| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Skorygować informacje INF-D-P

Skorygować informacje INF-D-P

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zależy m.in. od wymiaru czasu pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej oraz kosztów jej płacy. Jest to tzw. zasada proporcjonalności.

PFRON wypłaca miesięczne dofinansowanie zgodnie z zasadą proporcjonalności, czyli w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Jeśli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przysługuje na tę osobę każdemu z pracodawców w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby u poszczególnych pracodawców.

Zasada proporcjonalności nie ma natomiast zastosowania do wykazywania kwoty kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego. Koszty płacy pracodawca wykazuje jako rzeczywisty miesięczny koszt (poz. 40 INF-D-P).

WAŻNE!

Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi niepełnosprawnemu należy wykazać w pełnej wysokości także za miesiąc, w trakcie którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność.

Również przed 1 stycznia 2009 r. nie należało pomniejszać wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za miesiąc, w trakcie którego jego orzeczenie o niepełnosprawności traciło ważność. Wynagrodzenie należało wykazać w rzeczywistej wielkości poniesionej przez pracodawcę.

Warto wspomnieć, że stan prawny w części dotyczącej proporcjonalnego wyliczania kwoty dofinansowania nie uległ zmianie w stosunku do przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2009 r. Oznacza to, że pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie zarówno w 2009 r., jak i w latach wcześniejszych, powinni wyliczać wysokość dofinansowania proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej. Nie powinni natomiast wykazywać wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi niepełnosprawnemu w zmniejszonej wysokości, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności traciło ważność w trakcie miesiąca.

Zasady obliczania przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy są opisane na formularzu INF-D-P, stanowiącym załącznik do rozporządzenia z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (przed 1 stycznia 2009 r. zasady te były określone w rozporządzeniu z 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych).

Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy nadal należy ustalać mnożąc wymiar czasu pracy pracownika (np. 1 etat lub 1/2 etatu) przez iloraz liczby dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy i liczby dni w okresie sprawozdawczym (w miesiącu). Ponieważ dofinansowanie przysługuje tylko do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przez liczbę dni pozostawania w zatrudnieniu należy rozumieć wyłącznie liczbę dni, gdy pracownik spełnia łącznie dwa warunki:

• pozostaje w zatrudnieniu oraz

• posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

PRZYKŁAD 1

Pracownik zatrudniony na pełny etat pozostawał w zatrudnieniu przez cały czerwiec 2009 r. i przez cały miesiąc posiadał ważne orzeczenie. Obliczenie przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy powinno wyglądać następująco:

1 (wymiar czasu pracy) x 30 (liczba dni pozostawania w zatrudnieniu oraz posiadania ważnego orzeczenia) : 30 (liczba dni w okresie sprawozdawczym) = 1 x 30 : 30 = 1.

PRZYKŁAD 2

Pracownik zatrudniony na pełny etat pozostawał w zatrudnieniu przez cały czerwiec 2009 r., ale jego orzeczenie było ważne do 15 czerwca 2009 r. Obliczenie przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy będzie wyglądało następująco:

1 (wymiar czasu pracy) x 15 (liczba dni równoczesnego pozostawania w zatrudnieniu i posiadania ważnego orzeczenia, tj. od 1 do 15 czerwca) : 30 (liczba dni w okresie sprawozdawczym) = 1 x 15 : 30 = 0,5.

PRZYKŁAD 3

Pracownik został zatrudniony na pełny etat od 16 czerwca 2009 r., ale jego orzeczenie ważne było przez cały miesiąc. Obliczenie przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy będzie wyglądało następująco:

1 (wymiar czasu pracy) x 15 (liczba dni równoczesnego pozostawania w zatrudnieniu i posiadania ważnego orzeczenia, tj. od 16 do 30 czerwca) : 30 (liczba dni w okresie sprawozdawczym) = 1 x 15 : 30 = 0,5.

PRZYKŁAD 4

Pracownik został zatrudniony na 1/2 etatu od 16 czerwca 2009 r., ale jego orzeczenie było ważne przez cały miesiąc. Obliczenie przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy będzie wyglądało następująco:

0,5 (wymiar czasu pracy) x 15 (liczba dni równoczesnego pozostawania w zatrudnieniu i posiadania ważnego orzeczenia, tj. od 16 do 30 czerwca) : 30 (liczba dni w okresie sprawozdawczym) = 0,5 x 15 : 30 = 0,25.

Pracodawcy, którzy wykazywali koszty płacy lub wynagrodzenie w wysokości niższej od rzeczywistej (przez proporcjonalne zmniejszenie wysokości do okresu, w którym orzeczenie było ważne), mogą złożyć korekty dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W korygowanych dokumentach powinni wykazać pełne wysokości kosztów płacy/wynagrodzeń.

Korekty dokumentów dotyczących dofinansowań za 2008 r. powinny zostać złożone do 30 września 2009 r. Korekty informacji złożonych w sprawie dofinansowania należnego za 2009 r. można składać na bieżąco, nie później niż do 30 września 2010 r. (§ 6 ust. 2 rozporządzenia z 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych).

• art. 26a ust. 6 oraz art. 26b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.),

• załącznik nr 1 do rozporządzenia z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 8, poz. 43),

• § 6 ust. 2 uchylonego rozporządzenia z 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1755),

• art. 9 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 237, poz. 1652).

Szczepan Wroński

dyrektor Działu Prawnego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
INFORLEX Biznes159.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »