REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dostawa budynku a zwolnienie od VAT

REKLAMA

Czy dostawa budynku wpisanego do rejestru zabytków, będącego obecnie pustostanem, ale wcześniej wykorzystywanego na cele usługowe i mieszkalne, podlega zwolnieniu przedmiotowemu z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - jako towar używany? - Pismo z 28 sierpnia 2006 r., sygn. PPB-2/4407-57/06/I
 
Stan faktyczny i stanowisko podatnika:

Strona poinformowała, iż jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków. Nieruchomość tę strona nabyła z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji komunalizacyjnej z 1991 r. Budynek został wybudowany w XIX wieku. W chwili obecnej stanowi pustostan, będący w złym stanie technicznym. Wcześniej wykorzystywany był na cele usługowo-mieszkalne, z przeważającą funkcją mieszkalną. Budynek ten był zatem już zasiedlony.

W okresie ostatnich 5 lat na nieruchomość nie były ponoszone nakłady związane z jej budową, rozbudową i modernizacją. Nie poniesiono również żadnych wydatków na ulepszenie nieruchomości przed wprowadzeniem jej do ewidencji środków trwałych, jak również w trakcie użytkowania. Nie korzystano też z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce, w której dopuszcza się jej przeznaczenie na cele usługowo-mieszkalne.

Zdaniem strony – biorąc pod uwagę powyższe okoliczności – sprzedaż przedmiotowego budynku jako towaru używanego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.: odpłatna dostawa oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (...), zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy (...) stanowi natomiast, iż zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Analiza ww. przepisów prowadzi do wniosku, że formułują one inne warunki zwolnienia dostawy towarów. Ponadto, ze zwolnienia określonego w pkt 10 wyłączono dostawę niezasiedlonych (niezamieszkanych po raz pierwszy) obiektów budownictwa mieszkaniowego. „Powiązanie” przez ustawodawcę ww. zwolnień – poprzez użycie w art. 43 ust. 1 pkt 2 sformułowania „z zastrzeżeniem pkt 10” – oznacza zatem, że w odniesieniu do niezasiedlonych (lub niezamieszkanych po raz pierwszy) obiektów budownictwa mieszkaniowego obowiązują szczególne regulacje. Dostawa takich obiektów nie może bowiem korzystać ani ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2, ani ze zwolnienia określonego w pkt 10, nawet wówczas, gdy dostawa dotyczy towarów używanych.

Natomiast w odniesieniu do lokali użytkowych znajdujących się w obiektach budownictwa mieszkaniowego nie ma przeszkód, by dostawa ww. lokali korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2, jeżeli stanowią one towar używany w rozumieniu ustawy o VAT, a dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

A zatem, jeżeli część obiektu budownictwa mieszkalnego nie będzie zasiedlona (zamieszkana) po raz pierwszy, wówczas jego dostawa może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie cyt. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn.zm.) – definiuje pojęcie budynku mieszkalnego. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Z akt sprawy wynika, iż budynek ten stanowi budynek mieszkalny, gdyż w przeważającej części wykorzystywany był na cele mieszkaniowe.

Jak wskazała strona we wniosku (...), budynek ten był już zasiedlony. A zatem dostawa części budynku przeznaczonej na cele mieszkaniowe (lokali mieszkalnych) będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponieważ budynek (...) został wybudowany w XIX wieku, może zostać uznany za towar używany, gdyż warunek konieczny do uznania go za taki – określony w art. 43 ust. 2 pkt 1 – został spełniony. Ponadto, jak wynika z postanowień ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, aby towar używany mógł skorzystać ze zwolnienia, w stosunku do tego towaru nie może przysługiwać dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższy warunek również został spełniony, bowiem – jak wskazała strona (...) – wnioskodawca nie korzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast – stosownie do postanowień art. 43 ust. 6 ustawy o VAT – zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej, a podatnik:
1) miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,
2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż strona nie poniosła żadnych wydatków na ulepszenie nieruchomości przed wprowadzeniem jej do ewidencji środków trwałych, jak również w trakcie jej użytkowania, a zatem przepis art. 43 ust. 6 – stanowiący negatywną przesłankę dla zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 – nie znajduje dla niej zastosowania.

W związku z faktem, iż części użytkowe (lokale użytkowe) budynku spełniają definicję towaru używanego, należy uznać, że ich dostawa będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy cyt. wyżej art. 43 ust. 1 pkt 2.

W świetle powyższych rozważań, dostawa ww. budynku, w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast dostawa części budynku przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe (dostawa lokali użytkowych) – jako dostawa towaru używanego określonego w art. 43 ust. 2 pkt 1 – będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, iż stanowisko podatnika (...) dotyczące zwolnienia z opodatkowania dostawy ww. budynku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT, jest prawidłowe, ale tylko w części dotyczącej dostawy lokali użytkowych. Dostawa przedmiotowego budynku w części dotyczącej lokali mieszkalnych jest zwolniona zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT.
(...)
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA