REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są skutki w podatku dochodowym oraz w pkpir wystąpienia wspólnika ze spółki

Ewa Leszczyńska
Justyna Tarantowicz
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W spółce jawnej jestem jednym z trzech wspólników. Zdecydowałem o odejściu ze spółki. Postanowiłem indywidualnie prowadzić działalność gospodarczą i w związku z tym chcę zabrać wyposażenie, jakie wniosłem, tzn. komputer. Jakie są skutki odejścia w podatku dochodowym i w pkpir? Czy muszę sporządzić remanent likwidacyjny?

RADA

REKLAMA

Autopromocja

Na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki należy sporządzić remanent i wpisać go do pkpir. Wspólnik nie będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, gdyż nadal będzie prowadził działalność gospodarczą (indywidualnie). Nie wystąpi także obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od już wypłaconego zysku, ponieważ podatek od niego był już zapłacony przez wspólnika w roku podatkowym. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przypomnijmy, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, którą jest spółka jawna, są określane proporcjonalnie do prawa wspólnika w udziale w zysku. Przychody te podlegają łączeniu z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali (art. 8 ust. 1 updof).

Zasady rozliczenia spółki jawnej z występującym wspólnikiem są uregulowane w art. 65 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy należy określić na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość rynkową tego majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (art. 65 § 1 k.s.h.). Zaznaczmy, że nie jest to typowy bilans w myśl ustawy o rachunkowości. Należy go rozumieć jako zestawienie obejmujące nie tylko przychody i koszty, ale i zobowiązania oraz należności, które nie wynikają z zapisów pkpir.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu. Tylko rzeczy wniesione przez wspólnika do spółki do używania podlegają zwrotowi w naturze (art. 65 § 3 k.s.h.). Nie podlegają natomiast takiemu zwrotowi rzeczy, które zostały wniesione do spółki jako wkład. Stanowią one własność spółki, dlatego wspólnik nie ma prawa domagać się ich zwrotu w naturze. Zatem jeżeli komputer, jaki Czytelnik wniósł do spółki, był jego wkładem i został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, nie podlega zwrotowi.

Udział wypłacony wspólnikowi (Czytelnikowi) obejmuje wniesiony do spółki wkład, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesiony wkład.

Wśród kwot, jakie otrzymuje występujący wspólnik z tytułu rozliczenia ze spółką jawną, można wyróżnić następujące:

• zwrot równowartości pierwotnie wniesionego do spółki wkładu,

• procentowy udział w nadwyżce majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady, odpowiadający dochodowi uprzednio opodatkowanemu z tytułu prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej,

• udział w ww. nadwyżce w części przekraczającej dochód uprzednio opodatkowany z tytułu prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej.

REKLAMA

Przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów wniesionych do spółki osobowej są jednak zwolnione z opodatkowania, ale tylko do wysokości wniesionych wkładów (art. 21 ust. 1 pkt 50 updof). Oznacza to, że wkład zwrócony Czytelnikowi występującemu ze spółki jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym do wysokości, w jakiej został do tej spółki wniesiony. Również wypłacony udział w nadwyżce majątkowej spółki w tej części, w jakiej odpowiada dochodowi, który został już opodatkowany podatkiem dochodowym jako dochód z tytułu prowadzonej w formie spółki działalności gospodarczej, nie podlega ponownemu opodatkowaniu tym podatkiem.

Jednak wartość udziału w spółce, przewyższająca wartość wkładu, może być większa niż wysokość dochodów już opodatkowanych u wspólnika. Wynika to z faktu, że wartość zbywcza przyjęta do rozliczeń z występującym ze spółki wspólnikiem, przewyższa wartość bilansową uwzględnianą dla potrzeb podatkowych. Ponadto źródłem finansowania majątku spółki może być nie tylko dochód, ale również kredyty. Należy więc stwierdzić, że część wypłaconego udziału, która nie znalazła pokrycia w opodatkowanym już dochodzie, podlega opodatkowaniu.

Jeśli w bilansie sporządzonym według wartości zbywczej majątku spółki ujęte są również składniki majątkowe objęte spisem z natury, oznacza to, że opodatkowanie całego wypłaconego udziału ponad opodatkowany dochód prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej samej podstawy.

Przypomnijmy, że na dzień wystąpienia wspólnika konieczne jest sporządzenie spisu z natury. O zamiarze jego sporządzenia należy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu. Objęte nim zostaną: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpady oraz związane z wykonywaną działalnością rzeczowe składniki majątku niebędące środkami trwałymi (wyposażenie). Ich wyceny należy dokonać według cen zakupu (art. 24 ust. 3 updof i § 27 rozporządzenia w sprawie pkpir). Wartość remanentu należy wpisać do pkpir. Na podstawie sporządzonego remanentu zostanie ustalony faktyczny dochód wszystkich wspólników.

Jednak na występującym wspólniku spółki jawnej nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od dochodu ustalonego na podstawie remanentu, ponieważ będzie on kontynuował działalność gospodarczą (zob. wyrok NSA z 3 lutego 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 2460/97). Pozostali również nie mają takiego obowiązku, ponieważ będą kontynuować działalność w formie spółki. Jeżeli w wyniku remanentu przy rozliczeniu wspólnika wykazane będą braki, to występujący wspólnik (Czytelnik) będzie obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość (art. 65 § 4 k.s.h.). Nie stanie się tak jedynie w sytuacji, gdy na podstawie umowy spółki wspólnik (Czytelnik) jest zwolniony z obowiązku pokrywania strat spółki (art. 51 § 3 k.s.h.).

Należy zatem uznać, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega różnica (nadwyżka) między kwotą wypłaconą Czytelnikowi w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej a wartością zwróconego wkładu oraz wartością udziału w spółce ponad wysokość wkładu, odpowiadającą dochodowi już u Czytelnika opodatkowanemu, pomniejszona o dochód z remanentu likwidacyjnego.

Kwota nadwyżki stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Rozliczenie związane z wystąpieniem ze spółki jest bowiem rezultatem działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej w jej ramach i nie można go traktować odrębnie.

Powyższe stanowisko potwierdził również Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w piśmie z 12 kwietnia 2007 r., sygn. PB1/4150-6/07/KD, oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w piśmie z 14 listopada 2006 r., sygn. RO-XV/415/PDOF-488/500/JS/06.

• art. 8 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 50, art. 24 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 211, poz. 1549

• § 24 ust. 3, § 27, § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 988

• art. 51 § 3, art. 64 § 4, art. 65 § 3-4 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Justyna Tarantowicz

księgowa

Ewa Leszczyńska

ekspert w zakresie podatków

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA