Kategorie

Jak rozliczyć zakup wycieczki dla pracowników i członków ich rodzin

Krzysztof Rustecki
inforCMS
Czy wycieczkę wykupioną przez naszą firmę dla pracowników i ich rodzin z ZFŚS powinniśmy potraktować jako świadczenie usług w całości stanowiące przychód pracownika? Czy też należy ją uznać za świadczenie rzeczowe zwolnione z opodatkowania do kwoty 380 zł? Jak rozliczyć tę wycieczkę po stronie członków rodziny pracownika?

RADA

Jeżeli istnieje możliwość określenia wysokości świadczenia przypadającego na każdego pracownika i członka jego rodziny, to wartość tego świadczenia należy zaliczyć w całości do przychodów pracownika ze stosunku pracy (włącznie ze świadczeniem przypadającym na członków jego rodziny). Świadczenie w postaci opłacenia przez pracodawcę wycieczki dla pracowników i członków ich rodzin nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego dla świadczeń rzeczowych sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych w ramach kwoty 380 zł.

UZASADNIENIE

Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, a więc i wartość opłaconych za pracownika wycieczek.

Przychodami ze stosunku pracy są m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wolna od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych tylko do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

WAŻNE!

Z podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwolniona wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Korzystając z tego zwolnienia, niektórzy pracodawcy próbują kwalifikować finansowane z ZFŚS wycieczki dla pracowników do świadczeń rzeczowych. Takie działanie jest jednak nieprawidłowe. Nie można w tym przypadku mówić o świadczeniu rzeczowym. Rzeczami są bowiem tylko przedmioty materialne.

Takie jest też stanowisko organów podatkowych. W postanowieniu z 25 kwietnia 2007 r., nr 1473/WP/415/889/4/07/JK, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził:

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 updof wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracowników możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego, źródłem finansowania są w całości środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń nie przekracza w roku 2006 kwoty 380 zł.

W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w języku potocznym lub definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy Kodeks cywilny rzeczami są tylko przedmioty materialne. Jak wynika z powyższego, ze zwolnienia w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym, np. wartość biletów wstępu. Natomiast nie można uznać, iż wartość wycieczki w postaci kosztów przewozu, noclegu, wyżywienia, zorganizowanej i w całości finansowanej przez zakład pracy, jest świadczeniem rzeczowym, bowiem uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym, tj. rzeczowym. Przedmiotem świadczenia jest usługa turystyczna, a nie rzecz.

Pracownicy mają prawo do skorzystania z usługi turystycznej zakupionej przez pracodawcę. Wartość takiego świadczenia stanowi przychód pracownika i przychód ten nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 lub pkt 67 updof, tym bardziej w sytuacji, gdy jest możliwość ustalenia kosztu takiej wycieczki przypadającej na każdego jej uczestnika.

 

Tak więc gdy jest możliwe przypisanie każdemu pracownikowi kosztu opłaconej za niego wycieczki, firma musi zaliczyć w całości wartość tego świadczenia do przychodów pracownika ze stosunku pracy. Przychodem pracownika będzie również wartość świadczenia (wycieczki) otrzymanego przez członków jego rodziny. Prawo do tego rodzaju świadczenia wynika bowiem z zatrudnienia pracownika w tej firmie.

WAŻNE!

Do przychodów pracownika ze stosunku pracy należy zaliczyć wartość wycieczki sfinansowanej przez zakład pracy członkowi rodziny pracownika.

Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W postanowieniu z 9 listopada 2005 r., nr US.II-415/58/4/05, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli stwierdził:

Dofinansowanie do wycieczki członka rodziny pracownika stanowi także przychód pracownika i jest opodatkowane na zasadach ogólnych jak pozostałe dochody pracownika.

Również Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie w postanowieniu z 20 października 2005 r., nr US-I-PB-415/7/2005, stwierdził:

(...) sfinansowanie przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki dla innych osób niż pracownicy również podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, iż sfinansowanie wycieczki dotyczy członków rodzin pracowników, pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od przychodu stanowiącego sumę, ustalonej dla pracownika oraz członków jego rodziny biorących udział w wycieczce, wartości świadczenia.

Ustalając wysokość przychodu po stronie pracownika z tytułu świadczenia w postaci wycieczki sfinansowanej przez pracodawcę, należy kierować się ceną zakupu tej usługi.

PRZYKŁAD

Firma zamówiła na początku maja w biurze turystycznym wycieczkę dla pracowników i członków ich rodzin. Wycieczka odbyła się w połowie maja. Jej koszt określony przez biuro na każdą osobę wyniósł 200 zł. Kwota wykazana na fakturze wystawionej przez biuro turystyczne była wielokrotnością liczby uczestników wycieczki i ceny za jednego uczestnika, czyli 200 zł. Pan Jan Nowak pojechał na wycieczkę wraz z żoną. W związku z tym należy zaliczyć do jego przychodów za maj kwotę 200 zł x 2 = 400 zł. W omawianej sytuacji po stronie pracownika powstał przychód w wysokości 400 zł. Istniała bowiem możliwość ustalenia rzeczywistego kosztu wycieczki przypadającego na każdego uczestnika.

Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której całość lub część świadczeń związanych z organizowaną przez pracodawcę wycieczką nie będzie zaliczana do przychodów pracowników. Stanie się tak, gdy nie można określić wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika. Sytuacja taka może mieć miejsce np., gdy w trakcie wycieczki firma dodatkowo urządzi piknik, na którym wyżywienie zostanie podane w formie „szwedzkiego stołu”. Wówczas przyporządkowanie wartości faktycznie otrzymanego świadczenia w postaci wyżywienia poszczególnym pracownikom i członkom ich rodzin nie jest możliwe. W takim przypadku firma nie ma obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania o przychody z tytułu kosztów wyżywienia.

Również jeżeli biuro turystyczne wystawi fakturę za usługę turystyczną w łącznej kwocie i nie określi kosztów przypadających na poszczególne osoby, to nie powstanie przychód po stronie pracownika. Kwota wykazana na fakturze nie będzie zatem stanowiła wielokrotności liczby uczestników i ceny usługi proponowanej przez biuro za jednego uczestnika wycieczki.

WAŻNE!

Po stronie pracownika nie powstanie przychód z tytułu udziału w wycieczce, jeżeli organizator nie wykaże na fakturze kosztu usługi turystycznej przypadającej na każdego z pracowników.

Na takim stanowisku stają również organy podatkowe. W piśmie z 28 czerwca 2007 r., nr PD/423-1/2007, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim stwierdził:

W fakturze wystawionej przez biuro podróży określona została łączna wartość usługi bez wyszczególniania liczby uczestników i ceny przypadającej na uczestnika. Dodatkowo koszt usługi nie jest możliwy do ustalenia na podstawie ceny przypadającej na uczestnika określonej przez biuro w ofercie. Łączna wartość określona na fakturze za świadczenie usługi turystycznej nie stanowi bowiem wielokrotności ceny usługi na jednego uczestnika proponowanej przez biuro w ofercie i ilości uczestników.

Skoro nie jest możliwe zindywidualizowanie świadczenia poprzez jednoznaczne określenie kosztu wycieczki przypadającego na pracownika, to świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik nie ma więc podstawy do potrącania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

• art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1243

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.

  Rachunek VAT może być wykorzystywany przez oszustów

  Rachunek VAT (split payment). Jak informują doradcy podatkowi, coraz częściej zdarzają się przypadki przelewania kwoty brutto na rachunek VAT. Podkreślają również, że mechanizm ten może być wykorzystywany przez oszustów.

  Propozycje Polskiego Ładu dla rolnictwa

  Polski Ład dla rolnictwa. Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, satelitarny system monitoringu upraw rolniczych czy e-okienko dla rolnika – to tylko część propozycji Polskiego Ładu dla sektora. Szczegóły, nad którymi trwają prace, mają być znane w ciągu kilku najbliższych tygodni. – Chcemy rozwiązać problemy, o których rolnicy mówili już od dawna. Inwestycje pomogą wyrównywać szanse między obszarami wiejskimi a miastem – zapowiada Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje zakup komputera?

  Ulga rehabilitacyjna a zakup komputera. Czy rozliczając się z podatku dochodowego podatnik (osoba niepełnosprawna) może zakupiony komputer zaliczyć do ulgi rehabilitacyjnej?

  Nabycie sprawdzające - nowe narzędzie kontroli podatników

  Polski Ład - nabycie sprawdzające. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej lub podatkowej jest uregulowanym procesem wymagającym spełnienia kilku przesłanek. Celem takich regulacji jest zapewnienie podatnikowi odpowiednich warunków oraz poinformowanie o nadchodzącej kontroli. Polski Ład przewiduje jednak instytucję quasi kontroli podatkowej „bez formalności”, jaką jest „nabycie sprawdzające”. Nowym regulacjom będzie poświęcony cały nowy Rozdział 1b ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  "Szybki VAT" w pakiecie paliwowym - wniosek derogacyjny do KE

  "Szybki VAT" w pakiecie paliwowym. Ministerstwo Finansów przygotowało i przekazało rządowi projekt wniosku o derogację do Komisji Europejskiej, który umożliwi dalsze stosowanie tzw. szybkiego VAT w ramach pakietu paliwowego – wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, dotyczące konsekwencji wyroku TSUE.

  Korekta refaktury mediów - rozliczenie VAT

  Korekta refaktury mediów. Podatnik refakturuje na najemcę koszty mediów. Będzie wystawiał korektę "in minus", gdyż przyjęto błędny odczyt z licznika. Kiedy należy rozliczyć korektę?

  Odliczenie VAT od zakupu towarów do użytku prywatnego (osobistego)

  Odliczenie VAT. Czy można odliczyć VAT od zakupu towarów, które zgodnie z wolą sprzedającego mogą być wykorzystane "wyłącznie do użytku prywatnego/osobistego"?