reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Wywóz śmieci 2013 - gdy gmina nie zdąży rozstrzygnąć przetargu do lipca

Wywóz śmieci 2013 - gdy gmina nie zdąży rozstrzygnąć przetargu do lipca

Ministerstwo Środowiska informuje, że nie ma możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w przypadku gdy do dnia 1 lipca 2013 r. nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych.

Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) w zakresie odnoszącym się do udzielania zamówień publicznych na odbieranie  (lub odbieranie i zagospodarowanie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowią lex specjalis w stosunku do ogólnych przepisów regulujących tę materię, które zawiera ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c tej ustawy, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Tylko w przypadku określonym w art. 6f ust. 2 powołanej ustawy, tj. rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - w celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W takim  przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 1.

Stosownie do art. 6g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się ustawę - Prawo zamówień publicznych. Kwestia udzielenia zamówienia z wolnej ręki została uregulowana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ustawodawca dopuścił stosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w trybie awaryjnym, jakim jest rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, natomiast nie dotyczy to przypadku nierozstrzygnięcia przetargu.

Nie można zatem uznać, że kwestia udzielania zamówień z wolnej ręki należy do zagadnień nieuregulowanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co upoważniałoby do zastosowania w tej sprawie Prawie zamówień publicznych.

Wywóz śmieci 2013 - opłata śmieciowa niższa przy segregowaniu odpadów

Wywóz śmieci 2013 - ceny w Polsce na tle rynku niemieckiego

Analogiczne stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych, który wyraził  pogląd, iż co do zasady zagadnienie organizowania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa - Prawo zamówień publicznych ma natomiast zastosowanie, zgodnie z treścią art. 6g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 1 tej ustawy, w zakresie w niej nieuregulowanym.

Szczególnym uregulowaniem, stanowiącym wyjątek  od powyższej zasady udzielania zamówień w trybach przetargowych, jest art. 6f ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że w przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 1 tej ustawy. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, jak zostało przewidziane w tym przepisie, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, które Ministerstwo Środowiska podziela, udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi swoistą regulację prawną tej ustawy i nie podlega ocenie w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, która znajduje zastosowanie tylko w zakresie nieuregulowanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ceny prądu dla gospodarstw domowych 2013 - taniej już od lipca

Odliczenie VAT od samochodów i paliw w 2014 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku

Z tych też względów nie ma możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w przypadku gdy do dnia 1 lipca br. nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama