reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Urlopy > Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na część etatu

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na część etatu

Zatrudniamy pracownika, który ma staż pracy powyżej 10 lat, a 23 września 2007 r. dostarczył zaświadczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Od 1 października poprosił o zmianę zatrudnienia z etatu na 3/4 etatu. Jak mam wykazać urlop przeliczony na godziny w informacji o zatrudnieniu 3/4 z 7 godzin czy 3/4 z 8 godzin? Pracownik do końca września wykorzystał urlop za stary rok 10 dni, a za bieżący rok też 10 dni. Jak wykazać pozostałe 16 dni - czy proporcjonalnie do zatrudnienia?

 

 

Po zmianie wymiaru czasu pracy pracownika pozostała część urlopu wypoczynkowego powinna zostać skorygowana proporcjonalnie do wymiaru etatu.Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy (art. 154 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Podstawę obliczeń stanowi przysługujący pracownikowi ze wzglądu na ogólny staż urlopowy wymiar urlopu, czyli 20 albo 26 dni. Gdyby z obliczeń wynikał niepełny dzień urlopu, należy zaokrąglić go w górę do pełnego dnia.

PrzykŁad

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu ma prawo do urlopu w wymiarze:

26 dni × 3/4 = 19,5, po zaokrągleniu 20 dni.

Wszystkim pracownikom, bez względu na wymiar ich czasu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie na te dni, które są dla nich dniami pracy, oraz w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

W związku z tym obliczony według podanych zasad wymiar urlopu należy również przeliczyć na godziny, pamiętając, że stosownie do art. 1542 § 2 k.p. jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

A zatem godzinowy wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wynosi:

20 dni × 8 godzin = 160 godzin urlopu.

Gdy wymiar czasu pracy pracownika ulega zmianie w trakcie roku kalendarzowego - zasada proporcjonalności znajduje podwójne zastosowanie. Dla każdego z wymienionych okresów należy ustalić odrębnie wymiar - proporcjonalnie do tego okresu - gdyż w każdym z nich inna jest podstawa ustalenia wymiaru urlopu. Należy również pamiętać, że przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego (w tym wypadku stosownie do ilości miesięcy przepracowanych w danym wymiarze czasu pracy), kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 pełnego wymiaru urlopu. Łączny wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wielkości określonych w art. 154 § 1 k.p., czyli 20 lub 26 dni.

W sytuacji opisanej w pytaniu pracownik przed zmianą wymiaru czasu pracy wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego z przysługujących mu 26 dni pełnego wymiaru urlopu. W związku z tym, że pracownik tę część urlopu wykorzystał podczas zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie bierzemy jej pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu po zmianie warunków zatrudnienia. Pracownik ma bowiem jeszcze prawo do 16 dni urlopu, z tym że urlop ten będzie skorygowany do niepełnego wymiaru czasu pracy pracownika.

16 dni × 3/4 etatu = 12 dni - liczba dni urlopu pozostała do wykorzystania w 2007 r. przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.

12 dni × 8 godzin = 96 godzin urlopu pracownik ma jeszcze do wykorzystania.

Z przysługującej pracownikowi puli godzin urlopu wypoczynkowego pracodawca odlicza każdy dzień wykorzystanego urlopu. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu:

- w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

- w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Za każdy dzień urlopu pracownika przysługujący mu wymiar 96 godzin powinien być zmniejszany o wykorzystane godziny urlopu.

Na podstawie art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dla niepełnosprawnego pracownika praca po 7 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu stanowi pełny i nieprzekraczalny wymiar czasu pracy. A zatem, chcąc ustalić niepełny wymiar czasu pracy takiego pracownika, po uwagę bierzemy właśnie 7-godzinny dzień pracy (czyli 3/4 z 7 godzin).


Podstawy prawne

- Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589)

- Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791)


reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


CIT 2020. Komentarz199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama