reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Amortyzacja > Koszty wytworzenia środka trwałego

Koszty wytworzenia środka trwałego

Wydatki poniesione w związku z wytworzeniem środka trwałego przed oddaniem owego środka do używania zalicza się do kosztów wytworzenia. Nie może tego jednak uczynić właściciel ani użytkownik wieczysty gruntu w stosunku do opłat powiązanych z prawem własności czy byciem użytkownikiem wieczystym.

Tak w interpretacji podatkowej z 7 kwietnia 2014 roku uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Poniesienie wydatków na rzecz powstania środka trwałego

Przedsiębiorca specjalizujący się w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z elektrowni wiatrowych, dokonał inwestycji w zakresie budowy tzw. parku wiatrowego, który w październiku 2013 roku został oddany do używania.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia konieczne było zapewnienie sobie praw do gruntów, na którym prowadzona była inwestycja, tj. gruntów, na których stanęły wiatraki oraz poprowadzona została infrastruktura towarzysząca: linie energetyczne, drogi, stacje transformatorowe. W tym celu, wnioskodawca zawierał z różnymi podmiotami (podmioty prawne oraz osoby fizyczne) szereg umów gwarantujących mu prawo do gruntu. 

W związku z powyższym ponosił m.in. następujące koszty:

- zapłata za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz uprawnionych do gruntu,

- wynagrodzenie dla wydzierżawiających grunty,

- odszkodowania związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej,

- koszty sądowe związane z ujawnieniem służebności przesyłu oraz prawa dzierżawy w księgach wieczystych,

- koszty notarialne związane z ustanawianiem służebności przesyłu oraz zawieraniem umów dzierżawy. 

Na gruncie tak przedstawiającego się stanu faktycznego pojawiło się pytanie, czy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyżej wymienione koszty kwalifikuje jako koszty wytworzenia środka trwałego, związane z inwestycją w park wiatrowy, a co za tym idzie jako podlegające amortyzacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że wydatki te należy potraktować jako koszty wytworzenia środka trwałego, stąd będą one podlegać amortyzacji. Zaznaczył on jednak, że dotyczy to jedynie takich wydatków, które można ściśle powiązać z wytworzonym środkiem trwałym i które zostały poniesione przed oddaniem inwestycji do użytkowania. Podkreślił także, że taki mechanizm ma jednak zastosowanie jedynie do podmiotu niebędącego właścicielem ani użytkownikiem wieczystym gruntu.

Koszty wytworzenia środków trwałych

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (ustawa o CIT) od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przepis art. 15 ust. 6 ustawy o CIT do kosztów zalicza także odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne).

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z art. 16g ustawy o CIT. W szczególności za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:

- w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia,

- w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. 

Za koszt wytworzenia, zgodnie z art. 16g ust. 4 tej ustawy, uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. 

Oznacza to, że do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem od momentu rozpoczęcia inwestycji aż do momentu przekazania środka do używania.

Katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty. Wynika z tego, że mieszczą się w nim również inne, niewymienione wprost w ustawie koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku.

PIT-11 w 2015 r. w formie papierowej - składany do 31 stycznia

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Przeznaczenie i umiejscowienie w czasie wydatków

Decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem.

Ponadto duże znaczenie ma moment faktycznego oddania tych środków do używania. Bowiem wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem środka trwałego i poniesione do dnia oddania go do używania mają wpływ na jego koszt wytworzenia. Natomiast wydatki poniesione po tym dniu, mimo że dotyczą wytwarzanego środka trwałego, stanowią co do reguły koszty uzyskania przychodu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że poniesione przez wnioskodawcę wydatki są wydatkami dającymi się przyporządkować do wytwarzanego środka trwałego, a zatem winny stanowić element wartości początkowej wytwarzanych środków trwałych.

To stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 2 lutego 2011 r. sygn. akt II FSK 1744/09, wyrok NSA z dnia 1 lutego 2012 r. sygn. akt II FSK 1603/09, czy też wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 264/13). Podobnie do sprawy odnosi się w wydanych przez siebie interpretacjach Minister Finansów ( np. sygn. IBPB3/423-806/08/AK czy ILPB4/423-254/12/13-S/ŁM).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Kot

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama