| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Urlopy > Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na część etatu

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na część etatu

Zatrudniamy pracownika, który ma staż pracy powyżej 10 lat, a 23 września 2007 r. dostarczył zaświadczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Od 1 października poprosił o zmianę zatrudnienia z etatu na 3/4 etatu. Jak mam wykazać urlop przeliczony na godziny w informacji o zatrudnieniu 3/4 z 7 godzin czy 3/4 z 8 godzin? Pracownik do końca września wykorzystał urlop za stary rok 10 dni, a za bieżący rok też 10 dni. Jak wykazać pozostałe 16 dni - czy proporcjonalnie do zatrudnienia?

 

 

Po zmianie wymiaru czasu pracy pracownika pozostała część urlopu wypoczynkowego powinna zostać skorygowana proporcjonalnie do wymiaru etatu.Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy (art. 154 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Podstawę obliczeń stanowi przysługujący pracownikowi ze wzglądu na ogólny staż urlopowy wymiar urlopu, czyli 20 albo 26 dni. Gdyby z obliczeń wynikał niepełny dzień urlopu, należy zaokrąglić go w górę do pełnego dnia.

PrzykŁad

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu ma prawo do urlopu w wymiarze:

26 dni × 3/4 = 19,5, po zaokrągleniu 20 dni.

Wszystkim pracownikom, bez względu na wymiar ich czasu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie na te dni, które są dla nich dniami pracy, oraz w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

W związku z tym obliczony według podanych zasad wymiar urlopu należy również przeliczyć na godziny, pamiętając, że stosownie do art. 1542 § 2 k.p. jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

A zatem godzinowy wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wynosi:

20 dni × 8 godzin = 160 godzin urlopu.

Gdy wymiar czasu pracy pracownika ulega zmianie w trakcie roku kalendarzowego - zasada proporcjonalności znajduje podwójne zastosowanie. Dla każdego z wymienionych okresów należy ustalić odrębnie wymiar - proporcjonalnie do tego okresu - gdyż w każdym z nich inna jest podstawa ustalenia wymiaru urlopu. Należy również pamiętać, że przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego (w tym wypadku stosownie do ilości miesięcy przepracowanych w danym wymiarze czasu pracy), kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 pełnego wymiaru urlopu. Łączny wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wielkości określonych w art. 154 § 1 k.p., czyli 20 lub 26 dni.

W sytuacji opisanej w pytaniu pracownik przed zmianą wymiaru czasu pracy wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego z przysługujących mu 26 dni pełnego wymiaru urlopu. W związku z tym, że pracownik tę część urlopu wykorzystał podczas zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie bierzemy jej pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu po zmianie warunków zatrudnienia. Pracownik ma bowiem jeszcze prawo do 16 dni urlopu, z tym że urlop ten będzie skorygowany do niepełnego wymiaru czasu pracy pracownika.

16 dni × 3/4 etatu = 12 dni - liczba dni urlopu pozostała do wykorzystania w 2007 r. przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.

12 dni × 8 godzin = 96 godzin urlopu pracownik ma jeszcze do wykorzystania.

Z przysługującej pracownikowi puli godzin urlopu wypoczynkowego pracodawca odlicza każdy dzień wykorzystanego urlopu. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu:

- w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

- w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Za każdy dzień urlopu pracownika przysługujący mu wymiar 96 godzin powinien być zmniejszany o wykorzystane godziny urlopu.

Na podstawie art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dla niepełnosprawnego pracownika praca po 7 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu stanowi pełny i nieprzekraczalny wymiar czasu pracy. A zatem, chcąc ustalić niepełny wymiar czasu pracy takiego pracownika, po uwagę bierzemy właśnie 7-godzinny dzień pracy (czyli 3/4 z 7 godzin).


Podstawy prawne

- Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589)

- Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791)


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »