| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w sposobie składania zeznań podatkowych. Od 1 stycznia 2015 r. większość deklaracji podatnicy i płatnicy PIT i CIT będą musieli dostarczyć przez internet. Proponowane zmiany zawiera opublikowany niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany mają na celu zmniejszenie liczby dokumentów składanych do organów podatkowych w tradycyjnej formie. Aktualnie, zgodnie z art. 3a Ordynacji podatkowej podatnicy mają jedynie możliwość a nie obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej.

Zdaniem Ministerstwa - fakultatywność w powyższym zakresie doprowadziła do sytuacji, w której dokumenty elektroniczne dostarcza jedynie niewielki odsetek uprawnionych podmiotów. Zdecydowana większość natomiast, wypełnia deklarację przez komputer, a następnie ją drukuje i w sposób tradycyjny dostarcza do organów. Wskazana praktyka utrudnia w sposób znaczny funkcjonowanie urzędów skarbowych, w których dokonuje się odwrotnego procesu, tj. wprowadzenia danych z dostarczonych w wersji papierowej deklaracji do systemu teleinformatycznego.

Formularze PIT i broszury informacyjne Ministerstwa Finansów

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, iż po wprowadzeniu zmian „deklaracje, których obowiązek złożenia wynika z postanowień ustawy CIT a także ustawy PIT (z wyjątkiem deklaracji składanych przez podatników tego podatku) będą składane administracji podatkowej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. przepisami ustawy – ordynacja podatkowa oraz przepisami ustawy o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Pełne odliczenie VAT od samochodów firmowych - informacja VAT-26

Rozlicz szybko PITY 2015 z płytą CD

Z obowiązku złożenia deklaracji w formie elektronicznej zwolniono jedynie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika tego podatku:

1. „którzy obowiązki informacyjne wykonują w ramach praw nabytych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz art. 35a ustawy PIT w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Wymienionym w art. 45 ust. 10, art. 47 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2, art. 42a oraz art. 42e ust. 6 ustawy PIT, w przypadku których obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe (w takim przypadku, ww. dokumenty podatkowe byłyby składane wyłącznie w wersji elektronicznej)”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Podatki 2015 - komplet

Deklaracje składane w formie elektronicznej będą opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a w odniesieniu do płatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących osobami fizycznymi oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika tego podatku - niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, opartym na danych autoryzujących osoby fizycznej.

Projekt ustawy zakłada ponadto zróżnicowanie terminów składania informacji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku w zależności od formy ich przekazywania. Dokumenty przesłane administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz PIT-40A i PIT-11A, byłyby sporządzane i przekazywane do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, a informacje oraz roczne obliczenia podatku PIT-40 składane w formie tradycyjnej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »