reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC

ABC

Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe

Aktualizacja: 11.01.2008

Firmy, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do 31 marca muszą sporządzić sprawozdanie. »

Rezerwy w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 10.01.2008

Tworzenie rezerw wynika z zasady ostrożności i prowadzi do tego, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Sposób tworzenia rezerw powinien wynikać z przyjętej przez spółkę polityki rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości powinny być stosowane w sposób ciągły oraz okresowo weryfikowane wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Zastosowanie przez jednostkę odpowiednich zasad ma duże znaczenie, ponieważ decydują one o rozwiązaniach, które spółka będzie stosowała w swoich księgach rachunkowych, oraz o zawartości sporządzanych sprawozdań finansowych. »

Jakie są skutki podatkowe przekazywania darowizn przez firmy

Aktualizacja: 09.07.2020

W okresie światecznym częściej niż zazwyczaj przedsiębiorcy decydują się przekazywać różnego rodzaju darowizny organizacjom pożytku publicznego, domom dziecka lub swoim pracownikom. Przypominamy zasady podatkowej kwalifikacji dokonywanych darowizn. Odrębnie rozpatrzymy skutki darowizny po stronie darczyńcy i po stronie obdarowanego. »

Które wydatki związane z obsługą kredytu na zakup akcji mogą być kosztem

Aktualizacja: 08.01.2008

Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji nabytych ze środków kredytowych można zaliczyć odsetki oraz prowizję bankową. Przy rozliczeniu PIT decydujące znaczenie ma jednak wysokość kwoty faktycznie wykorzystanej z kredytu. »

Jak prezentować przychody w sprawozdaniu finansowym

Aktualizacja: 07.01.2008

Syntetyczny rachunek zysków i strat prezentujący łączne przychody i koszty, jakie jednostka osiągnęła w okresie sprawozdawczym, nie odzwierciedla w pełni poszczególnych źródeł przychodów i zróżnicowanej rentowności, jaką jednostka osiąga z prowadzonej działalności. Jak w sprawozdaniu finansowym prezentować przychody w podziale na segmenty działalności? »

Odsetki w księgach jednostek budżetowych

Aktualizacja: 04.01.2008

Zasady postępowania z odsetkami od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. »

Jak należy prawidłowo rozliczać otrzymane zaliczki

Aktualizacja: 03.01.2008

Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy w tej części powstaje z chwilą jej otrzymania. »

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z przedsiębiorstwem

Aktualizacja: 02.01.2008

„Czy w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2005 r., przez dostawę towarów należało rozumieć również przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów?” »

Na czym polegają zasady ładu korporacyjnego

Aktualizacja: 31.12.2007

W projekcie z 17 sierpnia 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości dodano nowy punkt dotyczący stosowanych zasad ładu korporacyjnego. »

Rozliczenie niezakończonych usług budowlanych metodą zysku zerowego

Aktualizacja: 28.12.2007

Metoda stopnia zaawansowania jest najpopularniejszym sposobem ustalania przychodów z usługi budowlanej, nie zawsze jednak jednostka może się nią posłużyć. W określonych przypadkach należy posłużyć się drugą metodą, zwaną metodą zysku zerowego. »

Prace rozwojowe trzeba amortyzować

Aktualizacja: 27.12.2007

Jeżeli prace rozwojowe zakończą się pozytywnie i są spełnione wymogi określone w ustawie o rachunkowości, to koszty tych prac można zaewidencjonować w pozycji wartości niematerialne i prawne. »

Jak można amortyzować środki trwałe używane sezonowo

Aktualizacja: 27.12.2007

Niektórzy przedsiębiorcy używają środków trwałych jedynie w pewnych okresach roku. Jak powinni prawidłowo amortyzować takie wykorzystywane sezonowo środki trwałe? »

Na jakich zasadach podatnik może zapoznać się z dokumentami, które ma przeciwko niemu urząd skarbowy

Aktualizacja: 21.12.2007

Wynik postępowania podatkowego zależy od wiedzy podatnika o dokumentach, jakimi przeciwko niemu dysponuje urząd skarbowy. Ordynacja podatkowa przewiduje dwa sposoby, dzięki którym strona postępowania podatkowego może poznać wiedzę fiskusa na ten temat. Pierwszym jest przejrzenie akt sprawy, drugim wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego. »

Kiedy należy płacić VAT od przyznanego odszkodowania

Aktualizacja: 20.12.2007

Oceniając obowiązek podatkowy podatnika, bierzemy pod uwagę zawsze stan prawny występujący w chwili zdarzenia, z którym wiąże się obowiązek zapłaty podatku. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT) wprowadza opodatkowanie zdarzenia polegającego na przeniesieniu z mocy prawa własności gruntów w zamian za odszkodowanie dopiero od 1 maja 2004 r. »

Ewidencja pozaksięgowa wspólnoty mieszkaniowej powstałej ze spółdzielni

Aktualizacja: 19.12.2007

Jednym z problemów związanych z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej po przekształceniu wszystkich lokali w odrębną własność w nieruchomości należącej pierwotnie do spółdzielni jest prowadzenie rachunkowości. Niewątpliwie wspólnota ma o wiele łatwiejszą sytuację niż spółdzielnia mieszkaniowa, ponieważ nie dotyczą jej przepisy ustawy o rachunkowości. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama