REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?

Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?

REKLAMA

Poręczenie to forma zabezpieczenia płatności przez dłużnika, która jest bardzo często wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Przyczyną dużej popularności poręczenia może być fakt, iż jest to forma stosunkowo prosta i wygodna dla wierzyciela. Co więcej, udzielenie poręczenia nie powoduje zbyt wielu formalności. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
rozwiń >

Czym jest poręczenie za dług? Definicja i istota poręczenia

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest poręczenie. Według artykułu 876 Kodeksu cywilnego, w ramach umowy poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Po zawarciu takiej umowy występuje więc sytuacja, w której występują 3 podmioty: wierzyciel, dłużnik pierwotny oraz jego poręczyciel. Korzyść po stronie wierzyciela polega na tym, że jeśli dłużnik nie wywiąże się z długu terminowo, może on wymagać spełnienia świadczenia przez osobę poręczyciela. Jednocześnie spełnienie świadczenia przez poręczyciela nie powoduje zwolnienia dłużnika z długu. Sprawia to tylko, że dotychczasowy poręczyciel wstępuje w miejsce dawnego wierzyciela.

Poręczenie nie musi mieć charakteru odpłatnego, więc poręczyciel nie musi uzyskiwać wynagrodzenia od wierzyciela ze względu na to, że poręcza za dłużnika. Jednak poręczenie musi dotyczyć już istniejącego długu. Istnieje też możliwość poręczenia za dług przyszły, jeśli jednak poręczenie za dług przyszły jest bezterminowe, poręczyciel może odwołać swoje poręczenie przed momentem powstania długu. Można także zabezpieczyć poręczeniem dług warunkowy, czyli taki, którego istnienie jest uzależnione od wystąpienia jakiegoś zdarzenia przyszłego.

Poręczenie może mieć kilka form. Pierwsza z nich to tzw. podporęczenie, czyli poręczenie za dług poręczyciela. Wtedy podporęczyciel gwarantuje świadczenie ze strony poręczyciela. Jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości zobowiązania poręczyciela. Może mieć także charakter terminowy, nawet gdy poręczenie pierwotnego poręczyciela zostało złożone jako bezterminowe. Podporęczyciel odpowiada bezpośrednio wobec wierzyciela, a w razie roszczenia zwrotnego przysługuje mu ono tylko wobec poręczyciela.

Jeszcze inna forma poręczenia to tzw. poręczenie zwrotne. Polega na tym, że wierzyciel zabezpiecza roszczenie zwrotne poręczyciela, które przysługuje mu wobec dłużnika głównego w sytuacji, gdy poręczyciel zaspokoił wierzyciela zamiast dłużnika głównego. Co istotne, poręczenie zwykłe różni się od poręczenia wekslowego (awal), które opiera się na innych przepisach KC i polega na bezwarunkowym poręczeniu długu wekslowego. Wówczas poręczyciel odpowiada tak samo jak osoba, za którą poręczył.

Autopromocja

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

Kup książkę:

Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian

Forma umowy poręczenia

Według Kodeksu cywilnego oświadczenie poręczyciela musi zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Poręczyciel nie może więc złożyć oświadczenia ustne. Z kolei wierzyciel może złożyć oświadczenie woli w dowolnej formie. Co więcej, umowa poręczenia jest zawierania pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Dłużnik w ogólnie musi mieć wiedzy o tym, że doszło do zawarcia takiej umowy. Nie ma też znaczenia jego ewentualna zgoda.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednocześnie, aby zawrzeć umowę poręczenia, trzeba wyraźnie wskazać, czyli zindywidualizować dłużnika. Nie można zawrzeć umowy poręczenia z dłużnikiem nieoznaczonym, gdyż poręczenie za osobę nieznaną uniemożliwia poręczycielowi ocenę ryzyka związaną z zabezpieczeniem świadczenia. Można również zawrzeć umowę więcej niż z jednym poręczycielem, a sam poręczyciel może być osobą fizyczną lub osobą prawną.

Wygaśnięcie i odwołanie umowy poręczenia

Z zasady poręczenie ulega wygaśnięciu wtedy, gdy dłużnik ureguluje swój dług. Jest to efektem akcesoryjnego charakteru poręczenia względem długu głównego. Zobowiązanie poręczyciela wygasa też w przypadku potrącenia wzajemnych wierzytelności dłużnika i wierzyciela, zwolnienia z długu, odnowienia (chyba że poręczyciel wyraził zgodę na dalsze trwanie poręczenia). Wygaśnięcie poręczenia może być spowodowane również skutecznym złożeniem przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, świadczeniem w miejsce wykonania, a także przejęciem długu (choć w ostatnim przypadku poręczyciel może zgodzić się na dalsze trwanie poręczenia).

Autopromocja

PIT, CIT, Ryczałt 2023

Kup książkę:

PIT, CIT, Ryczałt 2023

Poręczenie ulegnie wygaśnięciu także wtedy, gdy świadczenie dłużnika głównego stanie się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (czyli jego odpowiedzialność wygasa). Zobowiązanie poręczyciela może wygasnąć też w wyniku innych zdarzeń, które określa umowa poręczenia. Można również zwolnić poręczyciela z odpowiedzialności, co następuje w ramach umowy pomiędzy poręczycielem a wierzycielem. Ponadto stwierdzenie nieważności umowy, na podstawie której zaistniała wierzytelność główna, prowadzi do wygaśnięcia poręczenia.

Kiedy jednak termin płatności długu nie został oznaczony lub płatność należności zależy od wypowiedzenia, poręczyciel ma prawo po upływie 6 miesięcy od daty poręczenia (a jeśli poręczył za dług przyszły – od daty powstania długu) zażądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty bądź z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Gdy wierzyciel nie spełni tego żądania, zobowiązanie poręczyciela ulega wygaśnięciu. Jednocześnie do wygaśnięcia poręczenia nie prowadzi przelew wierzytelności, czyli przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią bez zgody dłużnika.

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Poręczenie może wygasnąć także wtedy, gdy ziszczą się warunku określone w umowie poręczenia. Wówczas trzeba zwrócić uwagę na ograniczenie poręczenia terminem. Gdy zastrzeżenie terminem dotyczy poręczenia długu istniejącego, poręczyciel nie odpowiada za zobowiązania powstałe po terminie określonym w umowie. Jeśli poręczono za dług przyszły, poręczyciel jest odpowiedzialny tylko na długi powstałe przed dniem upływu terminu.

Odpowiedzialność po stronie poręczyciela

W kwestii rozmiaru zobowiązania poręczyciela za każdym razem rozstrzyga zakres zobowiązań dłużnika. W rezultacie zakres odpowiedzialności rozciąga się nie tylko na świadczenie główne, ale również np. odszkodowanie, zadośćuczynienie, kary umowne i odsetki za zwłokę. Jednak czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczenia.

Dlatego gdy poręczyciel zabezpiecza np. zwrot pożyczki o wysokości 20 tysięcy złotych z oprocentowaniem w wysokości 10%, a dłużnik z wierzycielem podniosą wartość odsetek do 15%, poręczyciel nie będzie zobligowany do zwrotu pełnej kwoty głównej pożyczki z odsetkami w wysokości 15%. Poza tym w umowie można ograniczyć odpowiedzialność poręczyciela do wskazanej wysokości.

Gdy dłużnik zwleka ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien jak najszybciej zawiadomić o tym poręczyciela. Jeśli do tego nie dojdzie, ponosi on odpowiedzialność za wszelką szkodę, którą poniósł poręczyciel w związku z brakiem możliwości wcześniejszego zaspokojenia wierzyciela (czyli związanymi ze zwłoką odsetkami, karami umownymi).

Poręczyciel musi niezwłocznie powiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Jeśli tego nie zrobi, a dłużnik wykonał już zobowiązanie, to nie może zażądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik działa w złej wierze, czyli gdy wiedział on, że wierzyciel wykonał świadczenie.

Co ważniejsze, poręczyciel ponosi solidarną odpowiedzialność z dłużnikiem za zobowiązanie główne. W związku z tym jego dług jest wymagalny w tej chwili, w której jest wymagalny od dłużnika. Wówczas wierzyciel może pozwać zarówno dłużnika, jak i poręczyciela. Za to wypełnienie zobowiązania przez jednego z nich spowoduje zwolnienie ze zobowiązania drugiego. Gdy poręczycieli jest więcej niż jeden, oni także solidarnie odpowiadają za dług.

Autopromocja

Jakie są skutki zaspokojenia wierzyciela przez poręczyciela?

Zgodnie z powyższym, wierzyciel może domagać się spełnienia zobowiązania przez poręczyciela zamiast dłużnika. Jednak sam poręczyciel nie jest w tej sytuacji całkowicie bezbronny czy stratny. Zgodnie z prawem przysługują mu rozmaite narzędzia służące ochronie jego interesów. W chwili spełnienia zobowiązania przez poręczyciela, to on przejmuje prawa i obowiązki wierzyciela względem dłużnika. Może więc domagać się spełnienia świadczenia na swoją rzecz, żądając zwrotu wszystkiego, co sam świadczył na rzecz wierzyciela (w wyniku umowy poręczenia). W rezultacie dotychczasowy poręczyciel wzywa dłużnika do spłaty długu.

Ważne jest także to, że poręczyciel, przeciw któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić dłużnika niezwłocznie, wzywając go do uczestnictwa w sprawie. Jeśli dłużnik tego nie zrobi, nie może podnieść przeciw poręczycielowi zarzutów, które przysługiwały mu przeciw wierzycielowi, a których poręczyciel nie podniósł dlatego, że o nich nie wiedział. Dlatego brak działania ze strony dłużnika niesie dla niego wiele negatywnych konsekwencji jeśli poręczyciel spełni świadczenie na rzecz wierzyciela.

Jednocześnie poręczyciel ma pewne obowiązki. Przede wszystkim musi jak najszybciej zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie spłacie długu, za który poręczył. Jeżeli tego nie uczyni, a dłużnik wykona zobowiązanie, nie może zażądać od dłużnika zwrotu tego, co sam zapłacił wierzycielowi. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik działa w złej wierze. Wszystko to służy zabezpieczeniu przed sytuacją podwójnego wykonania tego samego świadczenia na rzecz wierzyciela.

Poręczenie nie jest trudne ale jest kilka pułapek

Poręczenie to dość prosta, niespecjalnie skomplikowana instytucja. Jednak zarówno na poręczyciela, jak i dłużnika czyhają rozmaite pułapki, z których warto zdawać sobie sprawę. Dłużnik musi zwrócić uwagę na to, że wypełnienie zobowiązania przez wierzyciela nie spowoduje, iż jego dług wygaśnie. Dochodzi wtedy wyłącznie do zmiany wierzyciela, którym staje się dotychczasowy poręczyciel.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

  Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

  Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

  Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

  PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

  PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

  MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

  Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

  REKLAMA