REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynajęcie loży VIP na stadionie a koszty podatkowe

Wynajęcie loży VIP na stadionie a koszty podatkowe
Wynajęcie loży VIP na stadionie a koszty podatkowe

REKLAMA

REKLAMA

Koszty podatkowe a reprezentacja. Koszty wynajęcia loży VIP na stadionie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to bowiem wydatek o charakterze reprezentacyjnym, a tego typu wydatki nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2021 r.

Spółka wynajmuje lożę VIP na stadionie

O interpretację podatkową wystąpiła pewna Spółka Akcyjna, która wynajęła lożę VIP od Klubu, który jest dzierżawcą Stadionu Miejskiego w pewnym mieście. Zapłata za wynajem loży następuje w drodze kompensacji należności, które Spółka posiada wobec Klubu będącego dzierżawcą stadionu. Najem loży VIP i inne prawa i obowiązku stron zostały uregulowane w umowie zatytułowanej "Porozumienie kompensacyjne". 

REKLAMA

Autopromocja

Na podstawie Porozumienia Spółka ma prawo m.in. do:

 • używania loży VIP,
 • czterech miejsc parkingowych usytuowanych w garażu podziemnym Stadionu,
 • otrzymania obsługi kelnerskiej i standardowego cateringu,
 • używania tytułu „Oficjalny członek Biznes Klubu (…)” w działaniach marketingowych i PR,
 • zapewnienia ekspozycji logotypu Spółki na stronie internetowej Klubu,
 • umożliwienia ekspozycji informacji reklamowych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki na froncie loży, od strony płyty głównej boiska mieszczącego się na Stadionie,
 • umożliwienie ekspozycji informacji reklamowych Spółki przy wejściu do loży.

Spółka ma prawo korzystać z loży w dniach i godzinach otwarcia Stadionu, z pewnymi wyjątkami. W Porozumieniu wskazano, że co do zasady loża VIP zostaje udostępniona Spółce:

 • w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 lub innych każdorazowo uzgodnionych z Klubem,
 • w dniach rozgrywania w charakterze gospodarza meczów piłki nożnej na Stadionie przez drużynę (…), organizowanych przez Klub jako impreza masowa - w godzinach udostępniania Stadionu dla publiczności.

Jednocześnie w Porozumieniu wskazano, że Klub zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do trybuny Stadionu przypisanej do loży lub do loży w przypadku:

 • odbywania na Stadionie, w tym w szczególności na płycie boiska, treningów drużyn piłkarskich, w tym w szczególności treningów pierwszej drużyny seniorów (…), zamkniętych dla dziennikarzy i obserwatorów postronnych,
 • rozgrywania w charakterze gospodarza meczów piłki nożnej na Stadionie przez pierwszy zespół seniorów (…) organizowanych w innej formie niż impreza masowa lub meczów, do których decyzją uprawnionych organów dostęp został ograniczony,
 • odbywania się na stadionie imprez, koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez inny podmiot niż Klub, a także wynajęcia Stadionu lub trybuny osobie trzeciej,
 • remontów, prac adaptacyjnych oraz innych zdarzeń uniemożliwiających korzystanie z loży lub stadionu.

We wniosku o interpretację Spółka wskazała, że w wynajętej loży VIP odbywają się spotkania, szkolenia i inne wydarzenia realizowane zarówno z kontrahentami, jak i pracownikami Spółki. Loża użytkowana jest przede wszystkim do celów spotkań i szkoleń pracowników, kadry kierowniczej oraz innych spotkań biznesowych - w trakcie dni pracy, co wynika również z Porozumienia kompensacyjnego z Klubem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Infrastruktura loży pozwala na przeprowadzanie rozmów i negocjacji biznesowych z kontrahentami, partnerami i pracownikami Spółki. Miejsce to zostało wybrane przez Spółkę w celu zapewnienia pracownikom oraz kontrahentom komfortu powszechnie wymaganego przy określonej wadze wydarzeń wewnętrznych (spotkań kadry wyższego stopnia, czy szkoleń), w tym spotkań wewnętrznych z elementami integracji, a także spotkań biznesowych i negocjacyjnych.

Ze względu na rozmiary loży, zachowany jest odpowiedni dystans społeczny - 1,5 m - co pozwala Spółce wypełnić podstawowe zasady bezpieczeństwa związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ponadto Spółka wskazała, że w ramach ww. Porozumienia, realizuje także cele reklamowe - celom tym służy przede wszystkim zamieszczanie informacji reklamowych o Spółce, w tym logotypu Spółki w loży, na stronie internetowej oraz na płycie boiska.

Czy wynajem loży na stadionie jest kosztem uzyskania przychodów?

Spółka nie była pewna, czy koszty wynajmu loży VIP na stadionie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego zadała to pytanie Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej we wniosku o interpretację podatkową.

Zdaniem Spółki jest to koszt uzyskania przychodów, bo najem loży służy zaspokajaniu zwykłych, codziennych potrzeb Spółki, jego klientów, pracowników, a ponadto realizowany jest tu cel reklamowy.

Dyrektor KIS: Najem loży VIP to reprezentacja. Taki wydatek nie jest kosztem podatkowym

Ze Spółką nie zgodził się  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2021 r. uznał on, że wydatki poniesione przez Spółkę na wynajem loży VIP na stadionie nie mogą stanowić dla niej kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zdaniem organu podatkowego najem loży pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną, a koszty reprezentacji są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Czym jest reprezentacja?

REKLAMA

W długim uzasadnieniu swojej decyzji Dyrektor KIS wyjaśnił m.in. jak rozumieć pojęcie reprezentacji użyte w ww. art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Bowiem w przepisach ustawy o CIT ani w żadnych innych przepisach polskiego prawa podatkowego nie znajdziemy legalnej definicji tego słowa.
Organ podatkowy wskazał, że słowo to pochodzi z języka łacińskiego „repraesentatio” i oznacza: „wizerunek”. Zatem „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacja”, kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Należy bowiem wyjaśnić, że kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności m.in. była w przeszłości wypracowana przez orzecznictwo jako wyróżnik pojęcia „reprezentacja”.
Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności itp., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając zatem, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny należy patrzeć przez pryzmat właśnie ich celu. Jeśli wyłącznym lub dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

Takie rozumienie pojęcia reprezentacja jest również podzielane przez sądy administracyjne (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - w składzie 7 sędziów-  z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11) i ministra finansów (zob. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)

Zatem reprezentacją są działania (i związane z tymi działaniami wydatki i koszty) mające na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku danego podmiotu (np. spółki, przedsiębiorcy) na zewnątrz, to jest w relacji z kontrahentami, klientami i potencjalnymi klientami, gośćmi. Reprezentacja to też działania akcentujące renomę danego podmiotu i poszanowanie przez niego kontrahenta. Działania reprezentacyjne zmierzają do stworzenia dobrego, prestiżowego wizerunku, pozycji danego podmiotu jako wiarygodnego, renomowanego przedsiębiorcy, co oczywiście może się przełożyć na nawiązywanie nowych lub też podtrzymywanie dotychczasowych relacji biznesowych.

Jaki jest główny cel wynajęcia loży?

Dyrektor KIS dostrzegł co prawda elementy reklamowe w opisywanym przez Spółkę Porozumieniu kompensacyjnym (a reklama nie jest wyłączona z kosztów podatkowych), uznał jednak, że oceniając wydatki związane z wynajęciem loży VIP należy wziąć pod uwagę całościowy charakter tych działań. Dla prawidłowej kwalifikacji poniesionych z tego tytułu kosztów najważniejszym jest bowiem wyraźne ustalenie głównego celu podejmowanych czynności i związanych z nim wydatków oraz wskazanie potencjalnych korzyści oczekiwanych w związku z tym przedsięwzięciem.

A głównym celem wynajęcia loży VIP na stadionie jest wg Dyrektora KIS kreowanie elitarnego, prestiżowego wizerunku Spółki na zewnątrz (czyli reprezentacja). 

Organ podatkowy stwierdził, że podstawowym celem wynajęcia loży na stadionach, salach sportowo-widowiskowych jest uczestnictwo, udział w szeregu imprezach sportowych, muzycznych, artystycznych w warunkach i na zasadach odbiegających od standardowych – tj. w warunkach komfortowych czy wręcz ekskluzywnych. A możliwość wynajęcia loży VIP (z różnych przyczyn: w tym z uwagi na cenę oraz dostępność /ograniczoną liczbę/ takich lóż) nie jest dostępna dla każdego.

Dyrektor KIS dostrzegł także argument Spółki, że loża służy także jako miejsce spotkań pracowników i innych spotkań biznesowych. Jednak zdaniem organu podatkowego wydatków ponoszonych na wynajem loży VIP nie można uznać jako niezbędnych do realizacji celów spotkań biznesowych. (...) Zaproszenie kontrahentów czy pracowników Spółki do loży nie jest warunkiem niezbędnym bez którego nie mogłyby się odbyć spotkania, szkolenia, rozmowy czy negocjacje biznesowe. Wydatki te mają zatem na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku wobec osób trzecich.

Czym różni się reprezentacja od reklamy?

To bardzo ważne rozróżnienie z praktycznego punktu widzenia, bo o ile koszty reprezentacji są wyłączone z kosztów podatkowych -  to wydatki na reklamę (co do zasady) podlegają odliczeniu od przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Odnośnie ew. charakteru reklamowego wynajęcia loży, Dyrektor KIS zauważył, że przepisy podatkowe nie zawierają legalnej definicji pojęcia reklamy. A wg Słownika Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka (wyd. PWN z 1996 r., tom III s. 37), reklamą jest „rozpowszechnianie informacji o towarach ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie czegoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio telewizję; środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia, itp.) służące temu celowi”. Chodzi więc o zachwalanie produktów, usług czy towarów danego producenta lub sprzedawcy, skłonienie ludzi do ich nabywania.

Zdaniem organów podatkowych: Zasadnym jest przyjęcie rozumienia „reklamy” w sposób funkcjonalny, tzn. jako wszelkie celowe działania podatnika mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o oferowanych przez niego produktach lub usługach, działania których celem jest kształtowanie popytu, poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu, w celu zachęcenia do nabywania towarów, bądź usług od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego (B. Brzeziński, M. Kalinowski, Podatek dochodowy od osób prawnych, Komentarz, Warszawa 1997, s. 159; zob. też wyrok NSA z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 1030/98, LEX nr 46935).

Podstawowa zatem różnica jest taka, że reprezentacja to działania mające na celu pozytywne kształtowanie i rozpowszechnianie wizerunku podatnika, a reklama to działania mające na celu kształtowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku towarów i usług danego podatnika.

W PIT podobnie

Warto też wskazać, że analogiczne przepisy do tych wyżej wymienionych z ustawy o CIT, obowiązują również w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i stosuje się je do przedsiębiorców płacących PIT na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej).

Paweł Huczko

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.243.2021.1.NL).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA