REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Transakcje faktoringu pełnego wymagalnościowego w księgach faktora i faktoranta

Kreczmańska-Gigol Katarzyna
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W transakcjach faktoringu pełnego wymagalnościowego, faktor przejmuje ryzyko wypłacalności dłużników faktoringowych. Faktor płaci faktorantowi za kupioną wierzytelność dopiero w terminie płatności wynikającym z faktury, która potwierdza istnienie wierzytelności. Nie finansuje faktoranta przed terminem płatności wierzytelności. Faktor gwarantuje faktorantowi, że otrzyma płatność terminowo.

Katarzyna Kreczmańska-Gigol1

REKLAMA

Autopromocja

Księgowanie faktoringu pełnego u faktoranta wymagalnościowego prześledzimy na konkretnym przykładzie.

PRZYKŁAD 1

FAKTOR podpisał umowę faktoringową z firmą STOLARZ. Firma STOLARZ nie jest zainteresowana wcześniejszym, niż to wynika z terminu płatności, posiadaniem gotówki. Zależy jej na pewności, że zainkasuje należność w terminie jej płatności. Chce również skorzystać z doświadczenia faktora w zarządzaniu należnościami - ograniczyć ryzyko i pracochłonność obsługi kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcom. FAKTOR przejął na siebie ryzyko wypłacalności dłużników faktoringowych, a za przelane wierzytelności płaci w terminie ich płatności.

Warunki umowy są następujące:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

limit faktoringu - 3 mln zł,

forma faktoringu - faktoring pełny wymagalnościowy; faktor wykupuje całą wierzytelność, ale płaci za nią w terminie wynikającym z faktury2,

okres płatności wierzytelności wynosi maksimum 90 dni,

prowizja przygotowawcza wynosi 1 proc. od kwoty limitu,

prowizja administracyjna - 0,5 proc. od każdej wykupionej wierzytelności (liczona od całej wartości wierzytelności),

prowizja za delkredere - 0,7 proc. od każdej wykupionej wierzytelności (liczona od całej wartości wierzytelności),

brak jest dodatkowych usług nie związanych z przelewem wierzytelności, a koszty zarządzania należnościami zostały wliczone do prowizji administracyjnej.

Operacja 1

a) FAKTOR podpisuje umowę faktoringową z firmą STOLARZ. FAKTOR wystawia na faktoranta - firmę STOLARZ fakturę VAT z tytułu prowizji przygotowawczej (1 proc. od 3 mln zł, czyli 30 tys. zł).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

b) Firma STOLARZ płaci FAKTOROWI prowizję w dniu podpisania umowy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 2

Firma STOLARZ przelewa na FAKTORA wierzytelność, której płatnikiem jest firma MEBLE.

Kwota wierzytelności - 122 000 zł

Okres płatności wierzytelności - 30 dni

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 3

FAKTOR wystawia faktorantowi - firmie STOLARZ fakturę VAT z tytułu prowizji administracyjnej i prowizji delkredere. Prowizje faktoringowe są opodatkowane VAT3.

Prowizja administracyjna netto = 0,5% x 122 000 = 610

Prowizja administracyjna brutto = 610 + (22% x 610) = 610 + 134,20 = 744,20

Prowizja za delkredere netto = 0,7% x 122 000 = 854

Prowizja za delkredere brutto = 854 + (22% x 854) = 854 + 187,88 = 1041,88

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 4

Firma STOLARZ płaci FAKTOROWI prowizję administracyjną i delkredere od przelanej wierzytelności.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 5

FAKTOR płaci firmie STOLARZ za przelaną wierzytelność po upływie jej terminu płatności.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 6

Dłużnik faktoringowy - firma MEBEL, płaci w terminie lub przed terminem za przelaną wierzytelność.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tak wyglądałoby księgowanie transakcji faktoringowych, przy faktoringu pełnym wymagalnościowym, w firmie faktora, gdyby dłużnik zapłacił w terminie lub przed terminem. Sytuację, gdy dłużnik spóźnia się z płatnością, ale płaci kapitał i odsetki obrazuje przykład 1a.

PRZYKŁAD 1a

Operacje 1a-5a nie zmieniłyby się. Byłyby takie same, jak w przykładzie 1.

Operacja 6a

Dłużnik MEBLE płaci po terminie całą wierzytelność.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 7a

Przeniesienie prowizji z przychodów przyszłych okresów w przychody ze sprzedaży.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 8a

Faktor naliczył dłużnikowi odsetki karne za 15 dni opóźnienia.

Odsetki karne - 122 000 x 11,5% x 15 : 365 = 576,88 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 9a

Dłużnik dokonuje płatności odsetek karnych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kolejny przypadek dotyczy sytuacji, gdy dłużnik płaci po terminie kapitał bez odsetek za opóźnienie (przykład 1b).

PRZYKŁAD 1b

Operacje 1b-5b nie zmieniłyby się. Wyglądałyby, jak w przykładzie 1.

Operacja 6b

Dłużnik płaci za wierzytelność po 15 dniach.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 7b

Faktor przenosi prowizję z przychodów przyszłych okresów w przychody ze sprzedaży.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 8b

Faktor naliczył dłużnikowi - firmie MEBLE odsetki karne z tytułu opóźnienia w spłacie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponieważ dłużnik nie spłacił odsetek, FAKTOR uznał wierzytelność z tytułu odsetek za wątpliwą i utworzył odpisy aktualizacyjne.

Przy faktoringu wymagalnościowym gotówka faktora nie zmniejsza się, ale pojawiają się zobowiązania wobec faktoranta i należności w stosunku do dłużnika faktoringowego. Zarobek faktora jest niższy niż przy faktoringu przyspieszonym i zaliczkowym, bo nie inkasuje odsetek. Jednocześnie koszty faktora też są niższe, bo nie ma kosztów pozyskiwania pieniądza. Przychodem dla faktora są prowizje pobierane od faktoranta - przygotowawcza, administracyjna, delkredere (czyli za przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika) i ewentualnie opłaty dodatkowe pobierane od faktoranta (np. za weryfikację zdolności kredytowej dłużnika).

Faktoring pełny wymagalnościowy polega na tym, że faktor przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużnika faktoringowego, a za przelaną wierzytelność płaci faktorantowi dopiero w terminie płatności wierzytelności.

PRZYKŁAD 2

Firma OWOC podpisała umowę faktoringową z wyspecjalizowaną firma faktoringową FAKTOR. Firma OWOC nie jest zainteresowana finansowaniem, ponieważ nie ma problemów z płynnością, a działalność bieżącą finansuje kredytami bankowymi. Zależy jej natomiast na pewności, że zainkasuje należność w terminie jej płatności. Chce również skorzystać z doświadczenia faktora w zarządzaniu należnościami - ograniczyć ryzyko i pracochłonność obsługi kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcom. FAKTOR zdecydował się na przejęcie na siebie ryzyka wypłacalności dłużników faktoringowych, a za przelane wierzytelności płaci w terminie ich płatności.

Warunki umowy są następujące:

limit faktoringu - 5 mln zł,

forma faktoringu - faktoring pełny wymagalnościowy; faktor wykupuje całą wierzytelność, ale zapłaci w terminie płatności wierzytelności wynikającym z faktury,

okres płatności wierzytelności wynosi maksimum 30 dni,

prowizja przygotowawcza wynosi 0,5 proc. od kwoty limitu,

prowizja administracyjna - 0,5 proc. od każdej wykupionej wierzytelności (liczona od całej wartości wierzytelności),

prowizja za delkredere - 0,5 proc. od każdej wykupionej wierzytelności (liczona od całej wartości wierzytelności),

brak jest dodatkowych usług nie związanych z przelewem wierzytelności, a koszty zarządzania należnościami zostały wliczone do prowizji administracyjnej.

Operacja 1

a) FirmaOwocpodpisuje umowę faktoringową z firmą FAKTOR. FAKTOR wystawia na faktoranta - firmę OWOC fakturę VAT z tytułu prowizji przygotowawczej (0,5 proc. od 5 mln zł, czyli 25 tys. zł).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

b) Firma OWOC płaci prowizję w dniu podpisania umowy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 2

Firma OWOC sprzedaje soki firmie KUPIEC z terminem płatności 30 dni4.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 3

Firma OWOC przelewa wierzytelność z tytułu sprzedanych firmie KUPIEC produktów na FAKTORA w ramach zawartej wcześniej umowy faktoringowej.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 4

FAKTOR wystawia firmie OWOC fakturę z tytułu prowizji administracyjnej i delkredere.

Prowizja administracyjna netto = 0,5% x 122 000 = 500

Prowizja administracyjna brutto = 500 + (22% x 500) = 500 + 110 = 610

Prowizja za delkredere netto = 0,5% x 122 000 = 500

Prowizja za delkredere brutto = 500 + (22% x 500) = 500 + 110 = 610

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 5

Firma OWOC płaci FAKTOROWI prowizję administracyjną i delkredere od przelanej wierzytelności.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacja 6

FAKTOR płaci firmie OWOC za przelaną wierzytelność po upływie jej terminu płatności.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przy faktoringu pełnym wymagalnościowym nie ma efektu poprawy płynności w momencie przelewu wierzytelności, natomiast faktorant pozbywa się ryzyka wypłacalności dłużnika. Przenosi to ryzyko na faktora. Efektem faktoringu wymagalnościowego jest unikanie ryzyka kredytowego przy finansowaniu kontrahentów, a co się z tym wiąże unikanie groźby utraty płynności na skutek niedokonania płatności w terminie przez dłużnika faktoringowego.

Bibliografia:

• art. 516 kodeksu cywilnego - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.),

• K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006,

• K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w teorii i w praktyce, Helion, Gliwice 2007, wyd. 3,

• K. Kreczmańska-Gigol, Opodatkowanie faktoringu, „Prawo Przedsiębiorcy” nr 45/2006.

 


1 Ekspert w dziedzinie faktoringu, wieloletni pracownik sektora bankowego, doktor nauk ekonomicznych SGH. Autorka wielu publikacji z zakresu bankowości i finansów przedsiębiorstw, m.in.: Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Faktoring w teorii i w praktyce. Wykładowca na podyplomowym studium „Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adres e-mail: katarzyna.gigol@faktoring.info.pl.

2 Brak jest funkcji finansowej faktoringu. Wykorzystywana jest funkcja administracyjna i zabezpieczająca.

3 Patrz przykład 1.

4 Podobnie jak w przykładzie 1 - pełne księgowanie sprzedaży produktów powinno dodatkowo obejmować: Konto Koszt sprzedaży - Wn: Koszt; Konto Produkty - Ma: Koszt, który pomijam w celu uproszczenia.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

REKLAMA

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

REKLAMA

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA