Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Biznes i inwestycje zagraniczne w Polsce. Wsparcie dla firm w czasie COVID-19

Biznes i inwestycje zagraniczne w Polsce. Wsparcie dla firm w czasie COVID-19
Biznes i inwestycje zagraniczne w Polsce. Wsparcie dla firm w czasie COVID-19
Cyfrowa i zielona transformacja oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników to klucz do wzrostu inwestycji w polskiej gospodarce. Takie wnioski płyną z konferencji Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Inwestycje jako akcelerator zmian”, w której 20 kwietnia 2022 r. uczestniczył wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Jerzy Golecki. W dyskusji podkreślano także konieczność transformacji energetycznej polskiej gospodarki i jej energetyczne uniezależnienie od rosyjskich surowców. 61 proc. firm w Polsce otrzymało jakąś formę wsparcia finansowego w odpowiedzi na COVID-19; to nieco więcej niż średnia UE, która wyniosła 56 proc. - wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Inwestycje w Polsce - wyniki ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W konferencji zorganizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uczestniczyła wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa Czerwińska, a także przedstawiciele instytucji finansowych i przedsiębiorców. Na spotkaniu przedstawiono wyniki szóstej ankiety EBI dotyczącej inwestycji w Polsce. Jest to coroczne badanie przeprowadzane przez bank, którego celem jest zebranie informacji dotyczących aktywności inwestycyjnej, wymagań dotyczących finansowania, a także wyzwań, z jakimi mierzą się zarówno mniejsze, jak i większe firmy. Ankieta przeprowadzana jest w każdym kraju członkowskim.

Zachęcanie przedsiębiorców do inicjowania i rozszerzania inwestycji przyczyni się do stabilnego rozwoju polskiej gospodarki - tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania komfortu życia w Polsce. Dlatego też przygotowaliśmy szereg działań, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania. Należą do nich między innymi – Polska Strefa Inwestycji i Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 – mówił wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Jerzy Golecki.

Rekordowe inwestycje zagraniczne w Polsce

Polska od lat pozostaje jednym z bardziej atrakcyjnych kierunków napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) – wyróżniamy się globalnie, a w regionie jesteśmy liderem. Rok 2021 r. pomimo kolejnych fal pandemii był rekordowy pod względem napływu takich inwestycji (27,9 mld euro, tj. +84 proc. r/r) oraz tych obsługiwanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Agencji ponad 3,5 mld  euro, tj. o 0,8 mld euro więcej niż przed rokiem). Znaczącą część napływu BIZ do Polski stanowią reinwestowane zyski, co świadczy o lojalności inwestorów wobec naszego rynku.

Gospodarka Polski jest  stabilna, a sama Polska jest bezpiecznym krajem do prowadzenia inwestycji – powiedział podczas konferencji wiceminister Mariusz Golecki.

Rola EBI we wzroście inwestycji w Polsce

Wiceminister Golecki podkreślił rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego we wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego zarówno w krajach europejskich, jak i znajdujących się poza UE.

Szansą na jeszcze większe pobudzenie środków na rzez zrównoważonych inwestycji w Europie jest program InvestEU. W perspektywie długoterminowej program ma skupiać się na obszarach, które są kluczowe nie tylko dla polityki Unii, ale również dla polityki Polski, tj. rozwoju zrównoważonej infrastruktury, rozwoju badań, innowacji i cyfryzacji, wsparciu działalności małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział  wiceminister Mariusz Jerzy Golecki.

Zaznaczył, że w ramach programu InvestEU co najmniej 30 proc. środków zostanie przeznaczonych na łagodzenie zmian klimatycznych i projekty adaptacyjne, wspierające zieloną transformację Europy.

Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Polska swoimi atutami od lat przyciąga inwestorów zagranicznych, a wzmacnianiu tej  tendencji mają sprzyjać kolejne inicjatywy – redukcja barier dla nowych projektów, wsparcie innowacji poprawiających skuteczność już wykorzystywanych zasobów oraz wdrożenie i upowszechnienie szkoleń, aby pracownicy mogli nabywać i doskonalić niezbędne umiejętności.

Rozwiązanie problemów strukturalnych pozostaje kluczem do utrzymania wzrostu i realizacji transformacji – podkreślali uczestnicy konferencji na panelu poświęconym wzmacnianiu inwestycji w Polsce. W dyskusji uczestniczyli dyrektor w departamencie operacyjnym EBI odpowiedzialna za kraje nadbałtyckie i Europę Północną Sandrine Croset, wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki, prezes zarządu Banku Pekao Leszek Skiba oraz członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński.

Wiceminister Golecki podkreślił, że czynnikiem, który ma decydujący wpływ na rozwój gospodarczy jest wzrost efektywności.

Ważne jest nie tylko to, ile inwestujemy, ale też jak inwestujemy. Polska jest jednym z liderów wzrostu efektywności ekonomicznej. Produktywność pracy wzrosła w naszym kraju od 2004 r. trzykrotnie szybciej niż w Unii Europejskiej jeżeli przeliczymy ją na jednego pracownika. Jest to jeden z najlepszych wyników – podkreślał wiceminister MRiT podczas debaty.

Zaznaczył, że dla rozwoju gospodarczego potrzebne są odpowiednie ramy prowadzenia działalności gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi działania, które mają zapewnić m.in. wzrost firm. Wiceminister wymienił w tym kontekście przejrzyste i stabilne reguły funkcjonowania, konkurencję na rynku, rozwiniętą infrastrukturę i dostępność pracowników o właściwych kwalifikacjach.

Zielona transformacja i uniezależnienie energetyczne polskiej gospodarki

W obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie zielona transformacja gospodarki nabrała nowego wymiaru. Najpilniejszym wyzwaniem jest teraz uniezależnienie polskiej gospodarki od surowców energetycznych importowanych z Rosji – powiedział wiceminister.

Podkreślił, że ma to uzasadnienie zarówno geopolityczne, jako uderzenie w zdolność Rosji do skutecznego prowadzenia działań wojennych, jak i rozwojowe – zmniejszenie ekspozycji naszej gospodarki na szoki cenowe na rynkach surowców energetycznych i uprawnień emisyjnych.

Aby tak się stało potrzebne jest działanie w kierunku dywersyfikacji dostaw, a z drugiej strony w kierunku zazieleniania gospodarki: zwiększania efektywności energetycznej i zmniejszania jej zależności od paliw kopalnych. Wiceminister wymienił konieczność inwestowania w terminale LNG i gazową infrastrukturę przesyłową, modernizacje sieci elektroenergetycznych, budowę infrastruktury dla zelektryfikowanego transportu, efektywność energetyczną budynków, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w energetyce (małe reaktory atomowe, zielony wodór), budowę nowych źródeł OZE.

Minister Golecki wskazał także na konieczność optymalizacji wykorzystywania dostępnej energii i rozwój gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Rozwój pracowników

Postępująca digitalizacja i automatyzacja oraz przejście na zieloną gospodarkę zmieni zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe.

Na naszych oczach zmienia się sposób produkcji, wdrażanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, upowszechnienie usług świadczonych online, przechodzenie pracowników na pracę  zdalną oraz realizacja usług publicznych poprzez e-administrację – wymieniał wiceminister.

Coraz częściej pracodawcy poszukują pracowników z know-how i z umiejętnościami projektowania technologicznego oraz programowania. Zasadniczą rolę w tym procesie odegrać powinno tzw. uczenie się przez całe życie wśród osób dorosłych, czyli ustawiczne zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji.  

W kontekście wzrastających potrzeb na zatrudnianie nowych pracowników Mariusz Jerzy Golecki wskazał także na konieczność mobilizacji osób nieaktywnych zawodowo, ułatwienie przepływów pracowników z mniej do bardziej produktywnych gałęzi gospodarki.

Rola EBI  w rozwoju gospodarczym państw UE

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, MŚP. W 2020 r. Grupa EBI zapewniła finansowanie w Polsce projektów o wartości 5,2 mld euro.

Badanie: 61 proc. firm w Polsce otrzymało wsparcie z powodu COVID-19

61 proc. firm w Polsce otrzymało jakąś formę wsparcia finansowego w odpowiedzi na COVID-19; to nieco więcej niż średnia UE, która wyniosła 56 proc. - wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Wyniki ankiety EBI dotyczącej inwestycji polskich przedsiębiorców w 2021 r. przedstawiono podczas środowej konferencji "Inwestycje jako akcelerator zmian", organizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Według informacji EBI podsumowującej wyniki badania, w 2021 r. odsetek przedsiębiorstw podejmujących inwestycje pozostał na podobnym poziomie jak w 2020 r. i wyniósł 80 proc.

Według EBI, w porównaniu z wynikami EIBIS 2020 wzrosły nakłady na inwestycje w środki trwałe – 49 proc. 2021 r. wobec 45 proc. w 2020 r. Odsetek ten zbliżony jest do średniej UE (50 proc.). Z badania wynika, że mimo tego Polska pozostaje wśród krajów UE o najniższym poziomie inwestycji w wartości niematerialne i prawne.

W ocenie EBI, "wsparcie publiczne było znaczne". Ogółem sześć na dziesięć firm (61 proc.) w Polsce otrzymało jakąś formę wsparcia finansowego w odpowiedzi na Covid. To nieco więcej niż średnia UE (56 proc.).

Jak podano, COVID-19 uderzył w wyniki sprzedaży przedsiębiorstw - 42 proc. firm odnotowało spadek sprzedaży. Jest to dwukrotnie więcej niż firm, które odnotowały wzrost (22 proc.). Covid miał również wpływ na plany inwestycyjne - jedna trzecia przedsiębiorstw (32 proc.) ograniczyła swoje plany inwestycyjne i tylko 3 proc. firm w najtrudniejszym okresie zwiększyło swoje inwestycje. Przedsiębiorcy zapytani o krótkoterminowe działania związane z COVID-19 podkreślali istotność cyfryzacji, a jedna trzecia firm (35 proc.) potwierdziła, że zainwestowała w co najmniej jedno rozwiązanie cyfrowe.

Jak podano, prawie cztery na dziesięć polskich firm (38 proc.) zainwestowało w rozwój lub wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług. Wzrosła również liczba przedsiębiorstw (53 proc.), które wdrożyły w 2021 r. co najmniej jedną zaawansowaną technologię cyfrową - EIBIS 2020 (50 proc.).

W informacji wskazano, iż pomimo trudnych okoliczności, trzy czwarte przedsiębiorców twierdzi, że przez ostatnie trzy lata ich inwestycje były utrzymane na odpowiednim poziomie (76 proc.). Zmniejszyła się za to liczba firm, które twierdzą, że wykorzystują w pełni swoje możliwości (47 proc.) w porównaniu z EIBIS 2020 (51 proc.). Jest to wynik zbliżony do średniej UE (49 proc.).

Z badania wynika, że poprawiają się warunki dostępu do finansowania zewnętrznego w Polsce. Tylko 8 proc. przedsiębiorstw odczuwa ograniczenia w dostępie do finansowania i jest to wynik korzystniejszy w porównaniu do EIBIS 2020 (12 proc.). Jak podkreślono w przesłanej informacji, po raz pierwszy w historii trwania ankiety liczba ta wynosi poniżej 10 proc.

Według ankiet, większość firm korzystających z finansowania zewnętrznego jest zadowolona z warunków, jakie im zaoferowano. Głównym powodem niezadowolenia są wymagania związane z zabezpieczeniem (9 proc.).

Badanie pokazało, że w wyniku kryzysu spowodowanego pandemią 14 proc. polskich firm zwiększyło swoje zadłużenie.

Ankiety EBI pokazują, że 39 proc. polskich firm zainwestowało już w działania zapobiegające zmianom klimatu, podczas gdy prawie połowa (48 proc.) planuje to zrobić w ciągu następnych trzech lat. Ponadto, ponad jedna trzecia (36 proc.) polskich firm zainwestowała w działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo firmy w Polsce częściej niż w UE ustalały i monitorowały wewnętrzne cele dotyczące emisji dwutlenku węgla i zużycia energii (52 proc. w porównaniu do 46 proc.).

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. W 2020 r. Grupa EBI zapewniła finansowanie projektów w Polsce w wysokości 5,2 mld euro.

Coroczne badanie grupy EBI na temat inwestycji i finansowania inwestycji (EIBIS) to ogólnounijne badanie, które gromadzi jakościowe i ilościowe informacje na temat działalności inwestycyjnej zarówno małych przedsiębiorstw (zatrudniających od 5 do 250 pracowników), jak i większych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 250 pracowników), ich wymagania finansowe i trudności, z którymi się borykają.(PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś
mww/ pad/

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii / PAP

PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Rejestracja spółki z o.o.
    2022-04-21 14:06:54
    Nie bój się założyć firmy! Rejestracja spółki tanio, szybko i bezpiecznie! rejestracja-spolki-zoo pl Zapraszamy!
    0
QR Code
Podatek od nieruchomości
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
działki budowlane
domy jednorodzinne
garaże
lasy
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Błędy w sprawozdaniu finansowym – rodzaje i korekta
Jakie błędy można popełnić sporządzając sprawozdanie finansowe? Jak poprawić te błędy? Jak korygować błędy w sprawozdaniu finansowym przed jego zatwierdzeniem a jak po zatwierdzeniu?
Praca z domu a rachunki za prąd (energię elektryczną)
Od momentu odwołania stanu epidemii w naszym kraju, wiele firm zdecydowało się na powrót pracowników do biur. Zgodnie z danymi GUS[1] pozyskanymi podczas badania „Popyt na pracę”, w czerwcu 2022 r. odsetek osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących wyniósł jedynie 3,8%. Zbliżająca się zima, która często niesie za sobą utrudnienia komunikacyjne, może być jednak dla wielu firm dobrym pretekstem do zwiększenia ilości dni pracy zdalnej. Jeśli tak będzie, jak rozsądnie ją zaplanować, by używanie urządzeń elektronicznych nie odbiło się negatywnie na wysokości rachunków za prąd?
E-bilet autostradowy - gdzie można kupić
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała 28 listopada 2022 r., że do sieci dystrybucji e-biletu autostradowego dołączyli nowi partnerzy: firma Neptis S.A. z aplikacją Yanosik oraz Autokonto Sp. z o.o. z aplikacją Autokonto. Ponadto Autopay Mobility Sp. z o.o. rozpoczął wydawanie e-biletów autostradowych poprzez aplikację Banku Millennium.
Błędna kwota VAT na paragonie fiskalnym - korekta i konsekwencje
Jakie są konsekwencje błędnego wykazania kwot VAT na paragonach fiskalnych? Przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących regulują tylko kwestię korekty sprzedaży w przypadku zwrotów towarów, uznanych reklamacji oraz tzw. oczywistych pomyłek. Nie oznacza to jednak, że w razie innych błędów korekta zaewidencjonowanej sprzedaży jest niemożliwa. Ponadto ostatnie orzeczenie NSA dotyczące prawa do korekty, gdy zawyżono VAT, mimo że nie zwrócono nadpłaty klientowi, daje nadzieję na trwałą zmianę stanowiska. Szczególnie że NSA zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE w tej sprawie.
Zerowy VAT na żywność przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku
Zerowy VAT na żywność - kontynuujemy tę tarczę w takim kształcie, w jakim była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
Wyjazdy służbowe, samochód służbowy – jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w kwestii bezpieczeństwa?
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi posługującemu się autem służbowym, pracodawca musi zadbać o przeglądy techniczne auta oraz jego sprawne i kompletne wyposażenie, ale również kontrolować czas spędzony w podróży. Jednak obie strony – pracodawca i pracownik – muszą być świadome, że zaniechanie lub niedopilnowanie swoich obowiązków może prowadzić do kolizji drogowych, a w najgorszym przypadku do poważnych wypadków śmiertelnych.
Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – listopad/grudzień 2022 [Tabela]
Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie listopada i grudnia 2022 r.? Najlepiej oprocentowane lokaty i rachunki oszczędnościowe dają w tym momencie zarobić około 8% w skali roku. Takie oferty ma już większość banków. Aby skorzystać z tych ofert trzeba jednak spełnić dodatkowe wymagania.
Notarialny nakaz zapłaty
Projekt nowelizacji ustawy o notariacie wprowadza istotne zmiany, których celem jest odciążenie sądów. Wśród najbardziej rewolucyjnych zmian wskazuje się na powierzenie notariuszom kompetencji do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw - czyli prawdopodobnie pod koniec 2023 roku.
PIT za 2022 rok - najważniejsze ulgi i odliczenia podatkowe dla: rodzica, pracownika i przedsiębiorcy
Jakie są najważniejsze ulgi i odliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla: rodzica, pracownika i przedsiębiorcy?
Rozliczenie PIT w 2023 roku - terminy, zasady, ulgi. Co można zrobić w 2022 roku by zapłacić mniejszy podatek?
Jeszcze tylko przez miesiąc (tj. do końca 2022 roku) możemy realnie wpłynąć na wysokość podatku w 2023 roku w rozliczeniu rocznym PIT. Grudzień to ostatni dzwonek na uruchomienie ulg i odliczeń, które znacząco mogą obniżyć podatek i zyskać dodatkowy zwrot do kieszeni podatnika. Zmiany podatkowe, które wprowadził Polski Ład, powinny zmobilizować każdego Polaka do sprawdzenia jeszcze w tym roku, jak będzie wyglądać jego roczne zeznanie podatkowe. Sprawdź jak to zrobić!
Przychody nieujawnione – jakimi sankcjami dysponuje administracja skarbowa
Nieujawnienie całości lub części przychodów. Skutkiem takiego działania może być zakwalifikowanie wzbogacenia się jako przychód z nieujawnionych źródeł oraz kara finansowa.
Minimalne wynagrodzenie 2023 brutto-netto. Składki ZUS 2023 - pracownicy i przedsiębiorcy
W 2023 roku dwa razy (1 stycznia i 1 lipca) zmieni się minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie brutto i netto w 2023 roku? Ile wyniosą preferencyjne (obniżone) składki ZUS przedsiębiorców w 2023 roku?
Czy można wystawić fakturę do paragonu z NIP będącego fakturą uproszczoną?
Na życzenie nabywców podatnik wystawia paragony z ich NIP. Zdarza się, że po sprzedaży nabywcy zgłaszają się do podatnika, prosząc o wystawienie im faktury do posiadanego paragonu. Czy podatnik może wystawiać takie faktury?
Refaktura kosztów energii elektrycznej - termin wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego
Spółka z o.o. refakturuje energię elektryczną na inną firmę, która faktycznie zużywa tę energię. Czy spółka powinna mieć podpisaną z tą firmą umowę, z której będą wynikać kwestie wystawiania faktur za ilość zużytej energii? Czy faktury powinny być wystawiane co miesiąc? Kiedy należy rozliczyć faktury na gruncie VAT?
Wykup samochodu z leasingu - jakie podatki?
Wykup samochodu z leasingu. Jakie są obowiązki podatkowe (VAT, PIT, PCC) przy wykupie samochodu z leasingu?
Zasady opodatkowania konkursu prowadzonego przez agencję reklamową
Podatek od konkursu. Jakie są zasady opodatkowania konkursu prowadzonego przez agencję reklamową?
Nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 od 2023 roku
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3 - poinformował 25 listopada 2022 r. resort. Trwają prace nad objaśnieniami regulacji, zawartych w ustawie „Niskie Podatki”, dotyczących zasad poboru zaliczek na podatek przez płatników PIT - dodało MF.
PIT w 2022 roku, ulgi podatkowe, kwota wolna - najważniejsze zmiany w rozliczeniach rocznych
Polski Ład wprowadził chaos dla podatników i księgowych. W zamyśle rządu miała go uporządkować nowelizacja ustawy – projekt Nowy Ład 2.0. Rundę drugą podatkowej walki zwieńczy rozliczenie roczne PIT. Pomocna w tym starciu będzie lista najważniejszych zmian, którą przygotowaliśmy w celu uporządkowania wiedzy. Podatniku, nie możesz tego przegapić!
Rozliczenie PIT za 2022 rok - czy Polacy wiedzą, co zmienił Nowy Polski Ład?
Jedynie niecała połowa z nas zdaje sobie sprawę ze zmian w tegorocznych rozliczeniach PIT wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie e-pity wyraźnie wskazuje, że Polacy są zdezorientowani i nie poruszają się sprawnie po nowej, podatkowej rzeczywistości. A przynajmniej część z nich powinna – ponad ¼ badanych (25,4%) deklaruje, że będzie rozliczać się samodzielnie. Stawką jest zwrot lub zapłata podatku, a pomimo wielu zmian wprowadzonych przez rząd, nadal są sposoby na to, by kwotę tego podatku realnie obniżyć.
Maksymalna cena gazu w 2023 roku - rząd przyjął projekt
Maksymalna cena gazu. Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2022 r. projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen usług gazu i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
Zamknięcie roku 2022 [szkolenie]
Zamknięcie roku 2022. Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie on-line, podczas którego szczegółowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych podczas zamknięcia roku w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym.
Modernizacja KAS w latach 2023-2025 ma kosztować 3 mld zł
KAS. 3 mld zł ma kosztować realizacja programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023-2025 - wynika z informacji o projekcie uchwały w tej sprawie, zamieszczonej w piątek na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
TSUE przyznał rację Polsce w kwestii akcyzy
Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.
KSeF. Rewolucja w fakturach już niebawem [kompendium]
KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur ma zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić rozliczenia. Zmiana jest rewolucyjna, przedsiębiorcy muszą się przygotować.
Opłata deszczowa – kto płaci podatek od deszczu?
Opłata deszczowa to w praktyce nowy podatek. Powstał 1 stycznia 2018 roku w wyniku znowelizowania ustawy Prawo wodne. Obecnie planowane są zmiany, które mają obowiązywać od 2023 roku.