REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT. Jak dokumentować odliczenia

REKLAMA

Ostateczny termin rozliczenia się z fiskusem mija 2 maja. Wysyłając zeznanie za 2004 r., np. po północy 2 maja, ryzykujemy już poważnymi konsekwencjami, które mogą nas spotkać, i nie chodzi tylko o ewentualne odsetki, ale przede wszystkim o sankcje karne skarbowe za niewywiązywanie się z jednego z ważniejszych obowiązków podatkowych. Jednak po wysłaniu PIT sprawa się nie kończy, bo jeszcze przez kolejne lata trzeba zachować dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia.

Ustawodawca pozwala na rozmaite odliczenia i ulgi, których jest jednak coraz mniej. W każdym jednak przypadku są one obwarowane szeregiem warunków niezbędnych do odliczenia, a żelaznym punktem wśród nich jest ten dotyczący dokumentowania. W zasadzie nie zdarza się, żeby podatnik mógł wydać choćby złotówkę podlegającą odliczeniu i nie musiał tego odpowiednio udokumentować.

WARTO WIEDZIEĆ
Aby udokumentować odpowiednio ulgę odsetkową, najlepiej pofatygować się do banku lub SKOK, który powinien wystawić dokument z zestawieniem odsetek zapłaconych w danym roku podatkowym.

Autopromocja
Faktury na duże wydatki mieszkaniowe

Co do zasady, ustawodawca w odniesieniu do obowiązku dokumentowania posługuje się ogólnym określeniem dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Niemniej jednak w niektórych przypadkach wymaga określonego rodzaju dokumentu. Tak jest zwłaszcza w przypadku wydatków mieszkaniowych odliczanych na zasadzie praw nabytych w ramach ulg budowlanych.

Tylko na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, odliczeń może dokonywać podatnik, który poniósł wydatki na:

• budowę budynku mieszkalnego,
• zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku,
• nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
• wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia.

Taki sam wymóg muszą spełnić podatnicy korzystający z ulgi na remont i modernizację budynku (lokalu) mieszkalnego. Również w ich przypadku wysokość wydatków ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej. Tutaj jest zastrzeżenie, że wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej rozliczanej w ramach ulgi remontowej ustala się na podstawie dowodu wpłaty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przy uldze odsetkowej – dowód z banku

W przypadku ostatniej pozostałej w ustawie ulgi mieszkaniowej związanej z odliczaniem odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję mieszkaniową dokumentowanie jest inne. Ale i w tym przypadku ustawodawca wymaga od podatnika specjalnego dokumentowania. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego ustala się na podstawie dowodu wystawionego przez podmiot uprawniony do udzielenia kredytu (pożyczki).

W przypadku ulgi odsetkowej chcę wspomnieć o jednym dokumencie, o jakim nie powinni zapomnieć podatnicy rozliczający ulgę po raz pierwszy. Jest to specjalny formularz PIT-2K. Jest to oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. W oświadczeniu tym podatnik (w przypadku małżeństw zarówno mąż, jak i żona) musi podać nie tylko dane identyfikacyjne, ale również:

• rok, w którym uzyskał kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy,
• kwotę uzyskanego kredytu (pożyczki),
• rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na sfinansowanie której podatnik zaciągnął kredyt (pożyczkę),
• rodzaj prowadzonej inwestycji,
• łączną kwotę poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją,
• kwotę wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Ulga rehabilitacyjna

Bardzo liberalna w kwestii odliczenia jest za to ulga rehabilitacyjna, dlatego że w tym przypadku trzeba posiadać jeden z dokumentów potwierdzających status niepełnosprawnego. Wysokość wydatków odliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jest jednak też grupa wydatków, która nie musi być udokumentowana. Jest to jednak grupa ograniczona limitem. Są to wydatki związane z:
• opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
• utrzymaniem przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,
• używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

MF o wpłatach na fundusz remontowy

W piśmie z 5 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentowania wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy (PB5/KD-033-179-2339/01) Ministerstwo Finansów zauważyło, że użyte przez ustawodawcę pojęcie „dowód wpłaty” jest pojęciem szerokim. Zatem za dowód wpłaty na przedmiotowy fundusz należy uznać zarówno przelew bankowy, przekaz pocztowy, jak również dokument wpłaty w kasie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

Ponadto jak podkreślono w piśmie, ponieważ w praktyce najczęściej wpłat na fundusz remontowy podatnicy dokonują w ogólnej kwocie, łącznie z pozostałymi składnikami opłaty czynszowej (zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości) i innych należności wobec spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych, dlatego też w wielu przypadkach posiadają jeden dowód wpłaty dokonanej z tych tytułów. W takiej sytuacji z dowodu wpłaty niekiedy nie sposób jednoznacznie wywnioskować wysokości wniesionych przez podatnika wpłat na przedmiotowy fundusz.
Powyższe jednak w ocenie MF nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczeń od podatku z tego tytułu. W takim przypadku w celu dowodowym wystarczające będzie posiadanie przez podatnika, obok dowodu wpłaty, dokumentu zawierającego wyszczególnione składniki czynszu (zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości) z wyodrębnioną pozycją funduszu remontowego.

Rodzaj ulgi
Rodzaj dokumentu
Ulgi mieszkaniowe ■ faktura wystawiona wyłącznie przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia lub dowód odprawy celnej
Ulga remontowa■ faktura wystawiona wyłącznie przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia lub dowód odprawy celnej.
■ dowód wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej
Ulga odsetkowa■ dowód wystawiony przez podmiot uprawniony do udzielenia kredytu (pożyczki)
Ulga rehabilitacyjna■ co do zasady dokument stwierdzający poniesienie wydatków
Darowizny■ limitowane - dowód wpłaty na konto
■ nielimitowane - potwierdzenie plus oświadczenie o przeznaczeniu darowizny
Zmniejszenie 1 proc.- dowód wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego
Darowizny limitowane i bez limitu

W przypadku darowizn, które mogą stanowić podstawę do zaoszczędzenia na podatku, można rozróżnić dwa przypadki, które podlegają innym zasadom dokumentacji.

W przypadku darowizny limitowanej odliczanej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Oznacza to, że nie można dokonać wpłaty np. w kasie fundacji czy wykupić tzw. cegiełki. W przypadku darowizn rzeczowych niezbędny będzie zaś dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Pamiętajmy, że jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.

Inaczej sprawa się ma w przypadku darowizn nielimitowanych odliczanych na podstawie tzw. ustaw kościelnych. W tym przypadku potrzebne będzie potwierdzenie darowizny przez obdarowanego i po dwóch latach sprawozdanie z wykorzystania darowizny.

W przypadku natomiast odliczenia od podatku 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego niezbędny jest dowód wpłaty. 1 proc., o jaki zmniejsza się podatek należny, musi być udokumentowany dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika:

• imię i nazwisko oraz adres wpłacającego,
• kwota dokonanej wpłaty,
• nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata.

Na koniec trzeba przypomnieć, że odpowiednie dokumenty są podstawą do odliczenia i warunkiem niezbędnym do odliczenia. Możemy oczywiście zaryzykować i odliczyć coś, na potwierdzenie czego nie mamy rachunku czy faktury. Ale zrobimy to na własne ryzyko, bo jeśli organ podatkowy zainteresuje się naszym PIT i będzie chciał sprawdzić jego poprawność, wówczas nie będziemy mieli jednego z ważniejszych elementów niezbędnych do wylegitymowania się, że ulga nam przysługiwała. A co za tym idzie, będzie trzeba ją zwrócić, i to z odsetkami, a nawet pod rygorem sankcji karnej skarbowej.

Dokumentów nie trzeba jednak wysyłać do urzędu skarbowego, a nawet nie powinno się tego robić. To podatnik musi je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli. I musi je przechowywać przez cały okres, w jakim może być sprawdzony, czyli do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jest to aż 5 lat, i to liczonych od końca roku podatkowego, w jakim składane było rozliczenie, np. zeznanie za 2004 r. składamy w 2005 r. Oznacza to, że 5 lat do przedawnienia zobowiązania za 2004 r. liczymy od końca 2005 r. Dlatego dokumenty potwierdzające wydatki poczynione w 2004 r. musimy zachować aż do końca 2010 r.

Aleksandra Tarka
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r. [tabela ofert]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA