reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Postępowanie podatkowe i KKS > Jakie skutki ma dokonanie nadpłaty i niedopłaty zaliczek na podatek

Jakie skutki ma dokonanie nadpłaty i niedopłaty zaliczek na podatek

W kwietniu dokonano nadpłaty podatku (zaliczek) od umów o pracę w wysokości 46 zł, natomiast w maju powstała niedopłata 16 zł. Czy w takiej sytuacji można uznać, że nadpłata z kwietnia pokryje niedopłatę z maja? Czy muszę naliczyć odsetki za niedopłatę? Jak to powinno prawidłowo wyglądać? Czy ewentualny zwrot nadpłaty stanowi przychód?


RADA

Nadpłata z kwietnia pokryje niedopłatę powstałą w maju. Nie muszą Państwo naliczać odsetek. Zwrócona nadpłata nie będzie przychodem.

UZASADNIENIE

Podatek jest nadpłacony, gdy podatnik jest zobowiązany do świadczenia z tytułu określonego podatku, lecz kwota faktycznie uiszczona jest wyższa od kwoty należnej. Natomiast podatek jest uiszczony nienależnie, gdy podatnik dokonuje zapłaty określonej kwoty pieniężnej, mimo że nie jest do tego zobowiązany (art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej). Innymi słowy - nadpłata podatku powstaje, gdy zapłata podatku w świetle obowiązującego prawa nie powinna w ogóle mieć miejsca (podatek nienależny) albo też zapłata podatku jest wyższa, niż wynika z treści obowiązującego prawa (podatek nadpłacony).

Przepisy Ordynacji podatkowej szczegółowo określają chwilę powstania nadpłaty. Na podstawie art. 73 § 1 Ordynacji nadpłata powstaje z dniem:

• zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

• pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

• zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

• wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,

• zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

• złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług, obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W sytuacji opisanej w pytaniu nadpłata powstała z dniem zapłaty nienależnego podatku (w kwietniu).

W przedstawionym stanie faktycznym wystąpiła nadpłata za kwiecień w wysokości 46 zł oraz zaległość za maj w wysokości 16 zł. Na podstawie art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej:

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jeżeli zaliczka na podatek od wynagrodzeń za kwiecień została zapłacona w terminie do 20 maja, to powstała nadpłata podlega zaliczeniu na zaległości maja, jednak bez odsetek. Nadpłata ta powstała bowiem przed dniem powstania zaległości. Zaległość w kwocie 16 zł zostaje potrącona z nadpłaty 46 zł. Kwota 30 złotych podlega zwrotowi, jeżeli nie wystąpią Państwo o zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym naliczenie odsetek za zwłokę nie jest konieczne.

Jeżeli otrzymają Państwo zwrot nadpłaty, to nie będzie ona stanowiła przychodu dla spółki. Zgodnie z przepisami updof do przychodów nie zalicza się m.in. zwróconych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa (...), niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

• art. 72-73, art. 76 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818

• art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1243

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

reklama

Czytaj także

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama