| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Jak księgować wyroby przekazane na cele reklamy

Jak księgować wyroby przekazane na cele reklamy

Jeżeli przy ewidencji wyrobów własnych spółka korzysta ze stałych cen ewidencyjnych, ich wydanie na cele reklamy będzie związane z koniecznością rozliczeń różnicy między przyjętą wartością a ceną faktycznie zapłaconą. Do księgowania takich rozliczeń należy skorzystać z konta zespołu 3 „Odchylenia od cen ewidencyjnych”.

 

Koszty reklamy dla celów rachunkowości zalicza się do kosztów działalności operacyjnej. W przypadku ewidencji kosztów prowadzonych w zespole 4 mogą być ujmowane przykładowo na koncie 400 „Koszty według rodzajów” lub 460 „Pozostałe koszty rodzajowe”.

Wycena wyrobów

Ujęcie w księgach rachunkowych wyrobów własnych przekazanych na cele reklamy jest uzależnione od kilku czynników. Jednym z nich jest sposób, w jaki jednostka ewidencjonuje wyroby gotowe.

Istnieją dwa sposoby ich ujmowania w księgach rachunkowych, czyli w tzw. stałych lub zmiennych cenach ewidencyjnych. W tym drugim przypadku, ewidencja następuje według rzeczywistego kosztu wytworzenia, czyli podobnie jak w przypadku materiałów według wybranej metody: średnioważonej ważonej, FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło).

Inną możliwością wyceny przychodów i rozchodów wyrobów jest metoda stałej ceny ewidencyjnej. Oznacza to przyjęcie jednej wartości do ewidencji tych składników majątku. Różnice między tymi wartościami należy rozliczyć w późniejszym okresie. Sposób tych rozliczeń jest uzależniony od rodzaju asortymentu wyrobów. Przykładowo w przypadku jednorodnej produkcji odchylenia można ujmować proporcjonalnie do wydanych wyrobów. Do ich księgowania należy skorzystać z konta zespołu 3 „Odchylenia od cen ewidencyjnych”. Jeżeli wartość przyjętych cen ewidencyjnych jest wyższa od rzeczywistych, odchylenia należy zaewidencjonować po stronie kredytowej. Po stronie debetowej zapisuje się odchylenia, w przypadku gdy stałe ceny ewidencyjne są niższe od rzeczywistych.

Ujęcie w księgach przekazania wyrobów gotowych na cele reklamy zostanie odzwierciedlone zapisem: strona Wn konta 400 „Koszty według rodzajów” (w analityce Koszty reklamy), strona Ma konta 601 „Wyroby gotowe w magazynach własnych”.

Naliczenie VAT

Drugą kwestią wpływającą na ewidencję księgową jest podatek od towarów i usług. W tym przypadku kluczowy będzie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę towarów rozumie się m.in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

- przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

- wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Tych zasad nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Z przepisów wynika więc, że wydanie wyrobów gotowych na cele reklamy jest opodatkowane VAT.

Warto również pamiętać, że zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności przekazania towarów na cele reklamy należy udokumentować te czynności fakturami wewnętrznymi. W takiej sytuacji na ich podstawie jednostka będzie musiała zaewidencjonować VAT należny następującym zapisem: strona Wn konta 400 „Koszty według rodzajów” (w analityce Koszty reklamy), strona Ma konta 224 Rozliczenie VAT należnego.

Koszty podatkowe

Należy również przypomnieć, że od początku 2007 roku weszły w życie zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zarówno na cele reprezentacji jak i reklamy. Od tego roku nie można zaliczać już do kosztów podatkowych żadnych wydatków reprezentacyjnych, natomiast wszystkie koszty reklamowe, zarówno dotyczące reklamy publicznej, jak i niepublicznej mogą być kosztem uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT wyłącza z kosztów uzyskania przychodów tylko wydatki związane z reprezentacją, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

PRZEKSIĘGOWANIE ODCHYLEŃ

Odchylenia kredytowe

- strona Wn konta 342 „Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów”, strona Ma konta 400 „Koszty według rodzajów” (w analityce Koszty reklamy),

Odchylenia debetowe

- strona Wn konta 400 „Koszty według rodzajów” (w analityce Koszty reklamy), strona Ma konta 342 „Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów”.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Jak ująć wyroby reklamowe


AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 28 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

- Art. 7 ust. 2-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Split payment - podzielona płatność79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK