| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Pracodawca finansuje okulistę i okulary – pracownik nie płaci PIT

Pracodawca finansuje okulistę i okulary – pracownik nie płaci PIT

W sytuacji, gdy pracownik zwróci się z prośbą do pracodawcy o skierowanie na badania przed upływem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza w związku z pogorszeniem się wzroku, a lekarz potwierdzi pogorszenie się wzroku i konieczność wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, wówczas refundacja kosztów zakupu nowych okularów będzie stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy, objęty zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Co więcej, nie będzie w tej sytuacji przychodem pracownika wartość usługi medycznej (badań okulistycznych) sfinansowanej przez pracodawcę.

Tak uznał  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji podatkowej z 16 lipca 2015 r.

W dniu 18 maja 2015 r. złożono wniosek o wydanie  interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Pogorszenie się wzroku pracownika, badania lekarskie, nowe okulary korekcyjne

Pracownik wykonujący pracę przy monitorze ekranowym w wymiarze większym niż połowa dobowego wymiaru czasu pracy posiada ważne zaświadczenie lekarskie, wydane w wyniku ostatnio przeprowadzonych badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. W rezultacie pogorszenia się wzroku, pracownik występuje do pracodawcy (Wnioskodawcy) z wnioskiem o skierowanie go na badania, pomimo tego że nie upłynął jeszcze termin badania okresowego ustalonego przez lekarza.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca winien jest zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, stosując się do zaleceń lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej określą potrzebę ich stosowania w czasie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim (art. 229 § 2 Kodeksu pracy) ale ustawodawca nie określił częstotliwości wykonywania tych badań.

W opisanej sytuacji pracownik uzyskuje od pracodawcy skierowanie na badanie profilaktyczne i uprawniony jest do refundacji zakupu okularów.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano pytanie, czy w sytuacji, gdy pracownik zwróci się z prośbą o skierowanie go na badania przed upływem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza w związku z pogorszeniem się wzroku, a lekarz potwierdzi pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to koszty przeprowadzonych badań a także refundacja zakupu okularów stanowią przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od dokonanej pracownikowi refundacji, a następnie uwzględnić ten fakt w informacji PIT-11.

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie obciążają pracowników

Jak twierdzi Wnioskodawca, w przypadku, gdy pracownik zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie badań w związku z pogorszeniem wzroku w sytuacji, gdy co prawda posiada ważne badania okresowe, to uzyskana przez pracownika refundacja poniesionych kosztów na zakup okularów będzie stanowić przychód pracownika niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Refundacja kosztów zakupu okularów jest świadczeniem rzeczowym/ekwiwalentnym za to świadczenie, przysługującym pracownikowi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W efekcie czego po stronie Wnioskodawcy, jako płatnika, nie powstanie obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko wynika z tego, że zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą obciążać pracowników (art. 207 § 21 Kodeksu pracy). W ramach powyższego obowiązku pracodawca zobligowany jest do ponoszenia kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich. Pracodawca ponosi również inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy (art. 229 § 6 Kodeksu pracy).

Pogorszenie wzroku u pracownika powinno się traktować jako zmianę jego stanu zdrowia, uzasadniającą konieczność przeprowadzenia wcześniejszego badania lekarskiego. Warto także podkreślić, że żaden przepis nie zabrania pracodawcy skierowania pracownika na badania profilaktyczne w sytuacji, gdy formalnie nadal jest ważne zaświadczenie lekarskie wydane uprzednio, a wręcz przeciwnie, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia pracownika, biorąc pod uwagę wskazane wyżej obowiązki pracodawcy w zakresie dbałości o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest on do tego bezwzględnie zobowiązany.

W związku z tym w ocenie Wnioskodawcy poniesiony przez niego wydatek (koszt) na badanie okulistyczne nie będzie stanowił przychodu pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie może mieć do niego zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również w tym przypadku po stronie Wnioskodawcy – jako płatnika nie powstanie obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się z Wnioskodawcą.

Podatek od spadków i darowizn 2015 - PDF

Spadki - testament, zachowek, dziedziczenie. Zmiany w prawie spadkowym 2015 – PDF

Pracodawca funduje badania i okulary - pracownik nie płaci podatku dochodowego

Jak dodał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, niewątpliwie pogorszenie wzroku pracownika należy traktować jako zmianę jego stanu zdrowia, uzasadniającą konieczność wcześniejszego niż wynikałoby to z obowiązującego zaświadczenia lekarskiego, przeprowadzenie badania lekarskiego. Wynik badania okulistycznego wskazujący na konieczność stosowania lub wymiany okularów, zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zdaniem organu podatkowego refundacja kosztów zakupu okularów będzie stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy, objęty zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy pracownik  zwróci się z prośbą do pracodawcy o skierowanie na badania przed upływem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza w związku z pogorszeniem się wzroku i lekarz potwierdzi pogorszenie się wzroku i konieczność wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »