| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Inne > Jak przebiega kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK

Jak przebiega kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK

Od 10 sierpnia zmieniły się przepisy określające tryb i sposób przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowe zasady dotyczą przedsiębiorców, u których prowadzona jest kontrola w toku postępowania: wyjaśniającego, antymonopolowego, w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Kontrolę mogą prowadzić pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej.


Obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy

Kontrolowany przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia kontrolującym warunków do sprawnego jej przeprowadzenia (§ 6 rozporządzenia). Przykładowo - przedsiębiorca jest zobowiązany na żądanie kontrolujących skopiować dokumenty i wydruki z posiadanych baz danych. Dodatkowo jest zobowiązany zapewnić kontrolującym samodzielne zamknięte pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli, oraz wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów. Przepisy nakazują także udostępnić kontrolującym posiadane środki łączności (telefon, faks, Internet).

Protokół z kontroli

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu. W rozporządzeniu została szczegółowo określona jego następująca zawartość:

1) dane kontrolowanego,

2) data rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego,

4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

5) opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli,

6) opis załączników,

7) informacja o pouczeniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu (§ 7 rozporządzenia).

Uprawnienia przedsiębiorcy w toku kontroli

Przed podpisaniem protokołu kontroli przedsiębiorca może, w terminie 3 dni od przedstawienia mu go do podpisu, złożyć na piśmie zastrzeżenia do tego protokołu (§ 9 ust. 2 rozporządzenia). Co istotne, w zastrzeżeniach może wskazać kontrolującemu dodatkowe czynności kontrolne, które ten powinien w jego opinii wykonać. Skutkiem wniesienia przez przedsiębiorcę zasadnych zastrzeżeń powinna być odpowiednia zmiana lub uzupełnienie protokołu.

Kontrola w trybie uproszczonym

Kontrolujący mają także możliwość dokonania kontroli w trybie uproszczonym (§ 10 rozporządzenia). Tryb ten można stosować, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przedmiot postępowania. Z kontroli w trybie uproszczonym nie sporządza się protokołu, lecz jedynie sprawozdanie.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Dz.U. Nr 134, poz. 936

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »