| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Wyjaśnienie wykonawcy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie wykonawcy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na budowę nowego budynku o wartości kosztorysowej 3,5 mln. Wśród dokumentów wymaganych od wykonawców są zaświadczenia (minimalnie 3 egzemplarze) o należytym wykonaniu w ostatnich 3 latach tego typu robót, tj. o wartości zbliżonej do wartości zamówienia. Nie jest określone, czy ma to być łączna wartość robót wykonywanych w ostatnich 3 latach, czy muszą to być duże budowy o wartości jw. Jeden z wykonawców przesłał do nas wykaz robót, które wykonywał w ostatnich 3 latach, z zapytaniem, czy spełnia on warunki podane w specyfikacji. Umieszczając treść zapytania i odpowiedź na stronie internetowej, nie możemy ujawnić źródła zapytania. Co należy w takiej sytuacji zrobić?

Barbara Wysocka


Należy potraktować pytanie wykonawcy jako wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o ile prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert (wymóg taki określa art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej: upzp).

W takim przypadku zamawiający przesyła do wykonawcy odpowiedź na jego pytanie, zawierając w niej wyjaśnienie kwestii wymaganych dokumentów. Ponadto analogiczne wyjaśnienie wraz z pytaniem zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania (tzn. bez podawania danych pytającego wykonawcy). Dodatkowo, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, pytanie i wyjaśnienie zamawiający zamieszcza również na tej stronie (bez podawania danych pytającego wykonawcy).

W wyniku pytania wykonawcy zamawiający może także zmodyfikować treść specyfikacji.

Zapamiętaj!

Modyfikacja treści specyfikacji wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert, o ile wprowadzone zmiany powodują, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W postępowaniach, w których wartość przekracza tzw. progi unijne, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni.

Dokonanie w specyfikacji zmian jest możliwe w każdym czasie, ale przed upływem terminu składania ofert i nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560)

Czytaj także

Autor:

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »