| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Licytacja elektroniczna. Zamówienia publiczne online

Licytacja elektroniczna. Zamówienia publiczne online

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty podlegające automatycznej klasyfikacji (na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne (zob. art. 74 ust. 2 upzp). Przepisy nie wprowadzają natomiast żadnych ograniczeń dotyczących przedmiotu zamówienia - zamawiający mogą zatem udzielać zamówień w omawianym trybie, zarówno gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi, jak i roboty budowlane.

Już sama definicja tego trybu wskazuje, że jest on inny od wszystkich omawianych do tej pory na łamach poradnika. W tym trybie oferty są składane przez wykonawców za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej. Korzystanie w tym postępowaniu jedynie z drogi elektronicznej ma usprawnić postępowanie oraz komunikację na linii zamawiający-wykonawcy.

Ważną cechą, która odróżnia tryb licytacji elektronicznej od pozostałych trybów, jest to, że wykonawcy mogą składać więcej niż jedną ofertę - bowiem każde postąpienie, które jest składane w toku licytacji, stanowi odrębną ofertę wykonawcy. Zaletą tego trybu jest niewątpliwie możliwość wywołania rywalizacji między wykonawcami, którzy online śledzą przebieg postępowania i na bieżąco mogą reagować na to, co robią inni wykonawcy. Ustawodawca zadbał również o mechanizmy gwarantujące zachowanie zasady uczciwej konkurencji w postępowaniach toczących się w trybie aukcji elektronicznej. Zgodnie z art. 93 ust. 3 upzp zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej nie wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta.

TRYB LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY NASTĘPUJĄCE PO SOBIE ETAPY:

1) przygotowanie i ogłoszenie licytacji;

2) licytację - w ramach tego etapu możemy wyróżnić:

- otwarcie (faza polegająca na złożeniu oświadczenia o jej otwarciu, określeniu przedmiotu licytacji, a następnie podaniu ceny wywoławczej i wezwaniu uczestników licytacji do zgłaszania tzw. postąpień),

- składanie ofert,

- zamknięcie;

3) zakończenie licytacji.

Zamawiający zobowiązani do stosowania przepisów upzp, którzy podejmą decyzję o wyborze trybu licytacji elektronicznej, wszczynają postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja.

W trybie licytacji elektronicznej ogłoszenie o zamówieniu odgrywa najważniejszą rolę. Przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni pamiętać, że w tym trybie nie będą mieli do czynienia - tak jak przy innych trybach - z dokumentem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Brak SIWZ wynika niejako z istoty samego postępowania prowadzonego w tym trybie - i tym samym nadaje większego znaczenia ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu spełnia tu w istocie tę samą rolę co SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego. Ma za zadanie poinformować potencjalnych wykonawców o tym, co jest przedmiotem zamówienia publicznego i jakie są możliwości ubiegania się o jego udzielenie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ ZAWIERA CO NAJMNIEJ:

 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego,

 2) określenie trybu zamówienia,

 3) określenie przedmiotu zamówienia,

 4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców - w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

 5) sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej - w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień,

 6) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania,

 7) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej,

 8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej,

 9) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,

10) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK