REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wykazać w księgach kolejną aktualizację środków trwałych w spółce będącej w likwidacji

Joanna Gawrońska

REKLAMA

Nasza spółka z o.o. od 2001 r. jest w likwidacji i etap aktualizacji środków trwałych na dzień postawienia spółki w stan likwidacji mamy już za sobą. Obecnie jest sporządzany podział majątku i rzeczoznawca sądowy wycenia wartość nieruchomości. W naszych księgach jest tylko kapitał podstawowy. Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień rozpoczęcia likwidacji został przeksięgowany na kapitał podstawowy. W jaki sposób zaewidencjonować w księgach obecną aktualizację budynku, którego wartość jest mniejsza od poprzedniej, tj. na dzień rozpoczęcia likwidacji? Czy zmniejszenie wartości budynku księgować bezpośrednio z kapitałem podstawowym, czy z kosztami?
RADA

Wyceny składników majątku po cenach sprzedaży należy dokonywać nie tylko na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji, ale także w czasie trwania postępowania likwidacyjnego na koniec każdego roku obrotowego. Różnicę powstałą w wyniku wyceny rzeczowych składników aktywów należy odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny. Jeśli w spółce kapitały są już połączone w jeden kapitał podstawowy, wówczas różnice z wyceny budynku należy odnieść na kapitał podstawowy, w analityce „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

uzasadnienie

Do czasu wykreślenia spółki z rejestru sądowego spółka w likwidacji może prowadzić działalność gospodarczą i pobierać przychody oraz ponosić koszty związane z prowadzoną działalnością.

Spółka w likwidacji ponosi podobne koszty jak w przypadku innych jednostek niebędących w stanie likwidacji, ale prowadzących działalność gospodarczą.

Tabela. Podział kosztów ponoszonych przez spółkę w likwidacji

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Sprawozdanie likwidacyjne

Dla celów bilansowych za dzień zakończenia likwidacji uznaje się dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie likwidacyjne.

Zgodnie z k.s.h. jest to dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez likwidowaną spółkę powinno obejmować okres:

l od dnia rozpoczęcia likwidacji do dnia jej zakończenia lub

l od początku nowego roku podatkowego do dnia zakończenia likwidacji - w przypadku gdy postępowanie likwidacyjne obejmuje przełom roku.

Sprawozdanie likwidacyjne składa się z:

l bilansu,

l rachunku zysków i strat,

l informacji dodatkowej.

Ze względu na wykonywanie czynności likwidacyjnych związanych z upłynnieniem majątku likwidowanej spółki w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazane jedynie wartości w pozycjach:

l środki pieniężne,

l kapitały,

l rezerwy na przyszłe koszty, które zostaną poniesione po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, tj. opłaty za wykreślenie spółki z rejestru, koszty obsługi rachunku bankowego, opłaty za przechowywanie ksiąg,

l nieuregulowane zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

Pozostałe pozycje mogą wykazywać wartości zerowe.

Uwaga!

Sprawozdanie sporządzone na dzień zakończenia postępowania likwidacyjnego nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w „Monitorze Polskim B”.

Przykład

W 2006 r. spółka w likwidacji prowadziła działalność gospodarczą, w wyniku której uzyskała zysk netto w wysokości 2900 zł.

1. Na koniec 2006 r. utworzono odpis aktualizujący wartość budynku:

30 000 zł - 22 000 zł = 8000 zł

Wn „Kapitał podstawowy” 8 000

- w analityce „Z aktualizacji wyceny”

Ma „Odpis aktualizujący wartość środków trwałych” 8 000

W bilansie spółka w likwidacji wykazała następujące dane:

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

W 2007 r. wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze:

Ewidencja księgowa

1. Sprzedano aktywa trwałe dokumentowane fakturami VAT w następujących wysokościach netto:

l wieczyste użytkowanie gruntów - 20 000 zł

l budynek - 22 000 zł

Wn „Pozostałe rozrachunki” 51 240

- w analityce konto imienne nabywcy

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 42 000

Ma „VAT należny” 9 240

2. Wyksięgowanie z ewidencji księgowej sprzedanych aktywów trwałych:

a) wieczyste użytkowanie gruntów

Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 32 500

- w analityce „Wieczyste użytkowanie gruntów”

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 17 500

Ma „Środki trwałe” 50 000

- w analityce „Wieczyste użytkowanie gruntów”

b) budynków

Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 70 000

- w analityce „Budynki”

Wn „Odpis aktualizujący wartość środków trwałych” 8 000

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 22 000

Ma „Środki trwałe” 100 000

- w analityce „Budynki”

3. Sprzedano maszyny i urządzenia - wartość netto 30 500 zł:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 30 500

- w analityce konto imienne nabywcy

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 25 000

Ma „VAT należny” 5 500

4. Wyksięgowanie z ewidencji księgowej sprzedanych maszyn i urządzeń:

Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 67 600

- w analityce „Maszyny i urządzenia”

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 22 400

Ma „Środki trwałe” 90 000

- w analityce „Maszyny i urządzenia”

5. Wpływ należności od odbiorców za sprzedane:

a) budynek wraz z wieczystym użytkowaniem gruntów

Wn „Rachunek bieżący” 51 240

Ma „Pozostałe rozrachunki” 51 240

- w analityce konto imienne nabywcy

b) maszyny i urządzenia

Wn „Rachunek bieżący” 30 500

Ma „Pozostałe rozrachunki” 30 500

- w analityce konto imienne nabywcy

c) wpływ innych należności

Wn „Rachunek bieżący” 10 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 10 000

- w analityce konto imienne nabywcy

6. Koszty związane z procesem likwidacji:

Wn „Pozostałe koszty” 9 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 9 000

7. Zapłata zobowiązań:

a) z tytułu dostaw i usług

Wn „Rozrachunki z dostawcami”, „Pozostałe rozrachunki” 19 000

Ma „Rachunek bieżący” 19 000

b) publicznoprawne

12 000 zł + 9240 zł + 5500 zł = 26 740 zł

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 26 740

Ma „Rachunek bieżący” 26 740

8. Przeksięgowanie kont wynikowych na wynik finansowy na dzień bilansowy, tj. dzień zakończenia likwidacji - 31.01.2007 r.:

a) pozostałe przychody operacyjne

Wn „Pozostałe przychody operacyjne” 67 000

Ma „Wynik finansowy” 67 000

b) pozostałe koszty operacyjne

Wn „Wynik finansowy” 61 900

Ma „Pozostałe koszty operacyjne” 61 900

c) pozostałe koszty

Wn „Wynik finansowy” 9 000

Ma „Pozostałe koszty” 9 000

Nie naliczano podatku dochodowego, gdyż w 2007 r. wykazano stratę w wysokości 3900 zł.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

l art. 29, art. 36 ust. 3, art. 53 ust. 1, art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 279, art. 286, art. 287 § 1, art. 288 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  REKLAMA