Kategorie

Jak rozliczyć zakup wycieczki dla pracowników i członków ich rodzin

Krzysztof Rustecki
inforCMS
Czy wycieczkę wykupioną przez naszą firmę dla pracowników i ich rodzin z ZFŚS powinniśmy potraktować jako świadczenie usług w całości stanowiące przychód pracownika? Czy też należy ją uznać za świadczenie rzeczowe zwolnione z opodatkowania do kwoty 380 zł? Jak rozliczyć tę wycieczkę po stronie członków rodziny pracownika?

RADA

Jeżeli istnieje możliwość określenia wysokości świadczenia przypadającego na każdego pracownika i członka jego rodziny, to wartość tego świadczenia należy zaliczyć w całości do przychodów pracownika ze stosunku pracy (włącznie ze świadczeniem przypadającym na członków jego rodziny). Świadczenie w postaci opłacenia przez pracodawcę wycieczki dla pracowników i członków ich rodzin nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego dla świadczeń rzeczowych sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych w ramach kwoty 380 zł.

UZASADNIENIE

Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, a więc i wartość opłaconych za pracownika wycieczek.

Przychodami ze stosunku pracy są m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wolna od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych tylko do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

WAŻNE!

Reklama

Z podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwolniona wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Korzystając z tego zwolnienia, niektórzy pracodawcy próbują kwalifikować finansowane z ZFŚS wycieczki dla pracowników do świadczeń rzeczowych. Takie działanie jest jednak nieprawidłowe. Nie można w tym przypadku mówić o świadczeniu rzeczowym. Rzeczami są bowiem tylko przedmioty materialne.

Takie jest też stanowisko organów podatkowych. W postanowieniu z 25 kwietnia 2007 r., nr 1473/WP/415/889/4/07/JK, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził:

Reklama

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 updof wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracowników możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego, źródłem finansowania są w całości środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń nie przekracza w roku 2006 kwoty 380 zł.

W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w języku potocznym lub definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy Kodeks cywilny rzeczami są tylko przedmioty materialne. Jak wynika z powyższego, ze zwolnienia w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym, np. wartość biletów wstępu. Natomiast nie można uznać, iż wartość wycieczki w postaci kosztów przewozu, noclegu, wyżywienia, zorganizowanej i w całości finansowanej przez zakład pracy, jest świadczeniem rzeczowym, bowiem uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym, tj. rzeczowym. Przedmiotem świadczenia jest usługa turystyczna, a nie rzecz.

Pracownicy mają prawo do skorzystania z usługi turystycznej zakupionej przez pracodawcę. Wartość takiego świadczenia stanowi przychód pracownika i przychód ten nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 lub pkt 67 updof, tym bardziej w sytuacji, gdy jest możliwość ustalenia kosztu takiej wycieczki przypadającej na każdego jej uczestnika.

 

Tak więc gdy jest możliwe przypisanie każdemu pracownikowi kosztu opłaconej za niego wycieczki, firma musi zaliczyć w całości wartość tego świadczenia do przychodów pracownika ze stosunku pracy. Przychodem pracownika będzie również wartość świadczenia (wycieczki) otrzymanego przez członków jego rodziny. Prawo do tego rodzaju świadczenia wynika bowiem z zatrudnienia pracownika w tej firmie.

WAŻNE!

Do przychodów pracownika ze stosunku pracy należy zaliczyć wartość wycieczki sfinansowanej przez zakład pracy członkowi rodziny pracownika.

Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W postanowieniu z 9 listopada 2005 r., nr US.II-415/58/4/05, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli stwierdził:

Dofinansowanie do wycieczki członka rodziny pracownika stanowi także przychód pracownika i jest opodatkowane na zasadach ogólnych jak pozostałe dochody pracownika.

Również Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie w postanowieniu z 20 października 2005 r., nr US-I-PB-415/7/2005, stwierdził:

(...) sfinansowanie przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki dla innych osób niż pracownicy również podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, iż sfinansowanie wycieczki dotyczy członków rodzin pracowników, pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od przychodu stanowiącego sumę, ustalonej dla pracownika oraz członków jego rodziny biorących udział w wycieczce, wartości świadczenia.

Ustalając wysokość przychodu po stronie pracownika z tytułu świadczenia w postaci wycieczki sfinansowanej przez pracodawcę, należy kierować się ceną zakupu tej usługi.

PRZYKŁAD

Firma zamówiła na początku maja w biurze turystycznym wycieczkę dla pracowników i członków ich rodzin. Wycieczka odbyła się w połowie maja. Jej koszt określony przez biuro na każdą osobę wyniósł 200 zł. Kwota wykazana na fakturze wystawionej przez biuro turystyczne była wielokrotnością liczby uczestników wycieczki i ceny za jednego uczestnika, czyli 200 zł. Pan Jan Nowak pojechał na wycieczkę wraz z żoną. W związku z tym należy zaliczyć do jego przychodów za maj kwotę 200 zł x 2 = 400 zł. W omawianej sytuacji po stronie pracownika powstał przychód w wysokości 400 zł. Istniała bowiem możliwość ustalenia rzeczywistego kosztu wycieczki przypadającego na każdego uczestnika.

Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której całość lub część świadczeń związanych z organizowaną przez pracodawcę wycieczką nie będzie zaliczana do przychodów pracowników. Stanie się tak, gdy nie można określić wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika. Sytuacja taka może mieć miejsce np., gdy w trakcie wycieczki firma dodatkowo urządzi piknik, na którym wyżywienie zostanie podane w formie „szwedzkiego stołu”. Wówczas przyporządkowanie wartości faktycznie otrzymanego świadczenia w postaci wyżywienia poszczególnym pracownikom i członkom ich rodzin nie jest możliwe. W takim przypadku firma nie ma obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania o przychody z tytułu kosztów wyżywienia.

Również jeżeli biuro turystyczne wystawi fakturę za usługę turystyczną w łącznej kwocie i nie określi kosztów przypadających na poszczególne osoby, to nie powstanie przychód po stronie pracownika. Kwota wykazana na fakturze nie będzie zatem stanowiła wielokrotności liczby uczestników i ceny usługi proponowanej przez biuro za jednego uczestnika wycieczki.

WAŻNE!

Po stronie pracownika nie powstanie przychód z tytułu udziału w wycieczce, jeżeli organizator nie wykaże na fakturze kosztu usługi turystycznej przypadającej na każdego z pracowników.

Na takim stanowisku stają również organy podatkowe. W piśmie z 28 czerwca 2007 r., nr PD/423-1/2007, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim stwierdził:

W fakturze wystawionej przez biuro podróży określona została łączna wartość usługi bez wyszczególniania liczby uczestników i ceny przypadającej na uczestnika. Dodatkowo koszt usługi nie jest możliwy do ustalenia na podstawie ceny przypadającej na uczestnika określonej przez biuro w ofercie. Łączna wartość określona na fakturze za świadczenie usługi turystycznej nie stanowi bowiem wielokrotności ceny usługi na jednego uczestnika proponowanej przez biuro w ofercie i ilości uczestników.

Skoro nie jest możliwe zindywidualizowanie świadczenia poprzez jednoznaczne określenie kosztu wycieczki przypadającego na pracownika, to świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik nie ma więc podstawy do potrącania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

• art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1243

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).