REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Transakcje faktoringu pełnego wymagalnościowego w księgach faktora i faktoranta

Kreczmańska-Gigol Katarzyna
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W transakcjach faktoringu pełnego wymagalnościowego, faktor przejmuje ryzyko wypłacalności dłużników faktoringowych. Faktor płaci faktorantowi za kupioną wierzytelność dopiero w terminie płatności wynikającym z faktury, która potwierdza istnienie wierzytelności. Nie finansuje faktoranta przed terminem płatności wierzytelności. Faktor gwarantuje faktorantowi, że otrzyma płatność terminowo.

Katarzyna Kreczmańska-Gigol1

Autopromocja

Księgowanie faktoringu pełnego u faktoranta wymagalnościowego prześledzimy na konkretnym przykładzie.

PRZYKŁAD 1

FAKTOR podpisał umowę faktoringową z firmą STOLARZ. Firma STOLARZ nie jest zainteresowana wcześniejszym, niż to wynika z terminu płatności, posiadaniem gotówki. Zależy jej na pewności, że zainkasuje należność w terminie jej płatności. Chce również skorzystać z doświadczenia faktora w zarządzaniu należnościami - ograniczyć ryzyko i pracochłonność obsługi kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcom. FAKTOR przejął na siebie ryzyko wypłacalności dłużników faktoringowych, a za przelane wierzytelności płaci w terminie ich płatności.

Warunki umowy są następujące:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

limit faktoringu - 3 mln zł,

forma faktoringu - faktoring pełny wymagalnościowy; faktor wykupuje całą wierzytelność, ale płaci za nią w terminie wynikającym z faktury2,

okres płatności wierzytelności wynosi maksimum 90 dni,

prowizja przygotowawcza wynosi 1 proc. od kwoty limitu,

prowizja administracyjna - 0,5 proc. od każdej wykupionej wierzytelności (liczona od całej wartości wierzytelności),

prowizja za delkredere - 0,7 proc. od każdej wykupionej wierzytelności (liczona od całej wartości wierzytelności),

brak jest dodatkowych usług nie związanych z przelewem wierzytelności, a koszty zarządzania należnościami zostały wliczone do prowizji administracyjnej.

Operacja 1

a) FAKTOR podpisuje umowę faktoringową z firmą STOLARZ. FAKTOR wystawia na faktoranta - firmę STOLARZ fakturę VAT z tytułu prowizji przygotowawczej (1 proc. od 3 mln zł, czyli 30 tys. zł).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Autopromocja

b) Firma STOLARZ płaci FAKTOROWI prowizję w dniu podpisania umowy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 2

Autopromocja

Firma STOLARZ przelewa na FAKTORA wierzytelność, której płatnikiem jest firma MEBLE.

Kwota wierzytelności - 122 000 zł

Okres płatności wierzytelności - 30 dni

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 3

FAKTOR wystawia faktorantowi - firmie STOLARZ fakturę VAT z tytułu prowizji administracyjnej i prowizji delkredere. Prowizje faktoringowe są opodatkowane VAT3.

Prowizja administracyjna netto = 0,5% x 122 000 = 610

Prowizja administracyjna brutto = 610 + (22% x 610) = 610 + 134,20 = 744,20

Prowizja za delkredere netto = 0,7% x 122 000 = 854

Prowizja za delkredere brutto = 854 + (22% x 854) = 854 + 187,88 = 1041,88

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 4

Firma STOLARZ płaci FAKTOROWI prowizję administracyjną i delkredere od przelanej wierzytelności.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 5

FAKTOR płaci firmie STOLARZ za przelaną wierzytelność po upływie jej terminu płatności.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 6

Dłużnik faktoringowy - firma MEBEL, płaci w terminie lub przed terminem za przelaną wierzytelność.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tak wyglądałoby księgowanie transakcji faktoringowych, przy faktoringu pełnym wymagalnościowym, w firmie faktora, gdyby dłużnik zapłacił w terminie lub przed terminem. Sytuację, gdy dłużnik spóźnia się z płatnością, ale płaci kapitał i odsetki obrazuje przykład 1a.

PRZYKŁAD 1a

Operacje 1a-5a nie zmieniłyby się. Byłyby takie same, jak w przykładzie 1.

Operacja 6a

Dłużnik MEBLE płaci po terminie całą wierzytelność.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 7a

Przeniesienie prowizji z przychodów przyszłych okresów w przychody ze sprzedaży.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 8a

Faktor naliczył dłużnikowi odsetki karne za 15 dni opóźnienia.

Odsetki karne - 122 000 x 11,5% x 15 : 365 = 576,88 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 9a

Dłużnik dokonuje płatności odsetek karnych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kolejny przypadek dotyczy sytuacji, gdy dłużnik płaci po terminie kapitał bez odsetek za opóźnienie (przykład 1b).

PRZYKŁAD 1b

Operacje 1b-5b nie zmieniłyby się. Wyglądałyby, jak w przykładzie 1.

Operacja 6b

Dłużnik płaci za wierzytelność po 15 dniach.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 7b

Faktor przenosi prowizję z przychodów przyszłych okresów w przychody ze sprzedaży.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 8b

Faktor naliczył dłużnikowi - firmie MEBLE odsetki karne z tytułu opóźnienia w spłacie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponieważ dłużnik nie spłacił odsetek, FAKTOR uznał wierzytelność z tytułu odsetek za wątpliwą i utworzył odpisy aktualizacyjne.

Przy faktoringu wymagalnościowym gotówka faktora nie zmniejsza się, ale pojawiają się zobowiązania wobec faktoranta i należności w stosunku do dłużnika faktoringowego. Zarobek faktora jest niższy niż przy faktoringu przyspieszonym i zaliczkowym, bo nie inkasuje odsetek. Jednocześnie koszty faktora też są niższe, bo nie ma kosztów pozyskiwania pieniądza. Przychodem dla faktora są prowizje pobierane od faktoranta - przygotowawcza, administracyjna, delkredere (czyli za przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika) i ewentualnie opłaty dodatkowe pobierane od faktoranta (np. za weryfikację zdolności kredytowej dłużnika).

Faktoring pełny wymagalnościowy polega na tym, że faktor przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużnika faktoringowego, a za przelaną wierzytelność płaci faktorantowi dopiero w terminie płatności wierzytelności.

PRZYKŁAD 2

Firma OWOC podpisała umowę faktoringową z wyspecjalizowaną firma faktoringową FAKTOR. Firma OWOC nie jest zainteresowana finansowaniem, ponieważ nie ma problemów z płynnością, a działalność bieżącą finansuje kredytami bankowymi. Zależy jej natomiast na pewności, że zainkasuje należność w terminie jej płatności. Chce również skorzystać z doświadczenia faktora w zarządzaniu należnościami - ograniczyć ryzyko i pracochłonność obsługi kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcom. FAKTOR zdecydował się na przejęcie na siebie ryzyka wypłacalności dłużników faktoringowych, a za przelane wierzytelności płaci w terminie ich płatności.

Warunki umowy są następujące:

limit faktoringu - 5 mln zł,

forma faktoringu - faktoring pełny wymagalnościowy; faktor wykupuje całą wierzytelność, ale zapłaci w terminie płatności wierzytelności wynikającym z faktury,

okres płatności wierzytelności wynosi maksimum 30 dni,

prowizja przygotowawcza wynosi 0,5 proc. od kwoty limitu,

prowizja administracyjna - 0,5 proc. od każdej wykupionej wierzytelności (liczona od całej wartości wierzytelności),

prowizja za delkredere - 0,5 proc. od każdej wykupionej wierzytelności (liczona od całej wartości wierzytelności),

brak jest dodatkowych usług nie związanych z przelewem wierzytelności, a koszty zarządzania należnościami zostały wliczone do prowizji administracyjnej.

Operacja 1

a) FirmaOwocpodpisuje umowę faktoringową z firmą FAKTOR. FAKTOR wystawia na faktoranta - firmę OWOC fakturę VAT z tytułu prowizji przygotowawczej (0,5 proc. od 5 mln zł, czyli 25 tys. zł).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

b) Firma OWOC płaci prowizję w dniu podpisania umowy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 2

Firma OWOC sprzedaje soki firmie KUPIEC z terminem płatności 30 dni4.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 3

Firma OWOC przelewa wierzytelność z tytułu sprzedanych firmie KUPIEC produktów na FAKTORA w ramach zawartej wcześniej umowy faktoringowej.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 4

FAKTOR wystawia firmie OWOC fakturę z tytułu prowizji administracyjnej i delkredere.

Prowizja administracyjna netto = 0,5% x 122 000 = 500

Prowizja administracyjna brutto = 500 + (22% x 500) = 500 + 110 = 610

Prowizja za delkredere netto = 0,5% x 122 000 = 500

Prowizja za delkredere brutto = 500 + (22% x 500) = 500 + 110 = 610

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 5

Firma OWOC płaci FAKTOROWI prowizję administracyjną i delkredere od przelanej wierzytelności.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 6

FAKTOR płaci firmie OWOC za przelaną wierzytelność po upływie jej terminu płatności.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przy faktoringu pełnym wymagalnościowym nie ma efektu poprawy płynności w momencie przelewu wierzytelności, natomiast faktorant pozbywa się ryzyka wypłacalności dłużnika. Przenosi to ryzyko na faktora. Efektem faktoringu wymagalnościowego jest unikanie ryzyka kredytowego przy finansowaniu kontrahentów, a co się z tym wiąże unikanie groźby utraty płynności na skutek niedokonania płatności w terminie przez dłużnika faktoringowego.

Bibliografia:

• art. 516 kodeksu cywilnego - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.),

• K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006,

• K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w teorii i w praktyce, Helion, Gliwice 2007, wyd. 3,

• K. Kreczmańska-Gigol, Opodatkowanie faktoringu, „Prawo Przedsiębiorcy” nr 45/2006.

 


1 Ekspert w dziedzinie faktoringu, wieloletni pracownik sektora bankowego, doktor nauk ekonomicznych SGH. Autorka wielu publikacji z zakresu bankowości i finansów przedsiębiorstw, m.in.: Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Faktoring w teorii i w praktyce. Wykładowca na podyplomowym studium „Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adres e-mail: katarzyna.gigol@faktoring.info.pl.

2 Brak jest funkcji finansowej faktoringu. Wykorzystywana jest funkcja administracyjna i zabezpieczająca.

3 Patrz przykład 1.

4 Podobnie jak w przykładzie 1 - pełne księgowanie sprzedaży produktów powinno dodatkowo obejmować: Konto Koszt sprzedaży - Wn: Koszt; Konto Produkty - Ma: Koszt, który pomijam w celu uproszczenia.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak sprawdzić, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń i czy odprowadza za niego składki do ZUS?

  Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS za swoich pracowników jest obowiązkiem pracodawcy, podobnie jak zgłoszenie zatrudnionych do tych ubezpieczeń. Jak sprawdzić, czy te obowiązki pracodawca wykonuje? Można to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Karuzela VAT. Oszustwo podatkowe męża nie implikuje winy żony

  Karuzela VAT. "Dostęp małżonki do wspólnego konta z mężem, historii przelewów i zgromadzonych na nim środków, nie oznacza, że można jej przypisać popełnienie przestępstwa oszustwa podatkowego, o które oskarżony jest jej mąż. Nie przesądzają o tym także kontakty męża z firmą, w której jest zatrudniona" – orzekł sąd okręgowy w Warszawie w opublikowanym w dniu 27 września 2023 r. wyroku z dnia 9 sierpnia 2023 r.

  50 tys. USD za 1 bitcoina w styczniu 2024 roku? To możliwe, i to może nie być koniec wzrostów

  Wielu analityków rynkowych prognozuje, że cena bitcoina może osiągnąć poziom 50 tys. dolarów do stycznia 2024 roku. Ale ma to być tylko początek dużych wzrostów. Obecny spadek kursu tej kryptowaluty nie zmienia przewidywań, że przed bitcoinem otwiera się nowy rozdział życia. Przełom ma nastąpić w styczniu przyszłego roku i wówczas cyfrowa waluta będzie jeszcze bardziej zyskiwała na wartości.

  Tabela kursów średnich NBP z 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3366 zł.

  Zerowy VAT na żywność w 2024 roku - skutki dla budżetu

  Obniżenie stawki VAT na żywność do 0 proc. do końca marca 2024 roku zmniejszy wpływy budżetowe o 2 mld 745 mln zł - poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) załączonych do rozporządzenia.

  KSeF 2023/2024. Nadawanie uprawnień większej liczbie pracowników [Komunikat MF]. Samofakturowanie, biura rachunkowe, JST i jednostki wewnętrzne

  Jak nadawać uprawnienia do KSeF większej liczbie pracowników? Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF zapewnia podatnikowi pełen zakres uprawnień. Ministerstwo Finansów informuje, że poza podatnikiem w systemie może działać podmiot uprawniony przez tego podatnika, np. biuro rachunkowe lub konkretna osoba fizyczna. Korzyści jakie otrzymuje podatnik po uwierzytelnieniu to możliwość przeglądania, wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. 

  Kiedy 12,5% od najmu?

  Ryczałt z tytułu najmu, od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodu, wynosi 12,5%. Jednak w przypadku osiągania przychodów z wynajmu przez małżonków obowiązuje limit łączny w wysokości 200 tys. zł, czyli dla każdego małżonka po 100 tys. zł. Limity te będą mały zastosowanie także w 2024 roku.

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych do 200 tys. zł

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych. W projekcie proponuje się również podwyższenie do 200 tys. zł limitu odpisów amortyzacyjnych.

  E-faktury będą obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Czy KSeF przygotuje polskich przedsiębiorców?

  E-faktury będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 roku państwa członkowskie UE będą mogły nałożyć na podatników obowiązek wystawiania faktu elektronicznych bez konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej od KE. Od 2028 roku to rozwiązanie powinno być obligatoryjne w całej Unii Europejskiej, data nie jest jednak potwierdzona. System zaprezentowany przez Komisję Europejską określany jest jako VAT in Digital Age (ViDA). Ma on na celu dostosowanie obecnego systemu rozliczeń VAT do współczesnych wyzwań ery cyfrowej.

  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  REKLAMA