reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC

ABC

FASB, IASB, US GAAP, IFRS... - międzynarodowe regulacje w polskiej rachunkowości

Aktualizacja: 30.07.2007

Kluczowe znaczenie w zakresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości na świecie mają dwie organizacje: Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board – FASB) i Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board – IASB). Zasługują one na szczegółowe omówienie, ponieważ obie zajmują się opracowywaniem standardów uznawanych w wielu krajach świata i są głównymi, oprócz Komisji Europejskiej, podmiotami wyznaczającymi kształt współczesnej rachunkowości. »

Przychód z umowy o dzieło a składki ZUS

Aktualizacja: 02.12.2014

Pracodawcy - dążąc do ograniczenia kosztów w postaci składek na ubezpieczenia pracowników - coraz chętniej korzystają z form zatrudnienia, które pozwalają na ich ograniczenie bądź wyeliminowanie. Do takich form zatrudnienia należą umowy cywilnoprawne: umowa-zlecenie, umowa o świadczenie usług czy umowa o dzieło. »

Jak wybrać najkorzystniejszy sposób amortyzacji

Aktualizacja: 30.07.2007

Przepisy pozwalają podatnikowi w wielu przypadkach na podjęcie decyzji o tym, jak amortyzować posiadane środki trwałe. Do wyboru ma on metodę liniową lub degresywną. Może też zastosować stawki indywidualne albo zaliczyć odpis amortyzacyjny do kosztów jednorazowo. »

Sprzedaż środka trwałego w budowie

Aktualizacja: 30.07.2007

Czy grunt nabyty na własne potrzeby jednostki wykazuje się w pozycji „Środki trwałe w budowie”? Do jakich przychodów zalicza się przychody uzyskane ze sprzedaży środka trwałego w budowie? Kiedy prawidłowo ująć przychód z tej transakcji, jeśli jednostka prowadzi swą rachunkowość w oparciu o MSSF? »

Koszty finansowania zewnętrznego w świetle MSR nr 23

Aktualizacja: 30.07.2007

Co składa się na koszty finansowania zewnętrznego? Czy zawsze koszty te ujmuje się w okresie, w którym je poniesiono? Kiedy zaprzestać aktywowania kosztów? Jakie informacje ujawnia się w sprawozdaniu finansowym? »

Jaką metodę amortyzacji możemy wybrać - zasady ustawy o rachunkowości i MSR nr 16

Aktualizacja: 30.07.2007

Ustalenie rocznego odpisu amortyzacyjnego w wielu jednostkach następuje według stawek podatkowych, mimo że przepisy rachunkowe proponują inne rozwiązania, które lepiej niż podatkowe metody amortyzacyjne odzwierciedlają zużycie środków trwałych. Warto też pamiętać, że stosowana metoda amortyzacyjna ma wpływ na wynik finansowy, stanowi więc istotny element rachunkowości zarządczej. »

Jakie korzyści wynikają z aktualizacji należności

Aktualizacja: 30.07.2007

Bieżąca aktualizacja należności może przynieść firmie pewne korzyści. Mimo że stanowi koszt i przedsiębiorstwa postrzegają ją zazwyczaj negatywnie, pozwala m.in. zabezpieczyć się przed wystąpieniem niespodziewanych strat oraz kontrolować ryzyko kredytowe. »

Jak ujmować w księgach wartości niematerialne i prawne

Aktualizacja: 26.07.2007

Wartość praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie rozlicza się za pomocą konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Kwota równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych powinna stopniowo zwiększać pozostałe przychody operacyjne. »

Jakie są zasady zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE

Aktualizacja: 26.07.2007

Sprzedawca, który dokonuje dostawy dla podróżnych spoza UE, może zwracać im VAT lub dokonywać tego za pośrednictwem innego podmiotu. Wymaga to jednak spełnienia przez niego licznych warunków. »

Gdzie opodatkować pośrednictwo w świetle przepisów unijnych

Aktualizacja: 26.07.2007

Przepisy unijne określają, że miejsce świadczenia usług przez pośrednika znajduje się w miejscu transakcji podstawowej. Istnieje jednak kilka wyjątków od tak określonego miejsca świadczenia usług pośrednika. »

Jak sporządzić rachunek zysków i strat w ujęciu MSR oraz IV Dyrektywy Europejskiej

Aktualizacja: 25.07.2007

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. W załączniku do ustawy o rachunkowości znajdziemy wzór tego rachunku w dwóch wersjach. Wymagane dane tego wzoru stanowią tylko minimalny zakres informacji, które jednostka może uzupełnić według własnego uznania. »

Ujęcie rachunkowe kredytu inwestycyjnego

Aktualizacja: 30.07.2007

Ewidencja kredytów bankowych dokonywana jest na kontach zespołu 1, czyli „Środki pieniężne i rachunki bankowe”. Szczegółowość ewidencji uzależniona jest od potrzeb jednostki, czyli od rodzaju zaciąganych kredytów. »

Jak metoda amortyzacyjna wpływa na wynik finansowy

Aktualizacja: 30.07.2007

Środki trwałe według przepisów bilansowych wyceniamy w cenie nabycia lub według kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Prawo bilansowe dopuszcza stosowanie różnych metod amortyzacyjnych, które mają określony wpływ zarówno na wartość bilansową środków trwałych, jak i na wynik finansowy. Wybór odpowiedniej metody amortyzacyjnej umożliwia nie tylko przedstawienie rzetelnej wartości tych aktywów, ale jest istotnym elementem gospodarki finansowej jednostek. »

Czy można bezpośrednio się powoływać na przepisy Dyrektyw unijnych

Aktualizacja: 18.07.2007

Od 1 maja 2004 r. podatnicy VAT mogą bezpośrednio się powoływać na przepisy Dyrektyw, w przypadku gdy przepisy unijne nie zostały wprowadzone lub zostały wprowadzono nieprawidłowo. »

Wszystko o zmianach w Prawie zamówień publicznych

Aktualizacja: 18.07.2007

11 maja 2007 r. została opublikowana ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona szereg zmian do systemu zamówień publicznych. Nowelizacja ma odczuwalny wpływ na procedury zamówieniowe, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Ponieważ większość zmian zaczęła już obowiązywać, warto je przeanalizować i omówić. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama