| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Diety dla kierowców

Diety dla kierowców

Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy? - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 22 maja 2007 r. (nr PD2-4151-35/07)


Odpowiedź


(...) Pismem z 6 grudnia 2006 r. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „S.” Sp. J. z siedzibą w J. zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opatowie o interpretację prawa podatkowego odnośnie przysługiwania diet i ryczałtów za noclegi w podróży służbowej na terenie kraju pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowców, kierujących samochodami wyposażonymi w leżankę, a także zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Spółka przedstawiła własne stanowisko dotyczące ww. zagadnienia. Zdaniem jednostki, kierowcy wykonującemu pracę na terenie kraju przysługuje dieta oraz ryczałt za noclegi. Obecność leżanki w kabinie samochodu nie zwalnia pracodawcy z wypłacenia ryczałtu za noclegi. Zarówno dieta, jak i ryczałt za noclegi stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu.


Stanowisko organów podatkowych


7 marca 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie wydał postanowienie, znak: PD415/BE/1107, w którym stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał, że istotą pracy kierowcy jest przemieszczanie się po kraju, a zatem wyjazdy kierowców nie mają charakteru podróży służbowych. Tym samym brak jest podstaw do wyliczenia diet, a także ryczałtów za noclegi (...).


Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż ww. postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, zmienia go niniejszą decyzją. Jak wynika ze złożonego wniosku, spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zatrudnia pracowników na stanowiskach kierowców samochodów ciężarowych. Kierowcy wykonują pracę na terenie kraju. Z tytułu wykonywanych podróży służbowych spółka chce wypłacać kierowcom diety oraz ryczałty za noclegi. Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia podróży służbowej, definicja ta została uregulowana w prawie pracy. Podróżą służbową w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy - Kodeks pracy jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza stałym miejscem pracy pracownika. Stałe miejsce pracy powinno wynikać z umowy o pracę. O tym, czy wyjazd służbowy pracownika może być uznany za podróż służbową, decyduje przede wszystkim to, czy pracownik ma zadanie poza miejscem, które zostało wskazane w umowie o pracę jako stałe miejsce pracy. Okoliczność ta została w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego uznana za nie mającą znaczenia. Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi za czas podróży służbowej na obszarze kraju określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. W myśl § 3 tego rozporządzenia, z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, noclegów (...).


Zgodnie z § 7 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia, pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 proc. diety. A zatem pracownikowi zatrudnianemu na etacie kierowcy, którego praca polega na wyjazdach poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę w celu dostarczenia bądź przywiezienia konkretnego towaru, przysługują diety i inne należności otrzymane za czas podróży służbowej, które dla pracodawcy stanowić będą koszty uzyskania przychodów.


Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt, że samochód ciężarowy wyposażony jest w miejsce do spania. Środki transportu nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb noclegowych nawet w przypadku wyposażenia w miejsce do spania. W związku z powyższym, nocleg kierowcy w kabinie samochodu, nawet w przypadku dostosowania jej do takich potrzeb, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku pieniężnego zrekompensowania noclegu w trakcie podróży służbowej. Jednakże ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu nocą, bowiem tak podróżując pracownik nie ponosi wydatków związanych z zapewnieniem sobie noclegu, a także wtedy, gdy pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. (...)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »