REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

DT-1 - jak wypełnić deklarację na podatek od środków transportowych

podatek od środków transportowych 2013 - wypełnianie deklaracji DT-1 i załącznika DT-1/A
podatek od środków transportowych 2013 - wypełnianie deklaracji DT-1 i załącznika DT-1/A

REKLAMA

REKLAMA

Formularz deklaracji DT-1 i załącznika do niej DT-1/A na 2013 rok (ten sam co obowiązywał w 2012 roku) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. - Nr 293, poz. 1731).

Na początku deklaracji DT-1 (w poz. 1) numer PESEL wpisują (jak i pozostałe pozycje: dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem, ręcznie, maszynowo lub komputerowo) podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.

Autopromocja

Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

W pozycji nr 4 trzeba wpisać dany rok podatkowy, na który jest składana deklaracja.

Część A. Miejsce składania deklaracji

Tu trzeba wpisać  nazwę oraz adres siedziby organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od środków transportowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest:

- wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a

- w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatek od środków transportowych 2013

Podatki i opłaty lokalne 2013 - stawki maksymalne

Część B. Dane podatnika

Należy wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.

Część C. Obowiązek składania deklaracji

Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację DT-1 na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:

- wygaśniecie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,

- zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,

- korekta nieprawidłowo wyplenionej deklaracji, jak również

- przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Kwadrat nr 5 w poz. 18 należy zaznaczyć w przypadku składania deklaracji korygującej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), np. w złożonej wcześniej deklaracji wykazano zobowiązanie podatkowe w nieprawidłowej wysokości.

Część D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania

Dane dotyczące parametrów technicznych, tj. dopuszczalna masa całkowita, masa własna, mogą wynikać, m. in. z następujących dokumentów:

- dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- karty pojazdu,

- wyciągu ze świadectwa homologacji,

- świadectwa zgodności,

- odpisu decyzji zwalniającej ze świadectwa homologacji lub

- zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przeprowadzonym przez uprawnionego diagnostę zatrudnionego w upoważnionej stacji kontroli pojazdów.

Liczba pojazdów, jaką należy wpisać w tej części, obejmuje wyłącznie te pojazdy, od których podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek od środków transportowych – w części D nie należy wykazywać pojazdów zwolnionych z tego podatku na podstawie ustawy lub w drodze uchwały rady gminy.

W poszczególnych polach należy wykazać odrębnie liczbę środków transportowych danego rodzaju zgodnie z tytułem danego wiersza, a nie liczbę zespołów pojazdów czy też liczbę wszystkich środków transportowych wchodzących w skład zespołu pojazdów.

W D.4 należy wykazać liczbę ciągników siodłowych i balastowych. Nie należy wykazywać wszystkich środków transportowych wchodzących w skład zespołu pojazdów. Poz. 32–35 należy wypełnić w przypadku, gdy składający deklarację jest właścicielem (współwłaścicielem) takich ciągników siodłowych lub balastowych, które technicznie są przystosowane do ciągnięcia przyczepy lub naczepy.

W D.5 wykazywana liczba środków transportowych dotyczy jedynie przyczep i naczep. Nie należy wykazywać liczby zespołów pojazdów.

W D.8 – D.10 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie samochodu ciężarowego. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

W D.11 i D.12 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie ciągnika siodłowego lub balastowego. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

W D.13 – D.15 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie naczepy lub przyczepy. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

Na stronie 2. i 3. w kolumnie e zatytułowanej „Kwota podatku” należy podać kwotę podatku (bez zaokrąglania) dla wszystkich pojazdów danego rodzaju.

Część E. Kwota podatku

W poz. 80 należy podać kwotę podatku za dany rok podatkowy obliczonego przez zsumowanie kwot z poz. 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75 i 79.

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września, podatek płatny jest jednorazowo (wówczas należy wpisać zaokrągloną kwotę podatku w poz. 81 - poz. 82 nie wypełnia się).

Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa pod pojęciem podatku rozumie się również raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach.

Kwoty rat podatku lub podatku w poz. 81 i 82 należy zaokrąglić do pełnych złotych. Zaokrąglanie następuje zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

Podatek od środków transportowych - vademecum

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w 2012 roku

Część F. Informacja o załącznikach

W załączniku DT-1/A jest miejsce na wpisanie danych tylko trzech środków transportowych. Zatem właściciele większej ilości środków transportowych muszą złożyć odpowiednią liczbę załączników, tak by opisać każdy pojazd.


Objaśnienia do załącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych

W poz.1 załącznika DT-1/A numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

Część A. Dane podatnika

Należy wypełnić jak część B.1. w deklaracji DT-1.

Część B. Dane dotyczące środków transportowych

Część B.1., B.2., B.3. należy wypełnić osobno dla każdego z pojazdów na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym oraz innych dokumentach, np.:

- karcie pojazdu,

- wyciągu ze świadectwa homologacji,

- świadectwie zgodności,

- odpisie decyzji zwalniającej ze świadectwa homologacji,

- umowie sprzedaży,

- zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przeprowadzonym przez uprawnionego diagnostę zatrudnionego w upoważnionej stacji kontroli pojazdów.

W poz. 21 w przypadku składania deklaracji w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego należy wykazać kwoty podatku należnego za dany rok podatkowy, natomiast w pozostałych przypadkach należy podać kwoty podatku należnego na dzień składania deklaracji albo korekty deklaracji.

Podstawa prawna:

- art. 8 –12b ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zmianami).

- rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. nr 293, poz. 1731).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA