REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz VAT-14 można już wpłacać na mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy z nowymi funkcjami od 1 stycznia 2024 roku
Mikrorachunek podatkowy z nowymi funkcjami od 1 stycznia 2024 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz VAT-14, czyli podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych podatnicy mogą już wpłacać na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. To zmiana aktualna od d 1 stycznia 2024 roku. Oto aktualny wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Podatek od gier, dopłaty do gier oraz VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy mają możliwość wpłacania podatku od gier (POG), dopłat do gier (GHD) oraz podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) bezpośrednio na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Wcześniej, te należności były przekazywane na dedykowane konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w przyszłości na mikrorachunkach podatkowych będą również gromadzone inne zobowiązania, takie jak cło czy akcyza.

Autopromocja

Rozszerzenie funkcji mikrorachunku podatkowego, na którym dotąd wpłacano PIT, CIT i VAT, wynika z nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 26 października 2022 r. Zmiany te weszły w życie z początkiem 2024 roku, umożliwiając wpłaty dodatkowych rodzajów należności.

Mikrorachunek podatkowy będzie rozwijany

To pierwszy krok w kierunku centralizacji obsługi należności podatkowych za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego. W przyszłości, oprócz PIT, CIT i VAT, na mikrorachunku będzie można uregulować również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od gier, podatek akcyzowy, cło, opłatę emisyjną, opłatę paliwową, dopłaty w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, a także podatek od towarów i usług za wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych.

Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Aktualny wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego zawiera obecnie załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 2802). Oto ten wykaz.

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych

I. Podatek dochodowy od osób prawnych

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

CIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

2

CIT-6AR

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

3

CIT-6R

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4

CIT-8

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

5

CIT-8A

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

6

CIT-8AB

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

7

CIT-8B

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

8

CIT-8E

wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek

9

CIT-8FR

wynikający z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu)

i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej

10

CIT-9R

wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

11

CIT-10Z

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

12

CIT-11R

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

13

CIT-14

wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

14

CIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

15

CIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

16

CIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

17

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

PIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

2

PIT-4R

wynikający z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika

3

PIT-7

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

4

PIT-8AR

wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

5

PIT-28

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

6

PIT-28S

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

7

PIT-36

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

8

PIT-36L

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

9

PIT-36LS

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

10

PIT-36S

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

11

PIT-37

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

12

PIT-38

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

13

PIT-39

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

14

PIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

15

PIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

16

PIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

17

PIT-NZS

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

18

PIT-PZ

wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

19

PIT-STD

wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

20

PPD

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych

21

PPE

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

22

PPL

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

23

PPW

wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

24

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

III. Podatek od towarów i usług

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

JPK_V7K

wynikający z deklaracji kwartalnej o podatku od towarów i usług

2

JPK_V7M

wynikający z deklaracji miesięcznej o podatku od towarów i usług

3

VAT-7

wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług

4

VAT-7D

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

5

VAT-7K

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

6

VAT-8

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych

z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

7

VAT-9M

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

8

VAT-10

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

9

VAT-12

wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

10

VAT-14

wynikający z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.)

11

VAT-In

wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług

12

VAT-Z

wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

13

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IV. Podatek od sprzedaży detalicznej

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

PSD-1

wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

2

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

V. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

KOP-MS

wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

w zakresie miedzi i srebra

2

KOP-RG

wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego

3

P-KOP/MS

wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

w zakresie miedzi i srebra

4

P-KOP/RG

wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

5

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VI. Podatek od gier hazardowych

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

POG-4

wynikający z deklaracji dla podatku od gier

2

POG-5

wynikający z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych

3

POG-P

wynikający z deklaracji dla podatku od gier

4

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VII. Dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

GHD-1

wynikająca z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych

i grze telebingo

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VIII. Danina solidarnościowa

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

DSF-1

wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IX. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

ALK-1

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, opłaty za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych w takich opakowaniach oraz z ustalonej dodatkowej opłaty

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

X. Opłata od środków spożywczych

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

CUK-1

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty od środków spożywczych oraz z ustalonej dodatkowej opłaty

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XI. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1

DRA-2

wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XII. Opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym

Lp.

Symbol formularza / 

tytuł płatności

Opis
1

WRO

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za udzielenie informacji

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XIII. Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa

w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.)

Lp.

Symbol formularza /

tytuł płatności

Opis
1

WRO

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Użytkowanie mikrorachunku podatkowego

Numer mikrorachunku podatkowego można łatwo sprawdzić w każdej chwili, korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Użytkowanie mikrorachunku jest bezpłatne – wystarczy wygenerować numer i użyć go podczas dokonywania przelewu. Zobacz także: Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  REKLAMA