Kategorie

Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

Lubasz i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
Maciej Jakubowski
Aplikant radcowski
Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?
Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?
Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

PPK - wyjątki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o PPK przewiduje, że przepisów tej uistawy nie stosuje się do:

 • Mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji;
 • podmiotu zatrudniającego, będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.
Reklama

Istnieje także możliwość niestosowania przepisów ustawy bądź niefinansowania wpłat na PPK w przypadku utworzenia w zakładzie pracy Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). To czy przepisy ustawy o PPK nie obejmą podmiotu zatrudniającego, czy powstanie możliwość niefinansowania wpłat do PPK, będzie zależało od momentu utworzenia PPE.

Przepisy ustawy o PPK nie znajdują zastosowania również do samozatrudnionego, czyli osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób, mających status osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK.

Tym niemniej w artykule skupimy się na przypadku mikroprzedsiębiorcy, u którego wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji. Analizując, czy powyższe wyłączenie znajdzie zastosowanie do konkretnego podmiotu, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Status mikroprzedsiębiorcy

Pierwszą z nich jest posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy. To, kogo uznajemy za mikroprzedsiębiorcę, reguluje art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z podaną tam definicją jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający w złotych równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych równowartości 2 milionów euro;
Reklama

W tym miejscu warto zwrócić szczególną uwagę na pierwszy wymóg dotyczący poziomu zatrudniania. Mowa jest tu wprost o pracownikach, a nie jak w ustawie o PPK, osobach zatrudnionych. Oznacza to, że dla ustalenia poziomu zatrudnienia na potrzeby analizy statusu mikroprzedsiębiorcy, będziemy brali pod uwagę wyłącznie pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a więc w głównej mierze osoby, zatrudnione na umowie o pracę.

Co więcej, zgodnie z ust. 3 przytoczonego przepisu, średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  Inaczej niż przy ustalaniu poziomu zatrudnienia na potrzeby ustawy o PPK, gdzie na potrzeby weryfikacji stanu zatrudniania należy uwzględnić ww. osoby  (przebywające na urlopach macierzyńskich, pobierające zasiłek macierzyński czy korzystających z urlopów wychowawczych).

W efekcie stan zatrudnienia obliczony na potrzeby ustawy o PPK może znacząco różnić się od stanu zatrudnienia, obliczanego na potrzeby określenia statusu mikroprzedsiębiorcy.

Deklaracja o rezygnacji

Jeżeli podmiot zatrudniający posiada status mikroprzedsiębiorcy to kolejną przesłanką, konieczną do wyłączenia spod obowiązku wdrożenia PPK, jest złożenie przez wszystkie osoby zatrudnione podmiotowi zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji. Oznacza to, że deklaracja musi być złożona przez wszystkie osoby, które były brane pod uwagę przy określeniu stanu zatrudnienia na potrzeby ustawy o PPK. W efekcie będą to pracownicy na umowie o pracę (także ci przebywający na urlopie macierzyńskim, wychowawczym), osoby na umowie zlecenie czy inne, objęte definicją osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK.

Deklaracja o rezygnacji powinna być złożona podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Można w tej sytuacji skorzystać ze wzoru formularza, opracowanego przez Ministra Finansów. Zawiera ona dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Gdy na skutek zwiększenia poziomu zatrudnienia bądź zwiększenia obrotów przedsiębiorca utraci status mikroprzedsiębiorcy, to nie będzie  dłużej uprawniony do korzystania z omawianego wyłączenia. W tej sytuacji konieczne będzie utworzenie w zakładzie pracy PPK, polegające m.in. na przeprowadzeniu konsultacji z zakładową organizacją związkową (albo reprezentacją osób zatrudnionych – jeżeli nie ma zakładowej organizacji związkowej) oraz podpisaniu umowy o zarządzanie PPK. Przy czym, złożone przez pracowników deklaracje o rezygnacji nadal będą w mocy, co oznacza, że nie powstanie obowiązek naliczania i odprowadzania wpłat na PPK. Podobnie będzie wyglądała sytuacja gdy, choćby jedna osoba zatrudniona złoży deklarację o ponownym przystąpieniu do PPK. Tym samym odpadnie przesłanka uprawniająca do wyłączenia i podmiot zatrudniający będzie obowiązany wdrożyć PPK w zakładzie pracy.

Automatyczny zapis co 4 lata

Ważne!
Nawet jeżeli w tym momencie podmiot zatrudniający nie jest obowiązany do wdrożenia PPK z uwagi na skorzystanie z przytoczonego wyłączenia, to nie oznacza, że ten obowiązek nie pojawi się w przyszłości.

Przepisy ustawy o PPK przewidują bowiem mechanizm automatycznego zapisu do PPK i ponownego dokonywania wpłat za uczestnika. Co do zasady, co 4 lata wszystkie osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, są automatycznie zapisywane do programu, chyba że ponownie złożą deklarację o rezygnacji. Jest to kolejny przykład regulacji, która ma na celu zwiększenie partycypacji społeczeństwa w programie PPK. Terminy, w których będą następowały automatyczne zapisy są „sztywne”, w tym sensie, że pierwszy automatyczny zapis nastąpi w kwietniu 2023 r., kolejny w 2027 r. Oznacza to, że nie w każdym przypadku automatyczny zapis nastąpi po upływnie 4 lat, w pewnych sytuacjach termin może być krótszy. Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego będzie każdorazowe poinformowanie osób zatrudnionych, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK. Przykładowo, jeżeli w 2021 r. podmiot zatrudniający z uwagi na wyłączenie z art. 13 ustawy o PPK nie wdroży PPK w swoim zakładzie pracy, to już za 2 lata uaktywni się mechanizm automatycznego zapisu – a co za tym idzie, konieczność wdrożenia PPK (chyba, że wszystkie osoby zatrudnione ponownie złożyłyby w stosownym czasie deklaracje o rezygnacji).

Sankcje za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK

Na koniec należy wspomnieć, że przepisy ustawy o PPK przewidują dotkliwe sankcje za nakłanianie osób zatrudnionych lub uczestników do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Chodzi tu zarówno o działanie podmiotu zatrudniającego, osób upoważnionych do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, czy działających z jego inicjatywy. Dlatego członkowie zarządu, pracownicy działów HR czy księgowości powinni z dużą ostrożnością podchodzić do omawianej kwestii, aby nie narazić się na poważne konsekwencje. Za naruszenia ww. zakazu grozi bowiem kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym, poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Maciej Jakubowski, aplikant radcowski, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Ewelina
  2021-07-23 10:29:54
  Na pewno ppk jest opłacalne, wiem bo sama należę i szczerze początkowo nawet nie przypuszczałam, ze zyskam dwa razy tyle ile wpłaciłam. Teraz mogę sobie to porównać. Moje wpłaty to mniej więcej 1800 zł ,na koncie w chwili obecnej mam ok 4000zł. więc jakby na to nie patrzeć to duży zysk. wiec warto jednak do ppk sie zapisywać.
  0
 • lidzia
  2021-07-25 20:07:36
  u mnie też jeszcze raz tyle praktycznie, dlatego ci co nie są w tym programie czy zrezygnowali niech żałują; chociaż jak coś zawsze można wrócić
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
5 sie 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

Prosta Spółka Akcyjna a startup

Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.