REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający zastosował negocjacje bez ogłoszenia poniżej progów unijnych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Czy zamawiający, zapraszając do składania ofert w trybie negocjacji bez ogłoszenia, powinien przewidzieć możliwość oprotestowania treści SIWZ i wyznaczyć termin na składanie ofert nie krótszy niż 7 dni, uwzględniając art. 180 ust. 4?

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że ustawa - Prawo zamówień publicznych (dalej: upup) nie zwalnia zamawiającego z obowiązku przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej zaproszonym wykonawcom, w przypadku gdy prowadzi postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przeciwnie, art. 64 ust. 3 upzp stanowi, że wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację. Przygotowana przez zamawiającego specyfikacja powinna zaś czynić zadość przepisom upzp (art. 36). Skoro zatem zamawiający zobowiązany jest do przygotowania specyfikacji, to powinien również uwzględnić możliwość wniesienia protestu na treść specyfikacji, w którym wykonawca zarzuci niezgodne działanie z upzp.

Autopromocja

Jednakże ewentualne protesty niekoniecznie muszą być uwzględniane przez zamawiającego przy określaniu terminu składania ofert. W przypadku negocjacji bez ogłoszenia, w których wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych, protest dotyczący postanowień specyfikacji wykonawcy mogą wnieść w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 180 ust. 4 pkt 1 upzp). W praktyce więc, jeżeli zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż 7 dni, wykonawcy będą mieć mniej czasu na wniesienie ewentualnego protestu. Wydaje się jednak zasadne określenie takiego terminu składania ofert, który umożliwiłby wykonawcy w ogóle złożenie protestu. W przeciwnym razie działania zamawiającego mogą być negatywnie ocenione przez instytucję kontrolującą. Ponadto należy zauważyć, że upzp zobowiązuje zamawiającego do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie oferty (art. 64 ust. 1).

Czy zamawiający, udzielając zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zobowiązany jest odczekać 7 dni na zawarcie umowy? Czy powinien zawiadomić o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców, których zaprosił do składania ofert lub którzy oferty złożyli (art. 94 ust. 1 upzp)?

Zgodnie z art. 94 ust. 1 upzp, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Uregulowany powołanym przepisem obowiązek zamawiającego ma charakter ogólny i znajduje zastosowanie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy upzp regulujące poszczególne tryby zamówienia, w tym przepisy art. 61-65, nie przewidują wyłączenia w tym zakresie. W związku z tym zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia zobowiązany jest zachować okres 7 dni pomiędzy przekazaniem zawiadomienia o wyborze oferty a zawarciem umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zobowiązany zaś jest poinformować tylko tych wykonawców, którzy oferty złożyli. Obowiązek ten reguluje art. 92 ust. 1 pkt 1 upzp, który stanowi, że niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia o tym wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert. Dodatkowo informacje te zamawiający publikuje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi negocjował, czy na przykład tylko jednego z nich?

W negocjacjach bez ogłoszenia zamawiający zaprasza tych samych wykonawców do składania ofert, z którymi prowadził negocjacje. Jak wynika z definicji trybu, zawartej w art. 61 upzp, negocjacje bez ogłoszenia to tryb, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Stosownie do treści art. 63 ust. 3 upzp, do negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro albo roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej 20 mln euro, minimalna liczba wykonawców zapraszanych do negocjacji wynosi 7. Jedynie w przypadku gdy zamówienie ma specjalistyczny charakter, liczba ta może zostać zmniejszona do 2 wykonawców. Dodatkowo, jeżeli postępowanie prowadzone jest na podstawie przesłanki określonej w art. 62 ust. 1 pkt 1 upzp, zamawiający zobowiązany jest zaprosić do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym.

Należy jednak odróżnić liczbę wykonawców zapraszanych przez zamawiającego do negocjacji od liczby wykonawców, którzy wyrażą zainteresowanie udziałem w negocjacjach. W praktyce bowiem nie zawsze liczba ta będzie taka sama. W trybie negocjacji bez ogłoszenia ważne jest jednak, aby występowała równość pomiędzy liczbą wykonawców biorących udział w negocjacjach z liczbą wykonawców zapraszanych do składania ofert. Teoretycznie możliwe jest zatem wystąpienie takiej sytuacji, gdy zamawiający zaprosi do składania ofert tylko jednego wykonawcę. Przypadek taki ma miejsce, gdy zaproszenie zamawiającego do negocjacji nie spotka się z zainteresowaniem więcej niż jednego wykonawcy.

Podstawa prawna

• Ustawa z 19 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT: Projekt ustawy trafił do konsultacji. Nowe przepisy od 1 stycznia 2025 r. Kto z nich skorzysta?

Prawo do tzw. kasowego PIT będzie warunkowane wysokością przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie osiągniętych w roku poprzednim - nie będzie ona mogła przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 250 tys. euro. Projekt ustawy wprowadzającej kasowy PIT trafił do konsultacji międzyresortowych.

Jak przygotować się do ESG? Oto przetłumaczony unijny dokument dla firm: „Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie”

Jak małe i średnie firmy mogą przygotować się do ESG? Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła unijny dokument dla MŚP: „Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie”. Dokumentu po polsku jest dostępny bezpłatnie.

Czy to nie dyskryminacja? Jeden członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, a inny już nie, bo spółka miała jednego wierzyciela

Czy mamy do czynienia z dyskryminacją, gdy jeden członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez zgłoszenie w porę wniosku o ogłoszenie jej upadłości, podczas gdy inny nie może tego zrobić tylko dlatego, że spółka miała jednego wierzyciela? Czy organy skarbowe mogą dochodzić zapłaty podatków od takiego członka zarządu bez wcześniejszego wykazania, że działał on w złej wierze albo w sposób niedbały? Z takimi pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystąpił niedawno polski sąd.

Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

REKLAMA