Kategorie

Jak pracodawca rozlicza wydatki zwrócone kandydatowi do pracy

Tomasz Król
Ekspert podatkowy
inforCMS
Pracodawca przeprowadził rekrutację pracowników w Warszawie. Kandydaci na pracowników zostali wytypowani spośród około 300 osób, które nadesłały swoje CV po publikacji ogłoszenia o pracę. Na rozmowę kwalifikacyjną i testy kwalifikacyjne (drugi etap rekrutacji) zostały zaproszone wybrane osoby. Osoby te przyjechały na kilka dni do Warszawy. Koszt noclegu opłacił pracodawca, rezerwując dla 15 osób miejsce w hotelu. Pracodawca zwrócił też koszty dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną każdemu kandydatowi. Do pracy ostatecznie zostały przyjęte 4 osoby. Czy koszty noclegu i dojazdu do Warszawy są dla kandydatów przychodem? Czy pracodawca jako organizator rozmów kwalifikacyjnych ma pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

RADA

Tak. Koszty noclegu pokryte przez przedsiębiorcę przeprowadzającego rekrutację i zwrot wydatków poniesionych na dojazd na rozmowę kwalifikacyjne są dla kandydatów przychodem. Ponieważ jest to tzw. przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), przedsiębiorca nie musi pobierać zaliczek na podatek dochodowy. Zobowiązany będzie jednak do wystawienia informacji PIT-8C. Istnieje jednak możliwość zwolnienia kandydatów z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof. Możliwość skorzystania ze zwolnienia zależy od zachowania w trakcie procesu rekrutacyjnego wymogów wynikających z tego przepisu.

UZASADNIENIE

Bez przeprowadzenia optymalizacji podatkowej polegającej na dostosowaniu przebiegu rekrutacji kandydatów na pracowników do wymogów przepisu regulującego zwolnienie podatkowe kandydaci będą zmuszeni do rozliczenia się z fiskusem. Obowiązek taki wynika z art. 11 ust. 1 updof. Przepis ten stanowi, że przychodami (z wyjątkami niemającymi znaczenia w tym przypadku), są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z tego przepisu wynika, iż każde przysporzenie dla osoby fizycznej stanowi jej przychód, o ile nie zostanie wprost wyłączone z przychodów. Jest też możliwa sytuacja, gdy świadczenie jest co prawda uznane za przychód, ale jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot lub pokrycie kosztów noclegu stanowią dla osoby fizycznej otrzymującej te świadczenia przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 updof.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Reklama

U osób fizycznych każde przysporzenie na ich rzecz, również mające charakter niematerialny, jest przychodem, o ile nie zostało z przychodów wyłączone na mocy wyraźnej dyspozycji ustawodawcy. Przysporzenie będące przychodem nie zawsze podlega opodatkowaniu. Może się bowiem mieścić w katalogu zwolnień wymienionych w ustawie.

Są dwie możliwe formy otrzymania tego przychodu. Pierwsza polega na zwrocie wydatków poniesionych przez kandydata na pracownika (w pytaniu zwrot poniesionych przez kandydatów wydatków na dojazd do Warszawy). Druga forma to pokrycie przez organizatora procesu rekrutacyjnego wydatków, jakie kandydat musiałby ponieść po przyjeździe (w pytaniu takim wydatkiem są koszty noclegu mające charakter świadczenia w naturze). Jego wartość odpowiada kwocie zapłaconej np. za nocleg, z którego skorzystał kandydat na pracownika. Ponieważ w momencie otrzymania tak określonych przychodów kandydatów z organizatorem procesu rekrutacji nie łączyła umowa o pracę, to są one kwalifikowane jako przychody z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Oznacza to, że organizator rekrutacji nie ma obowiązku pobrać zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów kandydatów, ale ma obowiązek wystawienia PIT-8C (dla osób mających miejsce zamieszkania w Polsce). Uczestnicy rekrutacji mają zaś obowiązek wykazać ten przychód do opodatkowania w zeznaniu rocznym.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

W przypadku wypłaty należności kwalifikowanych do przychodów z innych źródeł przedsiębiorca nie pobiera zaliczek i jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Reklama

W praktyce nie można przeprowadzić procesu rekrutacyjnego wymagającego zaproszenia na kilka dni kandydatów do miasta wybranego przez oferującego pracę bez dokonania zwrotu kandydatom kosztów dojazdu i pobytu. Konieczność poniesienia takich wydatków jest jednak istotna przy dokonywaniu oceny zasadności uznania go za koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Nie ma natomiast znaczenia dla oceny, czy zwrot kosztów uczestnictwa w procesie rekrutacji jest przychodem, czy też nie dla kandydatów na pracowników. Organy podatkowe podkreślają konieczność rozróżniania analizy celowości poniesienia wydatku w odniesieniu do kosztów w odróżnieniu do przychodów (np. pismo z 19 czerwca 2007 r. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nr 1472/DPC/415-69/07/PK).

Konieczność zapłaty przez kandydata na pracownika podatku dochodowego, o której dowiaduje się on od potencjalnego pracodawcy, może nadszarpnąć dobry wizerunek firmy. Jest to podobna sytuacja do tej, w której okazuje się, że zwycięzca konkursu lub promocji mającej popularyzować wprowadzenie nowego towaru lub marki musi zapłacić podatek dochodowy. Okazuje się jednak, że istnieje sposób uniknięcia obciążenia kandydatów podatkiem dochodowym. Możliwość taką daje art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof. Przepis ten zwalnia osoby niebędące pracownikami z opodatkowania diet i innych należności za czas podróży z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Wysokość zwolnienia jest limitowana. Wysokość limitów w przypadku podróży służbowych na terenie kraju określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. Rozporządzenie to określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju.

Jest kilka warunków, które trzeba spełnić, by móc skorzystać ze zwolnienia przewidzianego przez art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof. Określa je art. 21 ust. 13 updof. Otrzymane przez kandydatów świadczenia nie będą podlegać opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład

Pracodawca przeprowadził rekrutację pracowników w Warszawie. Zostało zaproszonych 15 osób. Osoby te przyjechały do Warszawy. Koszt noclegu opłacił pracodawca, rezerwując dla nich miejsce w hotelu. Pracodawca zwrócił też koszty dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną każdej z 15 osób (w ogłoszeniach o pracę pracodawca zadeklarował zaproszonym kandydatom pokrycie kosztów dojazdu pociągiem). Ponieważ wypełnione zostały wymogi określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof, przychód ten jest zwolniony z opodatkowania. Kandydaci nie muszą go zatem wykazywać w zeznaniu rocznym.

Zaprezentowane rozwiązanie jest akceptowane przez organy podatkowe. Taką możliwość potwierdził w powołanym powyżej piśmie z 19 czerwca 2007 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Naczelnik oceniał następujący stan faktyczny. Spółka zorganizowała nabór kandydatów na pracowników. W jego ramach zaprosiła kandydatów na dni próbne w sklepach znajdujących się w Warszawie. Kandydatom mieszkającym poza Warszawą zwróciła koszty przejazdu do stolicy i z powrotem, jak również pokryła lub zwróciła koszty noclegów. Spółka sądziła, że zwrot kosztów podróży i noclegów dla osób zaproszonych na dni próbne nie stanowił dla tych osób przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 updof. Organ podatkowy nie zgodził się z taką interpretacją przepisów, argumentując, że kandydatów na pracowników w dacie otrzymania zwrotu kosztów rekrutacji nie łączył ze spółką żaden stosunek prawny. Dlatego przychody te jego zdaniem należy uznać za przychody z tzw. innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1 updof. Organ podatkowy, zajmując takie stanowisko, wskazał jednocześnie, pod jakimi warunkami przychodu tego nie trzeba będzie opodatkowywać jako przychodu z innych źródeł. W piśmie tym czytamy, że:

Reasumując, w przedmiotowym stanie faktycznym błędne jest stanowisko Spółki, iż nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 updof. Na spółce ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Spółka nie miała takiego obowiązku wyłącznie w przypadku, gdy posiadała udokumentowaną wiedzę, że spełnione zostały przesłanki skorzystania ze zwolnienia przychodów zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b.

• art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), art. 21 ust. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

Tomasz Król

konsultant podatkowy

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.