reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Rozprawa w postępowaniu podatkowym

Rozprawa w postępowaniu podatkowym

Nową instytucją na gruncie przepisów regulujących postępowanie podatkowe jest możliwość przeprowadzenia rozprawy. Jednym z jej głównych celów jest zagwarantowanie stronie czynnego udziału w postępowaniu. Może ona być jednak stosowana tylko w postępowaniu odwoławczym.

Organ odwoławczy przeprowadzi w toku postępowania rozprawę:
1) z urzędu – jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania;
2) na wniosek strony.


We wniosku takim strona powinna uzasadnić potrzebę przeprowadzenia rozprawy oraz wskazać jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione i jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie.


Organ odwoławczy może odmówić przeprowadzenia rozprawy, jeżeli przedmiotem rozprawy mają być okoliczności niemające znaczenia dla sprawy albo okoliczności te są wystarczająco potwierdzone innym dowodem.


W sprawie odmowy przeprowadzenia rozprawy wydaje się postanowienie, na które stronie nie przysługuje zażalenie.


Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwania nastąpiło najpóźniej na 7 dni przed rozprawą.


Rozprawą kieruje upoważniony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu odwoławczego. Przepisy nie precyzują, czy ma to być równocześnie osoba uprawniona do wydania decyzji.


Gdy postępowanie toczy się przed samorządowym kolegium odwoławczym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek tego kolegium.


Strona postępowania nie uczestniczy w wyborze osoby kierującej rozprawą, gdyż jest to arbitralna decyzją organu podatkowego.


W rozprawie uczestniczy upoważniony pracownik organu pierwszej instancji, od którego decyzji wniesiono odwołanie. Jego obecność, jest o tyle zasadna, iż przepisy nakładają na organ pierwszej instancji obowiązek ustosunkowania się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów.


Na rozprawie strona może składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strona może wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.


Kierujący rozprawą może uchylić pytanie zadane uczestnikowi rozprawy, jeżeli nie ma ono istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić w protokole treść uchylonego pytania.


Z rozprawy sporządza się protokół, za którego jakość odpowiada osoba nią kierująca.


Jeżeli w danym postępowaniu zdecydowano się na przeprowadzenie rozprawy, termin załatwienia sprawy określony w Ordynacji podatkowej ulega przedłużeniu z 2 do 3 miesięcy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama