Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego
Rejestracja spółek, aktualizacja danych w KRS, porady prawne, rachunkowość, obsługa kadrowo-płacowa, doradztwo prawne i podatkowe, wirtualne biuro
Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek
Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek
Shutterstock

Jakie skutki mają błędy i braki formalne we wnioskach do KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to najważniejszy obok CEIDG system służący do prowadzenia rejestrów firm w Polsce. Zgodnie z ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 685) w jego skład wchodzą: 
- rejestr przedsiębiorców, 
- rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
- rejestr dłużników niewypłacalnych.

KRS umożliwia rejestrację nowych podmiotów gospodarczych, a także aktualizację danych w podmiotach już zarejestrowanych. Jednakże, w procesie aktualizacji danych, mogą wystąpić braki formalne w składanych wnioskach, które często są przyczyną jego odrzucenia przez sąd rejestrowy.

Jak działa KRS?

KRS został podzielony na kilka części, w których zawarte są informacje dotyczące różnych rodzajów podmiotów gospodarczych. Rejestracja i aktualizacja danych w KRS odbywa się za pośrednictwem wniosków złożonych do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na siedzibę danego podmiotu.

W celu dokonania wpisu do KRS, należy złożyć w sądzie rejonowym wniosek o wpis do rejestru. Od 1 lipca 2021 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioskodawca powinien dokładnie wypełnić wniosek, podając wszystkie wymagane informacje, takie jak dane podmiotu, jego siedziba, organy reprezentujące, rodzaj działalności, kapitał zakładowy itp.

W przypadku poprawnego złożenia wniosku o wpis do KRS, sąd rejonowy przeprowadza jego analizę i dokonuje wpisu do rejestru. Wpis ten stanowi potwierdzenie, że dane podmiotu zostały prawidłowo zarejestrowane w KRS.

Co jeśli we wniosku do KRS są błędy?

Art.  23. ustawy o KRS:
„1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.
2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli we wniosku do KRS są błędy lub brakujące informacje, może to skutkować odmową wpisu do rejestru lub zarejestrowaniem podmiotu z nieprawidłowymi danymi. Dlatego ważne jest, aby przed złożeniem wniosku dokładnie zweryfikować wszystkie informacje oraz poprawność ich wprowadzenia.

Jeśli po zarejestrowaniu podmiotu w KRS zostanie zauważony błąd lub brakująca informacja, należy jak najszybciej złożyć wniosek o jej poprawę lub uzupełnienie. Wniosek taki powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, a także uzasadnienie i wyjaśnienie przyczyny poprawy lub uzupełnienia.

Sąd rejonowy, po otrzymaniu wniosku o poprawę lub uzupełnienie danych w KRS, przeprowadza ich analizę i dokonuje zmiany wpisu w rejestrze. Po wprowadzeniu zmian, sąd wydaje postanowienie o zmianie wpisu w KRS i przekazuje je wnioskodawcy.

Istnieje również opcja, iż KRS skieruje do podmiotu wezwanie do uzupełnienia wniosku KRS, w którym organ prosi o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści wniosku. Wezwanie to może być skierowane do wnioskodawcy, gdy organ KRS stwierdzi, że brakuje w jego zgłoszeniu ważnych informacji, bądź gdy treść wniosku jest nieczytelna lub nieprecyzyjna.

Należy jednak pamiętać, że niektóre błędy lub nieprawidłowości mogą skutkować poważniejszymi konsekwencjami, takimi jak odpowiedzialność karna lub cywilna. Dlatego też, w przypadku wątpliwości co do poprawności danych zawartych w KRS lub w przypadku zauważenia błędów po rejestracji, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Do najczęstszych błędów we wnioskach do KRS należą:

- brak lub nieprawidłowe podanie numeru KRS,
- brak lub nieprawidłowe podanie imienia lub nazwiska,
- brak lub nieprawidłowe podanie adresu siedziby,
- brak lub nieprawidłowe podanie informacji o organie reprezentującym podmiot,
- brak lub nieprawidłowe podanie informacji o kapitale zakładowym,
- brak lub nieprawidłowe podanie informacji o rodzaju działalności.

Brak lub nieprawidłowe podanie numeru KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym informuje nas o tym, iż brak lub nieprawidłowe podanie numeru KRS może prowadzić do różnych problemów i utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Numer KRS jest bowiem podstawowym identyfikatorem prawnym dla większości podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność w Polsce.

W przypadku braku podania numeru KRS w dokumentach lub wnioskach, może nastąpić ich odrzucenie przez urzędy lub instytucje, co może opóźnić załatwienie sprawy i spowodować utrudnienia w prowadzeniu działalności. Ponadto, brak numeru KRS na dokumentach handlowych, takich jak faktury, może prowadzić do nieuznania ich w księgach rachunkowych.

Z kolei, nieprawidłowe podanie numeru KRS, np. błędna cyfra lub literówka, może skutkować utworzeniem podmiotu o zupełnie innej nazwie lub adresie, co z kolei może prowadzić do problemów z prawidłowym rozliczeniem podatkowym, utrudnieniami w kontaktach handlowych, czy nawet do ryzyka oszustwa.

Brak lub nieprawidłowe podanie imienia lub nazwiska w KRS

Brak lub wpisanie nieprawidłowych danych w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) może również prowadzić do różnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Imię i nazwisko są bowiem podstawowymi danymi identyfikacyjnymi dla każdej osoby fizycznej, która jest zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS.

W związku z tym, w przypadku pojawienie się błędów lub niekompletnych danych osobowych, KRS ma możliwość odrzucenia wniosku. Z kolei składanie kolejnych wniosków będzie wiązało się z wydłużeniem całej procedury o następny czas składania i rozpatrywania wniosku. Błędy te mają również wpływ na jakość jak również wiarygodność wystawianych dokumentów handlowych.

Tak więc bardzo ważne jest to, aby bardzo dokładnie sprawdzać poprawność danych, które wpisuje się do wniosku o rejestrację podmiotu. Zaleca się również, aby przed złożeniem wniosku, dane osobowe zweryfikować z dowodem osobistym, bądź paszportem.

Brak lub nieprawidłowe podanie adresu siedziby w KRS

Błędne podanie adresu siedziby w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) może prowadzić do poważnych problemów dla przedsiębiorcy, jak również znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. Adres siedziby jest bowiem kluczowym elementem dla określenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a także dla kontaktu z klientami i dostawcami.

W przypadku błędów lub niekompletnych danych adresowych w KRS, przedsiębiorca może mieć trudności w kontaktach handlowych, w tym w otrzymywaniu korespondencji oraz faktur. Ponadto, błędne dane adresowe mogą prowadzić do problemów z prawidłowym rozliczeniem podatkowym oraz w przypadku kontroli podatkowej przedsiębiorstwa.

Aby uniknąć błędów związanych z adresem siedziby w KRS, należy dokładnie sprawdzić poprawność wpisywanych danych podczas rejestracji podmiotu. Warto również zweryfikować dane adresowe na innych dokumentach, takich jak umowy najmu lub umowy sprzedaży nieruchomości, aby upewnić się, że adres został wpisany poprawnie.

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o organie reprezentującym podmiot w KRS

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o organie reprezentującym podmiot w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) może prowadzić do różnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organ reprezentujący to osoba lub osoby, które posiadają uprawnienia do reprezentowania danego podmiotu przed organami państwowymi, klientami oraz innymi podmiotami.

W przypadku błędów lub niekompletnych danych dotyczących organu reprezentującego w KRS, może nastąpić odrzucenie wniosku lub dokumentów przez urzędy lub instytucje, co spowoduje opóźnienie w załatwieniu sprawy oraz może prowadzić do utrudnień w kontaktach handlowych. Ponadto, błędy w informacjach o organie reprezentującym mogą wpłynąć na jakość i wiarygodność dokumentów handlowych, takich jak faktury czy umowy.

Aby uniknąć błędów związanych z informacjami o organie reprezentującym w KRS, należy dokładnie sprawdzić poprawność wpisywanych danych podczas rejestracji podmiotu. Warto również skonsultować się z doradcą prawnym lub rachunkowym, aby upewnić się, że informacje dotyczące organu reprezentującego zostały wpisane poprawnie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o kapitale zakładowym w KRS

Kapitał zakładowy to kwota środków pieniężnych, jakie przedsiębiorca musi wpłacić na konto spółki, aby móc ją założyć. Wpłata ta stanowi zabezpieczenie wierzytelności wobec wierzycieli spółki. Informacje dotyczące kapitału zakładowego są istotne w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ponieważ mają wpływ na funkcjonowanie spółki oraz relacje z jej partnerami biznesowymi.

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o kapitale zakładowym w KRS może prowadzić do odrzucenia wniosku o wpis spółki do rejestru lub do błędów w danych zakładanej spółki, co z kolei może skutkować nieporozumieniami i trudnościami w kontaktach handlowych. Ponadto, nieprawidłowość lub niekompletność informacji o kapitale zakładowym w KRS może wpłynąć na odpowiedzialność prawną przedsiębiorcy oraz innych osób, które są związane ze spółką.

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o rodzaju działalności w KRS

Wpisanie poprawnego rodzaju działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest niezwykle istotne, ponieważ określa ono zakres i rodzaj działalności, jaką prowadzi dana firma. Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o rodzaju działalności w KRS może prowadzić licznych utrudnień w kwestii dalszego prowadzenia działalności.

W KRS znajduje się klasyfikacja PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), która zawiera spis kodów odpowiadających różnym rodzajom działalności gospodarczej. Aby uniknąć błędów i braków we wniosku do KRS, należy dokładnie określić rodzaj prowadzonej działalności, a następnie przyporządkować do niej właściwy kod PKD.

W przypadku wątpliwości co do wyboru właściwego kodu PKD lub braku kodu dla prowadzonej działalności, można skonsultować się z ekspertem ds. prawa handlowego lub rachunkowości, który pomoże w dokładnym określeniu rodzaju działalności i wyborze właściwego kodu PKD.

Renata Fita, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

 

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?