reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Jak rozliczyć umowę leasingu operacyjnego budynku położonego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Jak rozliczyć umowę leasingu operacyjnego budynku położonego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Spółka planuje rozpoczęcie działalności na terenie Łódzkiej SSE. W tym celu zleci podmiotowi finansującemu wybudowanie, a następnie przekazanie do używania nowego budynku gospodarczego na podstawie cywilnoprawnej umowy dzierżawy. Podatkowo umowa ta traktowana jest jako umowa leasingu operacyjnego.1. Czy wydatki na zapłatę rat od tego typu umowy mogą być podstawą do uzyskania przez spółkę pomocy publicznej?2. Czy będą one skutkować zwolnieniem uzyskanego z działalności dochodu?

RADA

1. Tak, wydatki ponoszone na zapłatę rat leasingowych w związku z zawarciem umowy dzierżawy (podatkowej umowy leasingu operacyjnego) budynku położonego na terenie SSE mogą być zaliczone do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

2. Wydatki takie mogą skutkować zwolnieniem określonej kwoty uzyskanego z działalności w SSE dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podatkową umową leasingu jest nie tylko umowa nazwana leasingiem z Kodeksu cywilnego, ale także każda inna umowa spełniająca ustawowe wymogi. Może to być także umowa najmu czy dzierżawy.

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej są zwolnione z opodatkowania na podstawie stosownego zezwolenia. Wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 17 ust. 1 pkt 34 updop). Przy czym zwolnienie to przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. W razie cofnięcia zezwolenia podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

Wielkość zwolnienia jest uzależniona od wysokości wydatków inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę. Dla wyliczenia zwolnienia sumę wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą należy pomnożyć przez specjalny współczynnik procentowy (stanowiący tzw. maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej), którego wielkość zależy przede wszystkim od obszaru kraju, w którym jest położona SSE, oraz wielkości przedsiębiorstwa (podatnika). W ten sposób należy wyliczyć maksymalną kwotę zwolnionego dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności w strefie. Należy przy tym pamiętać, że koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia. W praktyce oznacza to, że koszty ponoszone stopniowo w długim odcinku czasu (np. właśnie raty leasingowe) są na potrzeby powyższego wyliczenia faktycznie niższe niż ich nominalna wartość. Wyliczenie przedstawiamy na końcu artykułu.

O tym, co jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia pomocą, decydują zapisy rozporządzenia (wspomniane wyżej odrębne przepisy) Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem:

§ 6. 1. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące: (...)

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Jakkolwiek w tych przepisach nie pojawia się wprost termin „leasing operacyjny”, to z brzmienia przepisu wynika, że leasing finansowy oraz zobowiązanie do nabycia są wymagane dla kwalifikacji wydatków tylko przy dzierżawie aktywów innych niż grunty, budynki i budowle. W przypadku umów najmu lub dzierżawy budynku, będących podatkowymi umowami leasingu, jedynym warunkiem pozostaje czas trwania umowy, zależny od wielkości przedsiębiorstwa (3 lub 5 lat) i liczony od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji (oddania budynku do używania). Oznacza to, że mogą one przyjąć formę podatkowej umowy leasingu operacyjnego. Przy czym w przypadku leasingu operacyjnego nieruchomości mówimy faktycznie o okresie co najmniej 10-letnim. Zgodnie bowiem z warunkiem zawartym w art. 17b ust. 1 pkt 1 updop podatkowa umowa leasingu nieruchomości podlegającej amortyzacji musi trwać co najmniej 10 lat. Dla niniejszego wyjaśnienia nie ma to większego znaczenia, ponieważ nawet gdyby umowa dzierżawy nie spełniła wymogów do uznania ją za podatkową umowę leasingu, to i tak wydatki na czynsz dzierżawny mogłyby, zgodnie z zacytowanymi przepisami, stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą.

Oznacza to, że wydatki poniesione przez spółkę na spłatę rat leasingowych od budynku, wynikające z podatkowej umowy leasingu operacyjnego (cywilnoprawnej umowy dzierżawy), będą wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Także wydatki związane z dzierżawą/najmem (niespełniającymi wymogów do uznania ich za podatkową umowę leasingu, np. w sytuacji gdyby opisana umowa została zawarta na okres poniżej 10 lat) budynków i budowli będą takim kosztem. O tym, dlaczego tak jest, napisał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 31 sierpnia 2008 r., nr IP-PB3-423-775/08-2/KB:

A zatem literalne brzmienie przepisu § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia nie wyklucza zaliczenia do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną rat leasingowych poniesionych w związku z zawarciem umowy leasingu nieruchomości, także w przypadku leasingu operacyjnego. W leasingu nieruchomości istotnym bowiem warunkiem zakwalifikowania kosztów do objęcia pomocą publiczną jest okres trwania umowy. Skoro więc Spółka poniesie rzeczywiste koszty związane z najmem nieruchomości potrzebnych do prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a więc m.in. z najmem budynków oraz budowli, wówczas wydatki faktycznie poniesione na opłacenie rat leasingowych, wynikających z umowy leasingu operacyjnego zawartej na okres co najmniej 10 lat, będą stanowiły wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, pod warunkiem iż leasing nieruchomości będzie trwać co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego (w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez co najmniej 3 lata).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama