reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Pięć przesłanek stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem

Pięć przesłanek stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 55 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Prezentujemy wszystkie przesłanki.


Przesłanka 1

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (art. 55 ust. 1 pkt 1 upzp). Podstawowym warunkiem skorzystania z tej przesłanki jest więc przeprowadzenie uprzednio postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego, w których wszystkie oferty zostały odrzucone. Jeżeli wcześniej zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, warunek ten nie zostanie spełniony. Bez znaczenia jest, czy w poprzednim postępowaniu wpłynęły oferty, czy też nie wpłynęła żadna oferta. Wystarczy, że w poprzednio prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ZAPAMIĘTAJ!

Za ofertę odrzuconą uznaje się ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania (art. 24 ust. 3 upzp).

Z przesłanki tej zamawiający nie może skorzystać w sytuacji, gdy ogłosił przetarg ograniczony albo dialog konkurencyjny, a żaden wykonawca nie złożył prawidłowego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ponadto zastosowanie art. 55 ust. 1 pkt 1 upzp będzie możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione. Zakaz ten dotyczy przede wszystkim:

• modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia,

• warunków udziału w postępowaniu,

• kryteriów oceny ofert oraz

• istotnych postanowień umowy,

- przy czym ocena, czy warunki zamówienia zostały w istotny sposób zmienione, może być dokonana jedynie w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.

ZAPAMIĘTAJ!

Za istotne można przyjąć:

zmianę, której wpływ na cenę oferty jest znaczny, a także

zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert lub warunków udziału w postępowaniu.

Przesłanka 2

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem także w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny (art. 55 ust. 1 pkt 2 upzp). Jest to sytuacja, gdy ze względów obiektywnych zamawiający nie jest w stanie opisać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy mieli możliwość dokładnego określenia ceny. Niemożność określenia ceny musi wynikać z charakteru dostaw, usług lub robót budowlanych lub związanego z nimi ryzyka. Termin „ryzyko” należy odnieść do ryzyka gospodarczego związanego z okolicznościami albo zdarzeniami, na które zamawiający nie ma wpływu, albo których oddziaływania na ceny nie może z góry oszacować. Ryzyko może również dotyczyć samego zamawiającego, który umawiając się na wynagrodzenie według cen jednostkowych, nie może z góry oszacować kosztów wykonania zamówienia.

Przesłanka 3

Kolejną przesłanką stosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem jest niemożność określenia z góry szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego (art. 55 ust. 1 pkt 3 upzp). Jej zastosowanie będzie możliwe w sytuacji, gdy przy użyciu zwykłych dostępnych środków opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 upzp (przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty) będzie niemożliwe.

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama