reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC

ABC

Ewidencjonowanie wyrobów zharmonizowanych

Aktualizacja: 27.11.2007

Osoby prowadzące skład podatkowy muszą prowadzić stosowaną ewidencję dotyczącą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyłączonych z tej procedury. »

Jak prawidłowo rozliczyć VAT od umowy komisu

Aktualizacja: 26.11.2007

Rozliczanie umów komisu zostało szczegółowo uregulowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Aby jednak dokonać prawidłowego rozliczenia, należy ustalić zarówno podstawę opodatkowania, jak i moment powstania obowiązku podatkowego. »

Jak zaksięgować podwyższenie kapitału własnego w wyniku zamiany wierzytelności na udziały

Aktualizacja: 23.11.2007

Jeżeli wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmą decyzję o zamianie pożyczki na udziały, należy przeksięgować wierzytelność na konto rozrachunków z tytułu wkładów na kapitał. W dacie wpisu do rejestru przeniesiona kwota powiększy wartość kapitałów własnych. »

Jak rozliczyć zaliczkę przy użytkowaniu wieczystym

Aktualizacja: 22.11.2007

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług. W konsekwencji przychód powstanie z chwilą wystawienia faktury na zaliczkę lub jej uregulowania. »

Jak rozliczyć należności wypłacane podmiotowi zagranicznemu za użytkowanie programu komputerowego

Aktualizacja: 20.11.2007

Jak opodatkować i rozliczyć należności za użytkowanie oprogramowania komputerowego wypłacane zagranicznej osobie prawnej niemającej siedziby ani zarządu na terytorium RP? Czy mieszczą się one w pojęciu należności licencyjnych wypłacanych za użytkowanie lub prawo użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego? »

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych zawsze obciążają pozostałe koszty operacyjne

Aktualizacja: 19.11.2007

W ramach wyceny bilansowej jednostki gospodarcze muszą ustalić, czy nie nastąpiła utrata wartości składników aktywów. »

Rozliczanie szkód komunikacyjnych na przełomie lat obrotowych

Aktualizacja: 15.11.2007

Ponieważ zbliża się koniec roku, przedstawiamy materiał na temat rozliczania szkód komunikacyjnych na przełomie lat obrotowych. »

Jak utworzyć rezerwy na świadczenia urlopowe

Aktualizacja: 15.11.2007

Spółki mogą utworzyć rezerwę na świadczenia, jeżeli pracownik nie wykorzystał w danym roku urlopu. Należy to uczynić tylko wtedy, gdy brak takiej rezerwy spowodowałby niewspółmierne ujęcie w księgach przychodów i kosztów. »

Spis z natury jako metoda inwentaryzacji

Aktualizacja: 14.11.2007

Wszystkie jednostki, w tym jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, czeka kolejna inwentaryzacja. Większość aktywów jednostek inwentaryzuje się drogą spisu z natury, dlatego też uznaje się go za podstawową metodę inwentaryzacji. »

Jak ewidencjonować obrót wierzytelnościami

Aktualizacja: 13.11.2007

Obrót wierzytelnościami może być realizowany w formie bezpośredniej i pośredniej. Bezpośrednio obrót ten realizowany jest przez: zakup wierzytelności w celu ich windykacji lub dalszej odsprzedaży, sprzedaż oraz zamianę wierzytelności. Forma pośrednia obrotu to między innymi faktoring. »

Podatek rozliczany w czasie

Aktualizacja: 09.11.2007

Podatek od nieruchomości płacony jest w miesięcznych ratach. Zalicza się go wtedy w ciężar kosztów działalności operacyjnej. »

Jak przebiega kompensata rozrachunków

Aktualizacja: 09.11.2007

Aby ułatwić rozrachunki z kontrahentami, z którymi spółka rozlicza się na zasadach kompensaty, warto wyodrębnić analityczne konto „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Będą na nim ewidencjonowane faktury wysłane i otrzymane, a także przelewy regulujące saldo. »

Świadczenia pracownicze zalicza się do RMK biernych

Aktualizacja: 28.09.2010

Przedstawienie wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki wymaga m.in. wykazania w księgach prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy oraz rezerw na prawdopodobne przyszłe zobowiązania. Do takich zobowiązań należą też różnego rodzaju świadczenia pracownicze, które w obecnej ustawie o rachunkowości nie zostały wymienione. »

Jak księgować wyroby przekazane na cele reklamy

Aktualizacja: 07.11.2007

Jeżeli przy ewidencji wyrobów własnych spółka korzysta ze stałych cen ewidencyjnych, ich wydanie na cele reklamy będzie związane z koniecznością rozliczeń różnicy między przyjętą wartością a ceną faktycznie zapłaconą. Do księgowania takich rozliczeń należy skorzystać z konta zespołu 3 „Odchylenia od cen ewidencyjnych”. »

Skutki podatkowe konwersji wierzytelności na akcje

Aktualizacja: 06.11.2007

Do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, dlatego środki uzyskane przez spółkę w drodze konwersji wierzytelności nie będą stanowić jej przychodu podatkowego. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama