REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki na PIT w 2022 roku - przedłużenie terminów

Zaliczki na PIT w 2022 roku - przedłużenie terminów, nowe zasady od 8 stycznia
Zaliczki na PIT w 2022 roku - przedłużenie terminów, nowe zasady od 8 stycznia

REKLAMA

REKLAMA

7 stycznia 2022 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tego samego dnia rozporządzenie to ukazało się w Dzienniku Ustaw (poz. 28) i weszło w życie 8 stycznia 2022 r. Zaliczki na PIT pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość zaliczki na PIT za styczeń 2022 r., u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Przedłużenie terminów pobrania i przekazania przez płatnika zaliczek na PIT - zmiany od 8 stycznia 2022 r.

Zgodnie z § 1 nowego rozporządzenia przedłuża się terminy, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy, w części stanowiącej nadwyżkę:

Autopromocja

1) kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, nad

2) kwotą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczoną od tych przychodów zgodnie z przepisami ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień. (§ 1 ust. 1 nowego rozporządzenia)

Przedłużony termin pobrania zaliczki na PIT, upływa w momencie uzyskania odpowiednio przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy o PIT oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT w miesiącu, w którym wystąpiła ujemna różnica między:

1) kwotą zaliczki na PIT od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, a

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) kwotą zaliczki na PIT od tych przychodów obliczoną zgodnie z przepisami ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień

– przy czym poboru nadwyżki zaliczki obliczonej zgodnie z ust. 1 dokonuje się do wysokości tej ujemnej różnicy. (§ 1 ust. 2 nowego rozporządzenia)

W przypadku gdy nadwyżka zaliczki obliczona zgodnie ww. zasadami nie została pobrana w całości na podstawie, przedłużony termin pobrania pozostałej części nadwyżki zaliczki na PIT, upływa w momencie uzyskania odpowiednio przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy o PIT oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o PITw kolejnych miesiącach roku podatkowego, w których wystąpi różnica obliczona zgodnie z ust. 2. (§ 1 ust. 3 nowego rozporządzenia)

Ważne!
Przy obliczaniu zaliczki na PIT, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 omawianego rozporządzenia, płatnik uwzględnia koszty uzyskania przychodów i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek zgodnie z przepisami ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., o ile na moment obliczania tej zaliczki płatnik jest uprawniony do ich stosowania.

Płatnik pobiera nadwyżkę zaliczki obliczonej zgodnie w ust. 1 z przychodów, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3.

Przedłużony termin przekazania zaliczki na PIT, o którym mowa w ust. 1, upływa w terminie określonym dla przekazania zaliczki na PIT od przychodów, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3.

Przedłużenie terminów, o których mowa w § 1, ma zastosowanie do zaliczek na PIT pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody określone w art. 31 lub art. 34 ust. 1 ustawy o PIT lub z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT w wysokości nieprzekraczającej 12 800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

Przedłużenie terminów, o których mowa w § 1, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ważne!
W przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z § 1 ust. 1 i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten ma obowiązek niezwłocznie zwrócić tę nadwyżkę podatnikowi.

Wniosek o nieprzedłużanie terminów pobierania zaliczek

Natomiast w przypadku gdy podatnik uzyskujący przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, złoży temu płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, przepisów § 1–4 omawianego rozporządzenia nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek.

Cele nowych przepisów

Ministerstwo Finansów wskazuje, że omawiane rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. ma na celu usprawnienie procesu wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu tak, żeby w pierwszych miesiącach 2022 roku podatnicy nie mieli mniejszej pensji „na rękę”, niż te wynikające z założeń programu. Okazało się bowiem, że w niektórych przypadkach część podatników PIT (w tym np. nauczyciele i służby mundurowe), uzyskało niższe pensje netto na początku stycznia. 

Zaliczki na PIT pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób uregulowany w omawianym rozporządzeniu.

Ważne!
Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość zaliczki na PIT za styczeń 2022 r., u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Pracownicy powinni otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na PIT opisanej w rozporządzeniu.

Celem zmian wprowadzanych przez resort finansów jest to, by osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, jak najszybciej dostały wyrównanie wypłaty pensji.

Ministerstwo Finansów zapowiada też, że wprowadzi rozwiązania które spowodują, że nauczyciele akademiccy, którzy mają inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymali zwrot nadpłaconych zaliczek oraz aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że utrzymane zostaną cele podatkowego Polskiego Ładu, w szczególności to, że:

- zarabiający na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a Ci zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą;

- emeryci i renciści ze świadczeniami do 2 500 zł brutto nie zapłacą w ogóle PIT - ich roczny zysk wyniesie ok. 2 250 zł, „na rękę”;

Ministerstwo Finansów zapowiedziało też 7 stycznia 2022 r. nowe przepisy, dzięki którym w efekcie Polskiego Ładu, dla osób z emeryturą od 4 920 do 12 800 zł brutto, obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni lub będzie nawet mniejsze.

Kto zyska na zmianach podatkowych od 2022 roku? Przykłady

Ministerstwo Finansów wskazało też przykłady osób, które na pewno zapłacą w 2022 roku niższy PIT niż w 2021 roku.

 • Kasjer (etat) zarabiający 3 tys. zł brutto, (2 203 zł netto) zyska ok. 1 840 zł w ciągu roku
 • Księgowa (etat) zarabiająca w firmie 5 tys. zł brutto (3 613 zł netto), zyska ok. 560 zł w ciągu roku.
 • Ślusarz (własna działalność) z dochodem 4 tys. zł brutto (2 480 zł netto), zaoszczędzi ok. 2 tys. zł rocznie.
 • Kosmetyczka (własna działalność) z dochodem 3 tys. zł brutto (1 620 zł netto), zaoszczędzi ok. 1,3 tys. zł rocznie.
 • Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto (4,9 tys. zł netto), gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł („na rękę”), czyli prawie 4 tys. zł rocznie.
 • Rodzina 2+4, w której tylko jeden z małżonków zarabia miesięcznie 12 tys. zł brutto (drugi nie pracuje), zyska rocznie 9 934 zł.
 • Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto (2 660 zł netto), zyska 1 600 zł rocznie.
 • Małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej, zyska 2 997 zł „na rękę” rocznie.
 • Senior z miesięcznym przychodem z pracy ok. 3 tys. zł (ok. 36 tys. zł rocznie) w ogóle nie zapłaci podatku.

Czy można zmieniać zasady pobierania zaliczek na podatek w formie rozporządzenia?

Część ekspertów już teraz poddaje w wątpliwość możliwość korygowania w formie rozporządzenia zasad i terminów pobierania zaliczek na podatek dochodowy, które przecież są co do zasady określone w ustawie. Czy jest to kolejna wada legislacyjna Polskiego Ładu?

Na te wątpliwości Ministerstwo Finansów odpowiedziało tak, że rozporządzenie nie zmienia zasad systemu podatkowego, które są regulowane ustawowo. Przedłuża jedynie terminy na pobranie zaliczek na podatek, do czego uprawnia go ustawa Ordynacja podatkowa. Przedłużenie terminów jest rozwiązaniem korzystnym dla podatników.

Zdaniem resortu finansów delegacja przewidziana w art. 50 Ordynacji podatkowej daje prawo do przedłużania terminów prawa podatkowego, a wydane rozporządzenie realizuje delegację w tym zakresie. Termin poboru nadwyżki zaliczki został przedłużony nie poprzez wskazanie konkretnej daty, tylko przez wskazanie zdarzenia, po wystąpieniu którego nadwyżka zaliczki zostanie pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego.
Nie oznacza to jednak wyjścia poza zakres delegacji i określenia w drodze rozporządzenia zasad opodatkowania, bo zasady opodatkowania się nie zmieniają i wynikają z ustawy PIT. Niepobranie nadwyżki zaliczki w jednym miesiącu, a pobranie tej nadwyżki w innym miesiącu jest naturalną konsekwencję przedłużenia terminu poboru nadwyżki zaliczki.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - Dz. U. z 7 stycznia 2022 r., poz. 28.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(30)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Marek
  2022-01-09 03:15:37
  Tak się zastanawiam, czy efektem tego rozporządzenia nie będzie niedoszacowanie zaliczek na podatek dochodowy i w konsekwencji w zeznaniu rocznym okaże się, że trzeba będzie dopłacić do US kilkaset albo kilka tysięcy złotych? Mam takie wrażenie, że to rozporządzenie nie rozbraja bomby tylko przestawia zapalnik na kwiecień 2023 roku.
  1
  pokażodpowiedzi (4)
 • Załamana
  2022-01-09 13:46:19
  Znów prawo pisane na kolanie, publikowane w sobotę a w poniedziałek wylicz w dwóch opcjach porównaj i wypłać. Kto kadrowym/ksiegowym za te ciągłe zmiany i konieczność porównywania wypłat przez rok zapłaci?? To szaleństwo przy kilku tysiącach pracowników!!!!! System komputerowy sam na poniedziałek też się nie dopasuje. Istne szaleństwo!!!!
  0
  pokażodpowiedzi (2)
 • Ot bełkot
  2022-01-08 19:20:40
  zmiana przepisów powoduje, że Ci, którzy teraz otrzymają więcej do swojego portfela dopłacą w zeznaniach rocznych w 2023 r.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • obas
  2022-01-09 01:07:34
  A co z dorabiającymi emerytami, rencistami, którzy podwójnie zapłacą składkę zdrowotną, a ulga przysługuje im tylko z jednego źródła (ZUS-u) ? Przy rencie 1250 zł brutto (minimalnej emeryturze) otrzymają 70 zł podwyżki by stracić ok 300 przy wypłacie wynagrodzenia (przy założeniu, że dorabiają np 3900 brutto). Efekt - miesięcznie i tak będą stratni. Ktoś o tym tam w ogóle myśli czy niepełnosprawni, renciści i inni dorabiający emeryci po prostu się nie liczą bo nie są zbyt głośną grupą społeczną?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Beti68
  2022-01-10 12:54:52
  Rozporzadzenie ,które wprowadza chaos...po co było zmieniać zasady rozliczeń zleceniowców skoro teraz mamy im oddać składke zdrowotną-7,75%???to po pierwsze a po drugie co z kwota podlegającą zajeciu skoro teraz mamy umniejszyc zaliczke na podatek a przy wyliczaniu kwoty zajecia odjeliśmy wieksza kwote podatku???a co za tym idzie mniej otrzymał komornik...kto za to odpowie???ksiegowe??
  0
 • Anek
  2022-01-10 12:08:29
  Rozporządzenie jest niekonstytucyjne, nie może zmieniać wysokości danin podatkowych oraz terminów poboru.
  0
 • A co z innymi
  2022-01-10 10:23:42
  A co z tymi .którzy zarabiaj więcej niż 12800,oo zł. Ci pracownicy mogą stracić-przecież to niezgodne z konstytucją.
  2
 • pawelur
  2022-01-10 09:44:29
  To wszystko dla Polski i Polaków a kadrowo/płacowcy i wytwórcy oprogramowania kadrowo-placowego tylko jątrzą problemy i pewnie mieszkają w Moskwie i są homoseksualistami. Rząd zawierzył podatki i szpitale Marii Dziewicy - co ma się nie udać!!!?!!!!
  7
  pokażodpowiedzi (1)
 • Jola
  2022-01-09 18:17:12
  Jestem w wieku emerytalnym ale nie na emeryturze pracuję w szkole na cały etat, co powinnam złożyć aby zyskać na Polskim Ładzie? może pit 0 , rezygnację z ulgi?
  0
  pokażodpowiedzi (3)
 • Lz
  2022-01-11 10:50:04
  Mam emeryturę 4700 płacę zdrowotną 423,czyli rekompensuje mi to ulga 425,jednocześnie pracuję wynagrodzenie 5200brutto i 2022r płacę dodatkowo 348 zdrowotnej,gdzie jest rekompensata zdrowotnej.jeżeli pracuję na etacie to nie powinnam stracić
  2
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA