Kategorie

Jak legalnie płacić składki ubezpieczeniowe za granicą

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Jak legalnie płacić składki ubezpieczeniowe za granicą
Jak legalnie płacić składki ubezpieczeniowe za granicą
ShutterStock
ZUS sam nie może kontrolować osób decydujących się na przeniesienie swojego ubezpieczenia poza granice Polski. Zawsze jednak ma prawo zwrócić się o to do swojego odpowiednika w innym kraju Unii Europejskiej.

Czy polskie ubezpieczenie może się opłacać

Od kilku lat prowadzę firmę. Nie miałem innej pracy, więc sam się zgłosiłem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Kilka tygodni temu udało mi się znaleźć kontrahenta, dla którego świadczę usługi wyłącznie na terenie Niemiec. Czy w związku z tym nadal mogę opłacać składki w Polsce?

TAK

Przedsiębiorcy wykonujący normalnie działalność na własny rachunek w państwie członkowskim nadal mogą podlegać ustawodawstwu swojego macierzystego kraju. Musi być jednak spełniony warunek, że przewidywany czas pracy na terenie Niemiec nie będzie przekraczał 24 miesięcy. Wyjątkowe znaczenie ma wskazane w przepisach określenie, że „normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek”. Zasada ta ma zastosowanie do prowadzącego zwykle znaczną część działalności na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę. Co więcej, osoba taka musiała rozpocząć działalność przed dniem, od którego rozpoczęła jej wykonywanie w innym państwie UE. Konieczne jest też spełnienie innych warunków. Jednym z nich jest to, aby firma w okresie prowadzenia tymczasowej działalności w innym państwie członkowskim posiadała siedzibę w Polsce oraz spełniała wymogi konieczne do prowadzenia działalności pozwalające na jej ponowne podjęcie po powrocie. Tym samym w okresie „aktywności” w Niemczech przedsiębiorca powinien korzystać z powierzchni biurowej, płacić podatki oraz mieć numer identyfikacyjny VAT. Tylko w takim przypadku czytelnik nadal może opłacać składki ubezpieczeniowe w Polsce. Dokumentem potwierdzającym zastosowanie polskiego ustawodawstwa ubezpieczeniowego jest poświadczony przez ZUS formularz A1.

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 200 z 07 czerwca 2004 r.).

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Czy rozsyłanie reklam na Słowacji zwolni mnie z ZUS

Otrzymałem od ZUS indywidualną interpretację, z której wynika, że mogę spokojnie rozpocząć pracę na podstawie umowy o pracę na Słowacji i jednocześnie prowadzić firmę w Polsce. Czy to prawda, że ZUS nie będzie mógł kwestionować mojego podlegania ubezpieczeniu na Słowacji?

TAK

Może się jednak okazać, że konieczne będzie udowodnienie, że wykonywana praca nie miała charakteru marginalnego. W takim przypadku można podlegać ubezpieczeniu na Słowacji. Ochronę dla osób będących w podobnej sytuacji jak nasz czytelnik dał wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2013 r. (sygn. akt II UK 333/12). Sędziowie wówczas uznali, że tytuł i stosunek ubezpieczenia społecznego to dwie niezależne więzi prawne, które mogą podlegać prawu różnych państw członkowskich. Przy czym stosownie do generalnej reguły wspólnotowej koordynacji ubezpieczeń społecznych, stosunek ubezpieczenia społecznego podlega prawu miejsca wykonywania pracy (lex loci laboris).

Podstawa prawna

Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z dnia 7 czerwca 2004 r. )

Art. 3 ust. 2, 6, 15 oraz 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 wrześ nia 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r.)

Serwis Kadry

Czy można uciec przed kontrolą ubezpieczyciela

Prowadzę firmę w jednym z sąsiednich krajów UE. Płacę niższe składki niż do ZUS, ale obawiam się kontroli miejscowego organu rentowego. Czy mogę się na nią nie zgodzić?

NIE

Polscy przedsiębiorcy obawiają się, że ZUS będzie ich kontrolować poza granicami kraju. Nic bardziej błędnego. Jeśli polski organ rentowy ma wątpliwości dotyczące podlegania ubezpieczeniom społeczny, to przy rozwiązywaniu sporów musi się zwrócić do instytucji innego państwa członkowskiego.

Urzędy te niezwłocznie dostarczają lub wymieniają między sobą wszystkie dane niezbędne do ustalenia stanu faktycznego. Ich przekazywanie odbywa się bezpośrednio pomiędzy samymi instytucjami lub za pośrednictwem instytucji łącznikowych. O tymczasowym określeniu prawa, według którego obejmuje się osobę ubezpieczeniem społecznym, instytucja miejsca zamieszkania wnioskodawcy informuje wyznaczone instytucje państwa, w którym faktyczniewykonywana jest praca.

Od tej chwili biegnie termin dwóch miesięcy. W tym czasie ZUS powinien uzyskać informacje o niemożności zaakceptowania ustalonego ustawodawstwa lub o odmiennej opinii w tej kwestii.

Ponieważ instytucje ubezpieczeniowe wymieniają się danymi, osoba prowadząca nieistniejącą firmę musi się liczyć z tym, że tamtejszy zakład ubezpieczeń może zacząć sprawdzać, kto pracuje naprawdę, a kto jest tam tylko fikcyjnie zarejestrowany. Mogą więc domagać się np. rachunków za wodę, prąd czy biletów na komunikację miejską.

Podstawa prawna

Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 7 czerwca 2004 r.).

Art. 3 ust. 2, 6, 15 oraz 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r.).

Czy firma założona za granicą może działać w Polsce

Jestem Polakiem, ale działalność mam zarejestrowaną na Litwie. Produkujemy części zamienne do maszyn rolniczych. Czy istnieje możliwość prowadzenia działalności w Polsce?

TAK

Osoby z firmą zarejestrowaną za granicą mogą legalnie prowadzić biznes w Polsce. Aby było to możliwe, konieczne jest otwarcie oddziału lub przedstawicielstwa. Różnica między tymi formami jest znaczna. A to dlatego, że oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem prowadzenia działalności. Natomiast zakres funkcjonowania przedstawicielstwa jest węższy i może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności dotyczącej reklamy i promocji przedsiębiorcy. Ze względu na to, że czytelnik planuje prowadzenie produkcji, najlepszym rozwiązaniem będzie otwarcie oddziału. Przy czym należy pamiętać, że w oddziale może być wykonywana działalność wyłącznie w takim samym zakresie jak w firmie macierzystej. W takiej sytuacji obowiązkowe jest ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Działalność można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS W10, do którego należy dołączyć załączniki m.in. akt założycielski z uwierzytelnionym tłumaczeniem przetłumaczony na język polski oraz adres osoby w oddziale upoważnionej do reprezentowania firmy.

Podstawa prawna

Art. 85–102 ustawy 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).

Par. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spos obu i miejsca ich udostępniania (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 724).


Czy można być ubezpieczonym poza krajem  

Firma, którą prowadzę, przechodzi okresowe problemy. Nie chcę jej likwidować, a tylko czasowo zmniejszyć koszty działalności. W internecie znalazłem ogłoszenie firmy konsultingowej, która zajmuje się pomocą w obniżaniu obciążeń na ubezpieczenie społeczne. Zdecydowałem się podjąć pracę na Litwie. Mój pracodawca, którego poznałem przez pośrednika, zatrudnia mnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W ciągu miesiąca mam pracować 12 godzin. Wszystkie czynności mają być wykonywane zdalnie, a rozliczenie będzie przeprowadzane na podstawie zadaniowego systemu organizacji czasu pracy. Z pierwszych wyliczeń wynika, że pozostałe siedem godzin dziennie będę mógł poświęcić na prowadzenie własnej firmy. Czy to jest legalne?

TAK

Pierwszym krokiem jest zawiadomienie ZUS o rozpoczęciu pracy na podstawie umowy o pracę na Litwie. Zakład nie przyjmie takiego oświadczenia na wiarę, więc konieczne jest przedstawienie tejże umowy oraz wyrejestrowanie się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej w Polsce. Dodatkowo konieczne jest potwierdzenie nadania numeru ubezpieczenia na Litwie.

Dopiero wówczas nasz czytelnik będzie podlegać litewskiemu ubezpieczeniu. Zgodnie z unijnymi przepisami zainteresowany może podlegać tylko jednemu ustawodawstwu w jednym państwie członkowskim. ⒸⓅ

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 200 z 07.06.2004 r.).

Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r. ze zm.).

Bożena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.