddrynnowy zastosowano struktonit - materiał włókno-cementowy – natomiast jako pas nadrynnowy – blachę aluminiową, także obróbkę skrajnych krokwi wykonano ze struktonitu. 

Zakup materiałów użytych do remontu, właściciele (małożonkowie) mają potwierdzony fakturami VAT.

Natomiast wszystkie prace remontowe wykonane zostały systemem gospodarczym – brak faktur VAT na te prace.

Prace związane z remontem dachu w momencie złożenia wniosku o interpretację podatkową (marzec 2023 r.) nadal trwały. W 2023 r. roku planowane były dalsze prace, polegające na zastąpieniu ścian szczytowych z deskowania na blachę i docieplenie ich od wewnątrz wełną mineralną , docieplenie płyty betonowej znajdującej się w poddaszy budynku oddzielającej pomieszczenia mieszkalne od części nieużytkowej poddasza. W 2024 roku planowane są prace polegające na zakupie wełny mineralnej i wykonaniu docieplenia poddasza budynku oraz zakup stolarki do otworów okiennych znajdujących się w ścianach szczytowych.

Małżonkowie płacą PIT wg skali podatkowej. Poniesione na remont dachu wydatki zostały pokryte całkowicie ze środków własnych małżonków. Nie otrzymali oni żadnego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani innych funduszy. 

Małżonkowie zadali Dyrektorowi KIS pytanie:
Czy wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie indywidualnej, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku i podgrzania wody użytkowej udokumentowane imienną fakturą VAT, stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku określone rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzaju materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a tym samym czy Wnioskodawca (mąż) ma prawo odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesione wydatki?

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 22 czerwca 2023 r. stwierdził, że ww. wydatki na dokonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w postaci wymiany dachu, w wyniku którego to przedsięwzięcia zmniejszy się zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynku - kwalifikują się jako ocieplenia przegród budowlanych do ulgi, o której mowa w art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile są one udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na jednego z małżonków (lub na oboje małżonków) przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

W takim przypadku małżonkowie (lub jeden z małżonków) ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na materiały budowlane wymienione we wniosku (udokumentowane fakturą VAT), związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego postaci wymiany pokrycia dachowego na budynku którego małżonkowie są współwłaścicielami. Jeżeli za rok w którym poniesiono  wydatki na remont dachu złożono już zeznanie podatkowe bez uwzględniania ulgi termomodernizacyjne, to aby skorzystać z tej ulgi trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego za ten rok.

 

Ulga termomodernizacyjna – najważniejsze wymogi prawne

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, dzięki której można odliczyć od podstawy opodatkowania (od dochodu w PIT albo od przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków - do  kwoty 53 000 zł rocznie - poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym stanowiącym własność podatnika. Efektem tego odliczenia jest zmniejszenie dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu, a w konsekwencji i mniejszy podatek do zapłaty.

Przepisy regulujące ulgę termomodernizacyjną znajdują się w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - co to jest

Na podstawie art. 5a pkt 18c ustawy o PIT, przedsięwzięcie termomodernizacyjne to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). A zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne – tj. przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Ważne
Limit czasu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Artykuł 26h ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że podatnik, który chce korzystać z ulgi termomodernizacyjnej ma obowiązek zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. A gdy podatnik nie dotrzyma tego terminu, to ma obowiązek zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego

W myśl art. 5a pkt 18b ustawy o PIT, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 tej ustawy to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ulga termomodernizacyjna - kto może odliczyć

Prawo skorzystania z odliczenia jakie oferuje ulga termomodernizacyjna mają:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) wg skali podatkowej lub wg 19% stawki podatku – tzw. podatek liniowy (art. 26h ustawy o PIT) oraz
- podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który odsyła odnośnie szczegółowych zasad rozliczania ulgi do ww. 26h ustawy o PIT).

Co istotne, z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać tylko właściciele i współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zaś nie mogą skorzystać z tego odliczenia posiadacze nieruchomości na podstawie np. umowy najmu, użyczenia, czy dzierżawy.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Wykaz materiałów budowlanych i usług

Wykaz wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489, ostatnia zmiana: Dz.U. 2021 poz. 2214 - tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 273).

Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej w artykułach:

Ulga termomodernizacyjna 2023/2024 dla właścicieli domów jednorodzinnych – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT

Ulga termomodernizacyjna 2023/2024 - małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 tys. zł. Czy faktury muszą być wystawione na oboje małżonków? 

Ulga termomodernizacyjna i zwolnienie z PIT dofinansowania wydatków na termomodernizację w 2023 roku. Co wynika z objaśnień Ministra Finansów?

Podstawa prawna: art. 26h ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło:
- Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2024 r. – sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.53.2024.3.EC.
- Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2024 r. – sygn. 0112-KDIL2-1.4011.33.2024.2.AK.
- Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2023 r. – sygn. 0112-KDIL2-1.4011.288.2023.2.JK.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

REKLAMA