REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy bezumowne korzystanie z cudzej własności podlega podatkowi VAT

REKLAMA

Świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali użytkowych, które zostało dokonane pomimo rozwiązania umowy lub niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, za które pobiera się odszkodowanie, które w istocie stanowi odpłatność za świadczoną w w/w sposób usługę, stanowi czynność wymienioną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czynność tę należy opodatkować wg stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz udokumentować wystawioną fakturą VAT.

KOMENTARZ EKSPERTA
Stanowisko organów podatkowych nie jest prawidłowe.
Zapłata określonej kwoty pieniężnej wiąże się z prawem żądania naprawienia wynikłej dla właściciela rzeczy szkody z tytułu bezprawnego korzystania z gruntów. Przepisy przyznają właścicielowi prawo do roszczenia, które obejmuje kompensatę utraconych korzyści, jakie właściciel by uzyskał gdyby rzecz wynajął. Żądane odszkodowanie (roszczenie pieniężne) stanowi więc wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu.
Bezumowne korzystanie z rzeczy nie jest natomiast żadną z czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały wymienione w art. 5 ustawy. Nie można więc go traktować ani jako dostawy towarów, ani świadczenia usług. Dlatego też uzyskane odszkodowanie od bezprawnie korzystającego z rzeczy nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie należy tego odszkodowania dokumentować fakturą VAT, ale notą obciążeniową. Większość organów podatkowych zajmuje właśnie takie stanowisko - odmienne od komentowanej interpretacji Naczelnika US w Grodzisku Mazowieckim.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku tzw. milczącego przedłużenia umowy najmu, za zgodą właściciela. Według art. 674 k. c., jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo po wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony (odpowiednio art. 695 dot. dzierżawy). Dlatego w takim przypadku mamy do czynienia z usługą najmu, a nie odszkodowaniem.

Interpretację skomentowała
Olga Jasielska
Ekspert z zakresu VAT

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
Pismem z dnia 23 listopada 2006r. (uzupełnionym w dniu 22.01.2007r. I 13.02.2007r.), Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.
Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: ZGKiM zawarł w dniu 18.12.2001r. z Panią X umowę o dzierżawę gruntu na okres 10 lat w miejscowości Y. W związku z faktem, iż dzierżawca uchylał się od uiszczania należności za dzierżawiony grunt, ZGKiM wniósł pozew o zapłatę należności do Sądu. Zgodnie z postanowieniem Sądu nr INC 105/02 Pani X otrzymała nakaz zapłaty należności. Ponieważ nadal nie stosowała się do warunków umowy, ZGKiM wypowiedział z dniem 31.03.2004r. umowę. Jednocześnie ZGKiM zwrócił się do Sądu o nakazanie wydania gruntu zajmowanego bez tytułu prawnego. Wyrokiem Sądu z dnia 03.02.2005r. Nr IC 264/4 orzeczono zwrot gruntu, nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Na podstawie w/w wyroku w dniu 09.05.200r. ZGKiM wystąpił do Komornika Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W związku z tokiem postępowań Sądu i Komornika ZGKiM od kwietnia 2004r. co miesiąc wystawiał Pani X fakturę VAT z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z należącej do ZGKiM nieruchomości. Ostatnia faktura VAT została wystawiona w dniu 05.12.2006r. na kwotę netto 758,30zł., podatek VAT 166,83zl. Pani X nie zapłaciła odszkodowania ani nie zwróciła gruntu.

Pytanie: Czy bezumowne korzystanie z cudzej własności podlega podatkowi VAT ?

Strona stoi na stanowisku, że: bezumowne korzystanie z cudzej własność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnił, co następuje:
Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawa towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy oznacza wg ustawodawcy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczenie usług jest to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:
- przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
- zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
- świadczenia usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działajacego w jego imieniu lub nakazem wynikajacym z mocy prawa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ZGKiM obciąża byłego dzierżawcę odszkodowaniem za zajmowanie gruntu bez tytułu prawnego (po uprzednim wypowiedzeniu umowy wynajmu oraz wygaśnięciem łączącego strony stosunku prawnego spowodowanych zaleganiem przez dzierżawcę gruntu w opłatach czynszowych). Od momentu wypowiedzenia umowy wynajmu nieruchomości tj. od kwietnia 2004r. co miesiąc wystawia fakturę VAT z wykazanym podatkiem należnym (ostatnia faktura VAT wystawiona w dniu 05.12.2006r. na kwotę netto 758,30zł., podatek VAT 166,83zl.). Kwota ta jest odszkodowaniem (równym wysokości dotychczasowego czynszu) dla właścicela gruntu, za to że jego grunt jest zajmowany nadal, pomimo rozwiązania umowy, czyli bez podstawy prawnej.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

W związku z powyższym, również świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali użytkowych, które zostało dokonane pomimo rozwiązania umowy lub niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, za które pobiera się odszkodowanie, które w istocie stanowi odpłatność za świadczoną w w/w sposób usługę, stanowi czynność wymienioną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem organu podatkowego, czynność tę należy opodatkować wg stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz udokumentować wystawioną fakturą VAT.

W świetle powyższego należy uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.
Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 ustawy Ordynacji podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.  Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim z 22 lutego 2007 r., nr 1406/VAT/443 - 3 /MT/07
Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA